Update articol:

Transgaz este la un minim istoric de 0,49% pentru ponderea consumului tehnologic din gaze naturale vehiculate, comparabil cu cel al celor mai mari și performanți operatori de transport și sistem din Uniunea Europeană

Consumul total de gaze înregistrat în Sistemul Naţional de Transport (SNT)  – care include atât consumurile tehnologice determinate și nedeterminate, precum și neînchiderile din balanța de gaze – s-a situat la nivelul de 65,2 milioane mc, fiind pentru prima dată când acest procent scade sub 0,5% și a atins un minim istoric de 0,49 % din totalul gazelor naturale vehiculate, comparabil cu cel al celor mai mari și performanți operatori de transport și sistem (OTS) din Uniunea Europeană, informează Transgaz, în urma închiderii balanței de gaze pe anul 2019.

Pentru a se ajunge la acest nivel, începând cu anul 2013, managementul privat a elaborat, aprobat și implementat mai multe programe de măsuri de reducere a consumurilor tehnologice, printre care:

  • Program de măsuri al SNTGN TRANSGAZ SA pentru reducerea consumului tehnologic cauzat de erorile aferente sistemelor de măsurare;
  • Program prioritar de reducere a consumurilor tehnologice în perioada 2013-2017și respectiv 2017-2021

Implementarea acestor programe multianuale ale SNTGN TRANSGAZ SA a cuprins următoarele măsuri:

 

Pentru scăderea consumurilor tehnnologice determinate:

§  Accelerarea programului de reabilitare/ repararea SNT ce include transformarea conductelor existente în conducte godevilabile, curățirea, inspecția și repararea acestora;

§  Implementarea mijloacelor și tehnologiilor moderne de supraveghere și detecție;

§  Dotarea personalului sectoarelor de exploatare cu detectoare portabile performante;

§  Utilizarea metodei de transvazare gaze cu ajutorul compresorului mobil;

§  Finalizarea  implementării programului GIS în vederea localizării/identificării exacte a poziției conductelor de transport;

§  Înlocuirea materialelor de etansare neconforme;

§  Înlocuirea regulatoarelor existente uzate fizic si moral (in special a celor din grupa de închidere > 5%);

§  Monitorizarea permanentă a zonelor în care conductele sunt predispuse a fi afectate de factori externi;

§  Intensificarea verificărilor în perioade cu fenomene meteo adverse;

§  Identificarea zonelor din SNT la care timpul de intervenție este ridicat în cazul apariției unei avarii și stabilirea măsurilor necesare limitării pierderilor de gaz;

§  Realizarea unui spot publicitar pentru informarea publică cu privire la riscurile intervențiilor neautorizate asupra zonelor traversate de conducte de gaze naturale și oferirea numărului de apel pentru situații de urgență ( Tel. verde);

§  Implementarea supravegherii aeriene a traseelor;

§  Achiziționarea de metanometre performante, dotarea tuturor sectoarelor de exploatare și obligarea utilizării acestora în toate cazurile de umplere a conductelor;

§  Utilizarea în toate cazurile, justificate economic și tehnic a operațiunilor speciale de obturare, perforare sub presiune sau alte operațiuni pe conductele aflate sub presiune;

§  Automatizarea integrală a instalațiilor de încălzire gaze din cadrul stațiilor de reglare – măsurare;

§  Utilizarea rațională a sistemelor de încălzire, doar în condițiile în care acest lucru este strict necesar, concomitent cu creșterea ponderii utilizării sistemelor de încălzire electrica locala a elementelor din SRM (preponderant cu cablu Reiken);

 

 

 

Pentru scăderea consumurilor tehnnologice nedeterminate

§  Implementarea Instructiunilor de Lucru IL 23 pentru sigilarea armaturilor din SRM-urilor;

§  Securizarea by-pass -urilor sistemelor de măsurare;

§  Elaborarea și implementarea procedurii de configurare respectiv de verificare având ca scop uniformizarea tuturor metodelor de determinare a cantităților de gaze;

§  Încadrarea sistemelor de măsurare în parametrii tehnologici optimi de operare, ținând cont de realitățile actuale ale fiecărui punct de măsurare;

§  Asigurarea trasabilității unice a etaloanelor de lucru pentru presiune diferențială, presiune statică și temperatură;

