Update articol:

Transgaz: “Am reușit implementarea proiectului BRUA faza 1 cu o economie de 11% față de valoarea bugetată inițial”

  • Ion Sterian, directorul general Transgaz, precizează: “Gazoductul BRUA reprezintă un motiv de mândrie națională și de continuitate a tradiției pe care România o are în domeniul energetic”

 

Transgaz a reușit implementarea proiectului BRUA faza 1 cu o economie de 11% față de valoarea bugetată inițial, în principal ca urmare a încheierii contractelor prin proceduri de achiziție transparente, într-un mediu concurențial, fapt ce a condus la atribuirea contractelor sub valoarea estimată, potrivit unei informări a companiei  privind finalizarea Proiectului “Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport pe coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA faza 1)”.

Valoarea bugetată a proiectului a fost de 479 milioane euro (la un curs de 1 EUR = 4,4137 lei), iar valoarea de realizare a proiectului este de 423 milioane euro (la curs mediu de 4,6313 lei utilizat în raportare către INEA), conform Transgaz. În urma finalizării execuției conductei BRUA a rezultat o lungime de 484 km.

Oficialii companiei au transmis: “Cu titlu de exemplu, doar din achiziția de material tubular, Transgaz a înregistrat o economie de 40 milioane EUR comparativ cu valoarea estimată de lansare a licitației. Totodată, prin asigurarea unui management de proiect cu personal din cadrul Transgaz, personal cu înaltă expertiză profesională, management bazat pe principii de eficiență și bune practici de guvernanță corporativă, compania a înregistrat economii semnificative la categoria cheltuieli de management”.

În funcție de solicitările pentru transportul gazelor, proiectul BRUA Faza 1 și-a atins obiectivele privind asigurarea capacităților de transport și curgerea bidirecțională permanentă între interconectările cu Bulgaria și cu Ungaria, potrivit oficialilor Transgaz.

Aceştia susţin: “BRUA faza 1 reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea sistemului național de transport gaze naturale. Odată cu punerea lui în funcțiune, România se conectează la culoarele regionale de transport și va putea să-și asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piața internă și va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate și securitate energetică pentru consumatorul român. În același timp, BRUA înseamnă și o cale de acces la piețele europene pentru potențiala producție de gaze naturale extrase de țara noastră din Marea Neagră”.

Ion Sterian, directorul general Transgaz, precizează: “Gazoductul BRUA reprezintă un motiv de mândrie națională și de continuitate a tradiției pe care România o are în domeniul energetic. Este un proiect la care au luat parte toți factorii de decizie și execuție implicați și care prin seriozitate, profesionalism, responsabilitate, printr-o mobilizare exemplară a tuturor resurselor angrenate, asigurarea unui management eficient, competitiv pe întreg parcursul proiectului, a reușit să depășească toate constrângerile și provocările întâlnite și să fie realizat cu succes la termenul asumat, chiar și în contextul actual marcat de pandemia COVID 19. Nu a fost deloc ușor, dar forța și determinarea de a contribui la dezvoltarea economică a țării noastre și de a lăsa generațiilor viitoare o moștenire în acest domeniu, ne-au ajutat să ducem la bun sfârșit această misiune și nu ne vom oprim aici pentru că avem în față un program de dezvoltare a infrastructurii de transport a gazelor naturale din România pe următorii 10 ani cuprinzând proiecte de investiții estimate la peste 4 miliarde euro.Acest comportament pro-activ și responsabil, alături de performanța managerială care deja caracterizează toate lucrările întreprinse de companie, va duce pe viitor la creșterea valorii acțiunilor companiei și la consolidarea profilul public și investițional al societății. Transgaz va continua să investească în proiecte cu valoare adăugată mare, în conformitate cu angajamentele asumate față de acționari, față de statul român, față de Comisia Europeană și față de partenerii instituționali externi”.

