Update articol:

SIF Muntenia – valoare totală a activului (AT) în creștere cu 12,2% la iunie 2019 față de anul 2018 și o scădere cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului precedent

 

SIF Muntenia a raportat o valoare totală a activului (AT) în creștere cu 12,2% la finalul semestrului I 2019 față de anul 2018 și o scădere cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. VAN și VUAN au înregistrat o creștere cu 14,1% la sfârșitul lunii iunie 2019 față de finalul anului 2018 (creștere cu 0,5% față de perioada similară a anului 2018).

Activul certificat de către Depozitar, respectiv BRD-Groupe-Societe Generale, este calculat conform regulilor de evaluare, aprobate de către S.A.I. Muntenia Invest, în baza reglementărilor legale aplicabile.

Prețul de închidere al acțiunilor SIF Muntenia a crescut cu 5,4% în semestrul I 2019 comparativ cu finalul anului 2018 și a înregistrat o scădere cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Lichiditatea tranzacțiilor cu acțiuni SIF4 s-a menținut la valori reduse – valoarea totală de tranzacționare a acțiunilor SIF Muntenia în semestrul I 2019 a fost de 9,7 mil. lei, tranzacționându-se acțiuni reprezentând 1,96% din numărul de acțiuni emise (piața REGS).

Activul total calculat conform reglementărilor contabile a înregistrat o creștere cu 13,1% față de cel înregistrat la finalul anului 2018, în timp ce datoriile totale au scăzut cu 14,2% (în principal, datorită dividendelor de plată). Capitalurile
proprii înregistrate la 30.06.2019 vs. 31.12.2018 au înregistrat o creștere cu 15,1%.

Conducerea SIF 4 menţionează că alocarea activelor SIF Muntenia a fost mai apropiată de o alocare strategică, care urmărește o structură de portofoliu
țintă pe termen lung – în anumite limite, care sunt definite anual prin programele de administrare și aprobate de către acționari.
Instrumentele financiare în care s-a investit s-au încadrat în investițiile permise de către legislația în vigoare, incidentă pieței de capital din România. Portofoliul SIF Muntenia s-a încadrat în limitele legale aplicabile și în limitele orientative,
definite prin portofoliul țintă de fond balansat diversificat al SIF Muntenia, aprobat prin Programul de Administrare al SIF Muntenia pentru anul 2019.

Principala evoluție care s-a manifestat în structura portofoliului în semestrul I 2019 a fost continuarea procesului de investire, mai ales în subportofoliul acțiuni (cumpărările de acțiuni cotate au fost în sumă de 21,46 mil. lei, iar vânzările
de acțiuni de 6,33 mil. lei). În plus, au fost încasate dividende în sumă de 41,97 mil. lei de la societățile din portofoliu.

Subportofoliul titluri de participare la O.P.C.V.M./ A.O.P.C./F.I.A. a suferit modificări, fiind răscumpărate titluri de participare în valoare de 11,86 mil. lei. Gradul de lichiditate al portofoliului, definit ca raportul dintre lichidități plus depozite bancare și activ total, s-a înscris în limitele cerute de un management prudent al riscului de lichiditate.

În semestrul I al anului 2019, investițiile SIF Muntenia au fost făcute doar în instrumente financiare emise și tranzacționate în România. La 30 iunie 2019, expunerea pe instrumente financiare ai căror emitenți nu au rezidență
fiscală în România a fost de 7,62% din activul net calculat conform prevederilor A.S.F. (30.06.2018: 5,54%).

În semestrul I 2019 au fost înregistrate următoarele operațiuni privind subportofoliul acțiuni:
– au fost cumpărate acțiuni cotate pe piețe organizate de 21,46 mil. lei (în principal, BRD – Groupe Societe Generale S.A., Banca Transilvania S.A.);
– au fost vândute acțiuni cotate de 6,33 mil. lei (în principal, S.N. Nuclearelectrica S.A. și Banca Transilvania S.A.);
– s-a vândut integral pachetul de acțiuni deținut la societatea Minerva S.A.(5,84 mil. lei), Galeriile Victoria S.A. București (0,63 mil. lei) și Chimopar S.A. București (1,65 mil.lei);

– s-au radiat societățile Foraj Sonde București Internațional S.A. și Transchim S.A. București.

În semestrul 1 2019 au fost încasate dividende în sumă de 41,97 mil. lei.
Venitul brut din dividende în semestrul I 2019 a fost de 46,42 mil. lei.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (07/06/2023)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (07/06/2023)

Incasare suma din diminuare capital social Recyplat Limited

AAGES S.A. (AAG) (07/06/2023)

Hotarari CA din 07.06.2023

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (07/06/2023)

Completare ordine de zi AGA E si AGA O 03/04.07.2023