Update articol:

Transgaz vrea să cumpere gaze din import de peste 1 miliard de lei, în scopul echilibrării sistemului național de transport

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș vrea să cumpere gaze naturale din import, în scopul echilibrării sistemului național de transport.  Valoarea estimată fără TVA a contractului este între 1.079.615.921,36 lei – 1.349.519.901,70 lei.

Durata de valabilitate a contractului este de la 01.01.2023 – 31.03.2023, iar prestarea serviciilor se va realiza în această perioadă. Prin act adițional, la solicitarea Transgaz, contractul poate fi prelungit cu o lună.

Prestarea va avea loc în baza comenzii ferme a Beneficiarului. Cantitatea contractuală totală de gaze naturale este de 128 milioane mc (15°C), cca 1.370.112 MWh (15°C, 15°C) și poate fi suplimentată cu maximum 25%, prin act adițional, în funcție de nevoile concrete de echilibrare fizică reziduală a SNT. Această cantitate suplimentară va fi livrată în exact aceleași condiții de livrare, calitate și preț ca și cantitatea contractuală inițială.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 13 septembrie 2022.

Potrivit documentelor, valoarea inferioara a intervalului, detaliind valoarea estimată, și anume 1.079.615.921,36 lei reprezintă valoarea estimată a achiziției pentru cantitățile ce se vor achiziționa în baza contractului sectorial, fără eventualele suplimentări. Valoarea superioară a intervalului detaliind valoarea estimată, și anume 1.349.519.901,70 lei reprezintă valoarea estimată cuprinzând o eventuală suplimentare a contractului sectorial cu 25% a cantități de servicii, printr-o clauză de revizuire.

Prețul total al contractului sectorial se poate modifica, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalculării cantității de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 25% din prețul total al Contractului, cu respectarea formulei de determinare a prețurilor unitare prevăzută în caietul de sarcini.
Evaluarea propunerilor financiare în ceea ce privește încadrarea în valoarea estimată a contractului se va realiza în raport cu valoarea inferioară a intervalului, respectiv valoarea de 1.079.615.921,36 lei.