 

  • Proiecte majore care permit diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a Europei

La nivel european sunt în implementare o serie de proiecte majore care să permit diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a Europei prin transportul gazelor naturale extrase atât din perimetrele din Marea Caspică cât și a celor disponibile din terminale LNG spre Europa Centrală:

▪ amplificarea South Caucasus Pipeline;

▪ construirea conductei Trans-Anatolian Pipeline (TANAP);

▪ construirea conductei Trans Adriatic Pipeline (TAP);

▪ construirea interconectorului Grecia–Bulgaria (IGB).

Prin implementarea acestor proiecte se creează posibilitatea transportului unor volume de gaze naturale din zona Mării Caspice până la granița de sud a României.

Oficialii Transgaz explică: “În aceste condiţii se impune adaptarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale la noile perspective, prin extinderea capacităţilor de transport gaze naturale între punctele existente de interconectare ale sistemului românesc de transport gaze naturale cu cel al Bulgariei (la Giurgiu) și al Ungariei (la Nădlac).

Punctele de intrare-ieşire în/din SNT, Giurgiu, respectiv Nădlac sunt legate printr-un sistem de conducte având o durată mare de funcţionare, diametre ce nu depăşesc 24” şi presiuni de proiectare de maximum 40 bar. Capacităţile de transport gaze naturale existente nu permit vehicularea unor volume semnificative de gaze naturale.

Proiectul “Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria”, a vizat dezvoltări ale capacităţilor de transport gaze naturale între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale şi sistemele similare ale Bulgariei şi Ungariei, mai precis, a constat în construirea unei conducte noi de transport gaze naturale care să realizeze legătura între Nodul Tehnologic Podișor și SMG Horia, contribuind la asigurarea securității energetice a României.

Acest proiect s-a impus ca necesitate în a doua parte a anului 2013, având la bază următoarele argumente:

▪ deselectarea proiectului Nabucco ca rută preferată pentru transportul gazelor naturale din regiunea Caspică înspre piețele central europene;

▪ asigurarea unor capacități de transport gaze naturale adecvate între punctele de interconectare transfrontalieră RO-BG și RO-HU, în scopul creșterii gradului de interconectare la nivel european;

▪ asigurarea unor capacități de transport gaze naturale pentru valorificarea gazelor naturale din Marea Neagră pe piețele central-europene.

Proiectul a fost inclus pe lista actualizată a proiectelor de interes comun publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L74/11.03.2020, anexă la Regulamentul 347/2013. Astfel, lista actualizată a Proiectelor de Interes Comun (Lista 4/2020) a Uniunii cuprinde Proiectul BRUA cu ambele faze la secțiunile 6.24.1 și 6.24.4-2 în cadrul ”Grupului de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității pe coridorul de transport bidirecțional (Bulgaria)–România–Ungaria–(Austria) (cunoscut în prezent drept ROHUAT/ BRUA) pentru a permite o capacitate la interconexiunea Romania-Ungaria de 1,75 mld. mc/an în prima fază și 4,4 mld. mc/an în a doua fază, inclusiv resurse noi din Marea Neagră în a doua fază.

Fazele de implementare ale Proiectului BRUA, în acord cu prevederile Listei Nr. 4/2020 sunt:

▪ dezvoltarea capacităţii de transport din România, de la Podișor la Recaș, incluzând o nouă conductă și trei noi staţii compresoare gaze în Podișor, Bibești și Jupa;

▪ extinderea capacităţii de transport din România de la Recaș la Horia către Ungaria până la 4,4 mld. mc/an și amplificarea staţiilor compresoare gaze de la Podișor, Bibești și Jupa.

Mai mult, pe lista de priorităţi a grupului de lucru CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity) a fost inclus şi Proiectul BRUA, astfel:

▪ Faza I a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista proiectelor prioritare;

▪ Faza II a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista proiectelor prioritare condiţionate.

Proiectul BRUA, cu ambele sale faze (Faza I și Faza II) este cuprins și în Planul de dezvoltare a rețelei europene de transport gaze naturale TYNDP 2020 cu cod de identificare TRA– F –358 (Faza I), respectiv TRA-N-1322 (Faza II)”.

