Update articol:
Previziunile economice din primăvara anului 2019: Creșterea continuă într-un ritm mai moderat

Vicepreşedintele CE Valdis Dombrovskis: “În Europa, ar trebui să fim vigilenți la posibilitatea unui Brexit fără acord, incertitudinea politică și posibila revenire a cercului vicios datorie bancară – datorie suverană”

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte, comisar responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital Valdis Dombrovskis, vicepreședinte, comisar responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital

Încetinirea recentă a creșterii globale și a comerțului mondial, alături de un grad ridicat de incertitudine cu privire la politicile comerciale, influențează perspectivele de creștere a produsului intern brut (PIB) în 2019 și 2020. La această situație contribuie și fragilitatea persistentă a sectorului de producție, în special în țările care se confruntă cu probleme specifice în industria automobilelor, potrivit Comisiei Europene.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte, comisar responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Economia europeană rezistă în fața unui mediu extern puțin favorabil, inclusiv a tensiunilor comerciale. Se preconizează că, în toate statele membre ale UE, creșterea va continua și se va accelera anul viitor, pe baza unei cereri interne solide, a unor câștiguri constante în materie de ocupare a forței de muncă și a unor costuri de finanțare reduse. Perspectiva nu este însă lipsită de riscuri. Pe plan extern, acestea includ o nouă escaladare a conflictelor comerciale și a deficiențelor de pe piețele emergente, în special în ceea ce privește China. În Europa, ar trebui să rămânem vigilenți la posibilitatea unui Brexit fără acord, la incertitudinea politică și la o posibilă revenire a cercului vicios datorie bancară – datorie suverană”. 

Pierre  Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Economia europeană va continua să crească în 2019 și 2020. Avem o creștere care se menține pozitivă în toate statele membre și primim în continuare vești bune despre situația locurilor de muncă, inclusiv despre creșterea salariilor. Aceasta înseamnă că economia europeană rezistă în fața unor circumstanțe mai puțin favorabile la nivel global și a unei incertitudini persistente. Trebuie totuși să fim pregătiți să oferim mai mult sprijin economiei, la nevoie, dublat de reforme care să stimuleze creșterea economică. Mai presus de toate, nu trebuie să înclinăm balanța către protecționism, care nu poate decât să exacerbeze tensiunile sociale și economice existente în societățile noastre.”

Încetinirea creșterii PIB-ului până la sfârșitul anului 2019

Întrucât comerțul și creșterea la nivel mondial vor rămâne, pare-se, mai slabe anul acesta și anul viitor față de ritmul alert din 2017, creșterea economică în Europa se va baza în întregime pe activitatea internă. În prezent, gradul de ocupare a forței de muncă în rândul europenilor este mai mare ca niciodată, preconizându-se menținerea tendinței de creștere, însă într-un ritm ceva mai lent. Acest lucru, împreună cu creșterea salariilor, inflația redusă, condițiile favorabile de finanțare și măsurile fiscale de sprijin din unele state membre, ar trebui să învioreze cererea internă. În ansamblu, se preconizează că PIB-ul va crește cu 1,4 % în UE în acest an și cu 1,2 % în zona euro.

În 2020, este de așteptat să se estompeze factorii negativi interni și să revină activitatea economică în afara UE, sprijinită de relaxarea condițiilor financiare globale și de stimularea politicilor în unele economii emergente. Se preconizează că anul viitor creșterea PIB-ului se va consolida ușor, la 1,6 % în UE și la 1,5 % în zona euro. Cifrele pentru anul 2020 reflectă, de asemenea, un număr mai mare de zile lucrătoare în anul respectiv.

Rata șomajului continuă să scadă

Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se îmbunătățească, în ciuda încetinirii creșterii economice către sfârșitul anului 2018. Deși încă prea ridicată în anumite state membre, rata șomajului în UE – de 6,4 % în martie 2019 – a scăzut la nivelul minim înregistrat de la începutul seriei lunare de date din ianuarie 2000. În prezent, șomajul în zona euro se află la cel mai scăzut nivel din 2008.

În următorii doi ani, rata creșterii gradului de ocupare a forței de muncă este de așteptat să încetinească, pe măsură ce își face efectul creșterea economică moderată și se atenuează măsurile fiscale temporare din unele state membre. Se preconizează că rata șomajului va continua să scadă în UE în 2019, atingând 6,2 % în 2020. Se preconizează că rata șomajului în zona euro va scădea la 7,7 % în 2019 și la 7,3 % în 2020, mai jos decât înainte de declanșarea crizei în 2007.

