Update articol:

Transgaz a raportat un profit net de 224,6 milioane lei, la nouă luni, în scădere cu 25% 

Transgaz (TGN) a raportat un profit net de 224.6 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 25% față de perioada similară a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Potrivit companiei, veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 1% față de realizările din 9 luni 2018, înregistrându-se o scădere de 7.541 mii lei. Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori: “ veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 35.088 mii lei din cauza: – tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,47 lei/MWh, cu o influență negativă de 49.677 mii lei;

– cantității de gaze transportate mai mare față de 9 luni 2018 cu 4.920.755 MWh, cu o influență pozitivă de 14.588 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

Scăderea tarifelor în perioada 01.01-30.09.2019 față de 01.01-30.09.2018 se datorează în principal: – scăderii venitului aprobat în anul gazier octombrie 2018- septembrie 2019 (882.983 mii lei) față de venitul aprobat în anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018 (954.322 mii lei) în principal pe seama diferențelor de ajustare a venitului în anul gazier 2018-2019 (componenta de redistribuire a sporului de eficiență, componenta de corecție a venitului total, etc); – scăderea tarifului volumetric este datorată și prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2017-2018 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 35% din venitul total în timp ce în anul gazier 2018-2019 a scăzut la 30% din venitul total.

veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mici cu 1.615 mii lei din cauza: – tarifului de rezervare a capacității mai mic cu 0,15 lei/MWh, cu influență negativă de 40.780 mii lei; – capacității rezervate mai mari cu 17.918.601 MWh, cu influență pozitivă de 39.164 mii lei;  veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mari cu 16.703 mii lei datorită aprecierii monedelor de derulare a contractelor;  alte venituri din exploatare mai mari cu 12.460 mii lei.”

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 132.092 mii lei pe seama următorilor factori: – cantitate mai mare cu 1.133.839 MWh cu influență favorabilă de 106.972 mii lei; – preț de tranzacționare mai mare cu 10,50 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 25.120 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 11% față de 9 luni 2018, nivelul acestora fiind cu 85.905 mii lei mai mare. Societatea a înregistrat economii de 7.522 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli:  cheltuieli cu redevența: 2.747 mii lei;

 cheltuieli cu întreținere și transport: 4.775 mii lei. S-au înregistrat depășiri de 93.427 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

 cheltuieli cu materiale auxiliare şi alte cheltuieli materiale: 7.501 mii lei;

 cheltuieli cu personalul: 9.582 mii lei;  cheltuieli cu amortizarea: 5.921 mii lei;

 cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 169 mii lei;

 cheltuieli cu consumul tehnologic: 2.702 mii lei;

 cheltuieli cu impozite și taxe: 21.417 mii lei, urmare introducerii contribuției bănești de 2% din cifra de afaceri, conform art.78 din OUG nr.114/2018;

 alte cheltuieli de exploatare: 46.134 mii lei, în principal pe seama constituirii ajustărilor pentru deprecierea activelor curente, care înregistrează o creștere de 44.420 mii lei.

Transgaz mai arata ca, pentru investiții, cheltuielile realizate la 30 septembrie 2019 au fost de 626.839 mii lei, din care 4.861 mii lei reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017. Această valoare nu include materialul tubular achiziţionat pentru realizarea proiectelor de investiţii şi nemontat până la data de 30 septembrie 2019.

Transgaz (TGN) a anunțat, recent, că și-a realizat angajamentele investiționale pentru 2019, de 4,4 miliarde lei, într-un material pregătit pentru Adunarea Generală din 2 decembrie.

Transgaz anunță că și-a realizat angajamentele investiționale pentru 2019, de 4,4 miliarde lei, condiție pentru a nu mai distribui dividende suplimentare

BVBStiri BVB