BRUA-Faza I a constat în realizarea următoarelor obiective:

▪ conductă Podişor–Recaş 32” x 63 bar în lungime de 479 km:

▪ trei staţii de comprimare gaze (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa), fiecare staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze.

Implementarea Proiectului BRUA–Faza I are drept rezultat asigurarea posibilității fizice de curgere bidirecțională permanentă între interconectările cu Bulgaria și cu Ungaria, asigurându-se următoarele capacităţi de transport gaze naturale:

▪ pe direcția Ungaria: 1,75 miliarde m3 /an;

▪ pe direcţia Bulgaria: 1,5 miliarde m3 /an.

Îndeplinirea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană

Prin implementarea proiectului BRUA faza I, Transgaz a dus la îndeplinire angajamentele asumate faţă de Comisia Europeana, angajamente înscrise în Decizia C(2020)1232 din 06.03.2020, respectiv de a asigura capacitatea maximă disponibilă utilizatorilor de rețea de export gaze naturale din România către Ungaria și Bulgaria, având în vedere operarea eficientă și în siguranță a sistemului și integritatea acestuia și va garanta oferta de capacitățile minime ferme definite mai jos:

▪ (a) 0.75 mld mc/an (8.048.250 MWh/an) capacitate fermă (continuând cu 1 Octombrie 2019) care va fi crescută la 1,75 mld mc/an (18.779.250 MWh/y) în 1 octombrie 2020 – la PI Csanádpalota între România și Ungaria;

▪ (b) 0,75 mld.mc/an (8.048.250 MWh/an) capacitate fermă (continuând cu1 noiembrie 2019) care va fi crescută la 1,50 mld mc/an (16.096.500 MWh/an) capacitate fermă, la 40 barg, în 31 august 2020 la PI Giurgiu/Ruse între România și Bulgaria.

Pentru îndeplinirea acestor angajamente au fost finalizate în termenul convenit cu Comisia Europeană lucrările de execuție aferente Proiectului BRUA faza I și reclasificarea conductei Giurgiu-Podișor, astfel încât Transgaz a putut oferi capacitățile ferme de transport gaze naturale de 1,75 mld mc/an la PI Csanádpalota între România și Ungaria și de 1,50 mld mc/an, la 40 barg, la PI Giurgiu/Ruse între România și Bulgaria.

Cu toate acestea, capacitatea de transport de 1,50 mld mc/an nu poate fi oferită in totalitate ca o capacitate grupată întrucât Bulgartransgaz nu este capabilă și nici nu este interesată să asigure presiunea de 40 barg, ceea ce limitează de facto transportul de gaze la 0,9 mld mc/an, potrivit informării TRANSGAZ.

Finanțarea proiectului

Având în vedere statutul de proiect de interes comun, încă din prima listă PCI, Transgaz a obţinut o finanțare nerambursabilă prin programul Connecting Europe Facility (CEF) pentru proiectarea celor trei staţii de comprimare.

Pentru proiectarea celor trei stații de comprimare s-a semnat cu Innovation and Networks Executive Agency (INEA), un Contract de finanţare, pentru un grant în valoare de 1.519.342 EUR, reprezentând 50% din valoarea totală estimată a costurilor de proiectare a stațiilor de comprimare. În luna mai 2016 a fost semnat contractul aferent serviciilor de proiectare pentru cele 3 stații de comprimare (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa) cu firma poloneză Gornicze Biuro Projectow PANGAZ sp. z.o.o.

În luna octombrie 2015, Transgaz a depus o aplicaţie în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanţare în vederea obţinerii unui grant pentru lucrările de execuţie aferente Fazei I a Proiectului BRUA. Cererea de finanţare a fost depusă pe portalul Innovation and Networks Executive Agency (INEA) în data de 12.10.2015. În data de 19.01.2016 Comitetul CEF a validat lista proiectelor propuse a primi asistență financiară (grant) prin mecanismul CEF.

În data de 9 septembrie 2016 a fost semnat cu INEA contractul de finanțare nerambursabilă în valoare de 179.320.400 Euro, reprezentând 40% din cheltuielile eligibile estimate pentru proiectul BRUA Faza I.

