Update articol:

SIF Banat Crișana propune două variante de repartizare a profitului, la AGA din aprilie

SIF Banat Crișana propune acționarilor două variante de repartizare a profitului, la AGA din 26 aprilie, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Pe ordinea de zi este aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:
“VARIANTA I:
Repartizarea sumei de 92.122.406 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare, în vederea derulării unui nou program de răscumpărare a cel mult 15.000.000 de acțiuni proprii, în scopul reducerii capitalului social – Programul 4, inclus la punctul 3 al ordinii de zi al AGEA din 26/27 aprilie 2021.
În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2021 rezoluția de la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul 4).
VARIANTA II:
Repartizarea sumei de 92.122.406 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.
În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 4), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări.”

In cazul aprobarii Variantei I, la AGEA, actionarii vor discuta aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 4”) de către Societate: “Programul 4 urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 26/27 aprilie 2021 aprobă Varianta I de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2020, respectiv repartizarea sumei de 92.122.406 lei la „Alte rezerve”, ca surse proprii de finanțare, pentru derularea unui nou program de răscumpărare de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social. Programul 4 se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: (i) Scopul Programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia; (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 15.000.000 de acțiuni; (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei (iv) Prețul maxim per acțiune: 5,6389 lei (v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, Programul 4 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 4 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 4, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.”

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (13/04/2021)

Desfasurare conferinta telefonica investitori si analisti 13 Aprilie 2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (13/04/2021)

Ziua Investitorului Bittnet - 15 Aprilie 2021

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (13/04/2021)

VAN la data de 31 martie 2021

ALTUR S.A. (ALT) (13/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA din data de 27/28.04.2021

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (13/04/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 06.04.2021 - 12.04.2021