§  Reducerea perioadei între două verificări metrologice consecutive (în prezent este de maxim 1 an) pentru S.R.M.P.-urile echipate cu sisteme electronice de măsurare cu diafragmă, conform principiului “as found” – “as left” și minimizarea erorilor obținute la verificarea sistemelor de măsurare;

§  Înlocuirea etapizată a sistemelor de măsurare cu incertitudine mare (sisteme de măsurare cu diafragmă);

§  Asigurarea condiționării corespunzătoare a gazelor la intrarea în sistemele de măsurare;

§  Auditarea tuturor sistemelor de măsurare pentru identificarea și luarea de măsuri cu operativitate la sistemele de măsurare care funcționează în afara limitelor impuse de metodele standardizate utilizate și de recomandările producătorilor;

§  Validarea cantităților de gaze livrate prin sistemele de măsurare după analiza jurnalelor de configurare, evenimente, alarme, etc., documente ce trebuie să stea la baza semnării proceselor verbale lunare de predare-primire;

§  Elaborarea și implementarea procedurii pentru prelevarea și efectuarea analizelor gazcromatografice de laborator;

§  Elaborarea și implementarea procedurilor pentru verificarea și calibrare a gazcromatografelor online atât de la punctele de intrare în SNT cât și cele aparținând SNTGN TRANSGAZ SA;

§  Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru utilizarea unei singure compoziții cromatografice pentru o zona de calitate gaze în toate sistemele de măsurare aparținând aceleiași zone cu o periodicitate de maxim 1 lună;

§  Efectuarea de bilanțuri pe zone de echilibrare între nodurile tehnologice și punctele de intrare respectiv punctele de ieșire din SNT;

§  Măsuri de evitare a curgerii inverse a gazelor prin sistemele de măsurare comerciale unidirecționale de la punctele de intrare / ieșire din SNT;

§  Întocmirea și semnarea unor Convenții Tehnice de Exploatare a punctelor de măsurare de la intrarea în/ieșirea din SNT;

§  Derularea unor programe ample de școlarizare a personalului de specialitate.

Consumurile tehnnologice determinate cuprind: consum în staţii de comprimare; consum spaţii şi procese, consum reparaţii, reabilitări conducte, dezvoltarea SNT; consum accidente tehnice-fisuri, ruperi conductă;

Consumuri tehnologice nedeterminate cuprind: consum tehnologic aferent echipamentelor din instalaţiile tehnologice (NT,SRMP, ş.a.)– înlocuire, verificare, reglare, evacuări supape de siguranţă, neetanşeităţi la îmbinările demontabile la conducte şi SRM-uri; consum tehnologic pierderi/defecte neidentificate ale materialului tubular; consum tehnologic eroare de măsură–funcţionarea contoarelor în condiţii improprii de presiune; calitate necorespunzătoare a gazelor, clasa de precizie a aparatelor de măsură şi a gazcromatografelor.

Impactul implementării acestor măsuri a constat în reducerea consumului total de gaze din SNT și realizarea de economii consistente la bugetul companiei, astfel în anul 2019 înregistrându-se față de anul 2018 o economie de 16 mil.mc gaze naturale (65,2 mil.mc gaze naturale consum tehnologic în anul 2019 față de 81 mil.mc consum tehnologic în anul 2018).

Consumul de gaze naturale din SNT a fost redus permanent, de la 3,12% în anul 2001 la 0,49% în anul 2019, acest nivel reprezentând minimul istoric, fiind similar cu cel înregistrat de cei mai mari și performanți OTS din Uniunea Europeană.

Reducerea continuă a consumului tehnologic s-a realizat prin punerea în practică a programelor de mentenanță desfășurate (reparații, revizii, înlocuiri ale pieselor și/sau ale echipamentelor uzate, activității de întreținere), programe ce asigură exploatarea și întreținerea în condiții de sigurantă a infrastructurii SNT, continuitatea transportului de gaze naturale în condiții de securitate, fără evenimente deosebite (explozii, scapări masive de gaze), contrar unor opinii apărute în spațiul public prin care  se afirmă că peste 70% din conducte sunt învechite și trebuie înlocuite.

SNTGN Transgaz SA continuă implementarea acestor măsuri pentru reducerea consumului tehnologic și se preocupă de identificarea și altor măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon, a poluării, la securitatea oamenilor și protecția mediului.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) și  răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiența economică și protecție a mediului înconjurător. În îndeplinirea misiunii asumate, compania desfășoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor europene și naționale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte.

 

 

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020