Pentru finanțarea proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria ” (faza I) SNTGN Transgaz SA a contractat împrumuturi pe termen lung în valoare de 200 milioane EUR, în condiții extrem de avantajoase, de la instituții financiare internaționale de prestigiu, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare precum și de la Banca Comercială Română.

Banca Europeană de Investiții (” BEI”)

SNTGN Transgaz SA a semnat cu BEI următoarele împrumuturi pentru finanțarea proiectului “Dezvoltarea pe Teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria” (”BRUA Faza I”):

▪ Contract de împrumut încheiat în data de 27.10.2017 pentru suma de 50 milioane EUR, dobândă fixă, maturitate 15 ani, perioada de grație de 3 ani la rambursarea principalului.

În cursul anului 2017 Societatea a încasat, din Contractul de împrumut, prima tranșă, de 15 milioane EUR, în data de 30 noiembrie 2017, în data de 28 februarie 2018 a fost încasată a doua tranșă de împrumut de 15 milioane EUR iar în 30 aprilie 2018 a fost încasată a treia tranșă de 20 milioane EUR.

▪ Contract de împrumut încheiat în data de 14.12.2017 pentru suma de 50 milioane EUR, cu dobânda variabilă, maturitate 15 ani, perioada de grație de 3 ani la rambursarea principalului.

În cursul anului 2019 Societatea a încasat, din Contractul de împrumut, prima tranșă, de 30 milioane EUR, în data de 29 august 2019, iar în 2 decembrie 2019 a fost încasată a doua tranșă de 20 milioane EUR.

Sumele trase din cele două împrumuturi contractate cu BEI au fost utilizate integral pentru finanțarea proiectului BRUA faza I.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (” BERD”)

SNTGN Transgaz SA a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în data de 23 februarie 2018, un contract de împrumut în valoare de 277.938.000 lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru finanțarea proiectului BRUA faza I.

Împrumutul a fost încasat integral în două tranșe egale: în data de 29 aprilie 2020, respectiv în data de 29 mai 2020. Sumele trase din contractul de împrumut au fost utilizate integral pentru finanțarea proiectului BRUA faza I.

Banca Comercială Română (BCR)

SNTGN Transgaz SA a semnat în data de 24.04.2019 un contract de împrumut cu Banca Comercială Română în sumă de 186 milioane lei, echivalentul a 40 milioane EUR, cu tragere și rambursare în lei, maturitate 14 ani, perioadă de grație rambursare principal până la data de 23 februarie 2021, dobândă variabilă, în scopul finanțării proiectului BRUA Faza I.

Sumele trase din contractul de împrumut au fost utilizate integral pentru finanțarea proiectului BRUA faza I.

STADIUL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE LA STAȚIILE DE COMPRIMARE

Lucrări de execuție aferente stațiilor de comprimare

Ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis în data de 16 aprilie 2018. Execuția lucrărilor la stațiile de comprimare a fost realizată de Asocierea INSPET SA (LIDER)– PETROCONST SA–MOLDOCOR SA–HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL–IRIGC IMPEX SRL–SUTECH SRL–TIAB SA–ROCONSULT TECH SRL, în baza contractului de lucrări numărul 333/23.03.2018.

Valoarea totală a lucrărilor recepționate a celor trei stații de compresoare este de 541.624.180 lei (fără TVA), echivalent 117 milioane Euro ( curs 1 Euro – 4,63 lei ) defalcată după cum urmează:

▪ 176.628.537 lei ( echivalent 38,15 milioane Euro) STC Podișor;

▪ 189.357.304 lei ( echivalent 40,90 milioane Euro) STC Bibești;

▪ 175.638.303 lei ( echivalent 37,94 milioane Euro) STC Jupa;

STC Jupa a fost inaugurată în data de 30 septembrie 2019, STC Podișor a fost inaugurată în data de 31 octombrie 2019, iar STC Bibești a fost inaugurată în data de 23 august 2020.

