Update articol:

Statul român, acţionar majoritar al Transelectrica, a cerut completarea AGA cu numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere

Acționarul majoritar al Transelectrica, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, a solicitat  astăzi  completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru data de 28/29.05.2020, cu următoarele puncte:

”1^1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A.,
începând cu data de 30 mai 2020 și stabilirea duratei mandatului”;
Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:
1. Adrian GOICEA, cu domiciliul în București, economist;
2. Luiza POPESCU, cu domiciliul în București, inginer;
3. Oleg BURLACU, cu domiciliul în București, jurist;
4. Jean – Valentin COMĂNESCU, cu domiciliul în București, economist;
5. Mihaela CONSTANTINOVICI, cu domiciliul în București, economist;
6. Ciprian Constantin DUMITRU, cu domiciliul în București, jurist;
7. Mircea Cristian STAICU, cu domiciliul în București, absolvent științe politice”.

Compania va publica forma actualizată a Convocatorul în data de 13 mai 2020, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/ 28/29 mai 2020/, la data de 15 mai 2020, dată anterioară datei de referință.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021