Transgaz precizează: ” Unitățile de comprimare au fost proiectate și executate integral de aceeași companie, SOLAR TURBINES deținută de CATERPILLAR INC din Statele Unite ale Americii , care la ora actuală este una dintre cele mai bune din lume în ceea ce privește raportul preț -calitate, tehnologii de vârf, soluții tehnice dintre cele mai avansate care oferă randamente superioare atât pentru turbina de gaz cât și pentru compresorul de gaz. În plus turbinele de gaz sunt prevăzute cu sisteme de ultimă generație în vederea asigurării funcționării cu un nivel minim de noxe chiar și atunci când încărcarea turbinei este de sub 70%. Datorită fiabilității ridicate dovedită in ultimii ani de experiență, la ora actuală, SOLAR TURBINES a livrat unități de comprimare pentru majoritatea Sistemelor Naționale de Transport din Europa.

Valoarea contractului de achiziție a unităților de comprimare (grupuri de comprimare) de la SOLAR TURBINES INC este de 37,9 milioane Euro”.

STADIUL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE FIR CONDUCTĂ

SNTGN Transgaz a achiziționat și pus la dispoziția constructorilor material tubular, curbe, robinete și îmbinări electroizolante în valoare de 659.463.818 lei, echivalent 135,4 milioane Euro. Ordinul de începere a lucrărilor pentru firul liniar LOT 1, LOT 2 și LOT 3 a fost emis în data de 04 iunie 2018.

Lucrările de execuție fir liniar LOT 1 s-au executat de la Km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la Km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea).

Execuția firului liniar aferent LOT 1 a fost realizată de Asocierea INSPET SA (lider)–PETROCONST SA–ARGENTA SA–IRIGC IMPEX SRL–COMESAD RO SA, în baza contractului de lucrări numărul 601/28.11.2017.

Lucrările de montaj conductă pe LOT 1 au fost demarate în a doua jumătate a lunii septembrie 2018, iar valoarea lucrărilor de execuție este de 157.003.551,68 lei (fără TVA).

Lucrările de execuție fir liniar LOT 2 s-au executat de la Km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la Km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara).

Execuția firului liniar aferent LOT 2 a fost realizată de Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL (LIDER)–INSPET SA–IPM PARTNERS ROMÂNIA SA–PETROCONST SA–MOLDOCOR SA–ARGENTA SA–ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SA–ROMINSTA SA– COMESAD RO SA, în baza contractului de lucrări numărul 602/28.11.2017.

Lucrările de montaj conductă pe LOT 2 au fost demarate în a doua jumătate a lunii septembrie 2018, iar valoarea lucrărilor de execuție este de 201.187.244,98 lei (fără TVA).

Lucrările de execuție fir liniar LOT 3 s-au executat de la Km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la Km 479 (în zona localității Recaș, Județ Timiș). Execuția firului liniar aferent LOT 3 a fost realizată de Asocierea HABAU PPS  PIPELINE SYSTEMS SRL (LIDER)–IPM PARTNERS ROMÂNIA SA-MOLDOCOR SA-ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SA-ROMINSTA SA, în baza contractului de lucrări numărul 603/28.11.2017.

Lucrările de montaj conductă pe LOT 3 au fost demarate în a doua jumătate a lunii august 2018, iar valoarea lucrărilor de execuție este de 183.431.380,70 lei (fără TVA).

În urma finalizării execuției conductei BRUA a rezultat o lungime de 484 km. S-au finalizat lucrările de montaj conductă, inclusiv probele de presiune pe toate cele 3 LOT-uri și s-au recepționat etapizat lucrările pe întregul traseu.

Lucrările de execuție atât pentru firul liniar cât și pentru cele 3 stații de comprimare gaze sunt finalizate în totalitate”.

 

BVBStiri BVB

MedLife S.A. (M) (27/01/2021)

Etapele procesarii efectelor hotararii AGEA din data de 15.12.2020

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (27/01/2021)

Perioada inchisa tranzactionare 28.01.2021 - 26.02.2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (27/01/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 - Tranzactii raportate in S2 2020