Inflația va rămâne modestă

Se prevede o scădere a inflației în UE la 1,6 % anul acesta, urmată de o creștere la 1,7 % în 2020. Inflația globală în zona euro a scăzut de la 1,9 % în ultimul trimestru al anului 2018 la 1,4 % în primul trimestru al acestui an, ca urmare a creșterilor mai scăzute ale prețurilor la energie. Având în vedere că inflația prețurilor la energie se va modera încă în trimestrele următoare și sunt puține indicații că o creștere mai mare a salariilor ar fi alimentat presiunile asupra prețurilor, se estimează că inflația în zona euro (indicele armonizat al prețurilor de consum) va ajunge, în medie, la 1,4 % atât în 2019, cât și în 2020.

Datoria publică va continua să scadă în ciuda unei creșteri mai mici

Se estimează că ponderea datoriei în PIB va scădea în majoritatea statelor membre în 2019 și 2020, deoarece deficitele rămân scăzute, iar creșterea PIB-ului nominal ar trebui să rămână mai mare decât rata medie a dobânzii aferente datoriei restante. În ideea menținerii politicilor actuale, se preconizează că, în UE, ponderea datoriei în PIB va scădea de la 81,5 % în 2018 la 80,2 % în 2019 și la 78,8 % în 2020. În zona euro, ponderea agregată a datoriei în PIB ar trebui să scadă de la 87,1 % în 2018 la 85,8 % în 2019 și la 84,3 % în 2020.

Se preconizează că deficitul public agregat al UE va crește de la 0,6 % din PIB în 2018 la 1 % în 2019 și în 2020. De asemenea, acesta ar urma să crească în zona euro, de la 0,5 % din PIB în 2018 la 0,9 % în 2019, și să rămână neschimbat în 2020, în ideea menținerii politicilor actuale. Creșterea de anul acesta este cauzată în principal de o creștere mai lentă a PIB-ului și de politici fiscale expansioniste în unele state membre.

Perspectiva rămâne însă marcată de riscuri

Perspectiva se află în umbra unor riscuri de evoluție negativă. Riscul luării de măsuri protecționiste la nivel mondial și încetinirea actuală a creșterii PIB-ului și a schimburilor comerciale la nivel mondial s-ar putea dovedi a fi mai persistente decât se estimase, în special în cazul în care creșterea în China este dezamăgitoare. În Europa, printre riscuri se numără Brexitul fără acord și posibilitatea ca perturbările temporare care afectează în prezent sectorul de producție să se dovedească mai durabile. De asemenea, există riscul ca o creștere a incertitudinii politice și ca aplicarea unor politici mai puțin favorabile creșterii economice să ducă la o restrângere a investițiilor private.

Într-o lumină pozitivă, consumul privat și investițiile în UE s-ar putea dovedi mai reziliente decât era de așteptat, în special dacă încrederea în rândul întreprinderilor și al consumatorilor ar fi mai puțin sensibilă la incertitudine și la dificultățile de pe piața internă și dacă ar fi însoțită de măsuri de politică bugetară mai solide decât cele preconizate în țări care dispun de o marjă de manevră bugetară și de reforme de stimulare a creșterii economice.

Pentru Regatul Unit, o ipoteză pur tehnică pentru 2019

Având în vedere procesul de retragere a Regatului Unit din UE, previziunile pentru 2019 și 2020 se bazează pe o ipoteză pur tehnică de statu-quo în ceea ce privește structura schimburilor comerciale dintre UE27 și Regatul Unit. Această ipoteză a fost formulată doar în scopul elaborării previziunilor și nu are niciun impact asupra procesului care se desfășoară în contextul articolului 50.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data de 24 aprilie 2019. Pentru toate celelalte date integrate în previziuni, inclusiv ipotezele referitoare la politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile disponibile până la data de 23 aprilie, inclusiv. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, proiecțiile pornesc de la ipoteza că nu se modifică nimic la nivel de politici.

 

 

  

BVB | Știri BVB

Premier Energy PLC (PE) (20/05/2024)

Notificare WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES - rezultate oferta publica initiala de vanzare de actiuni emise de Premier Energy PLC

Turbo Short Certificates on Natural Gas Future (RBNAGTS2) (20/05/2024)

Suspendare tranzactionare - 15:09 - Notificare Raiffeisen Bank International - atingere bariera

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (20/05/2024)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17.05.2024

CARBOCHIM S.A. (CBC) (20/05/2024)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (20/05/2024)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13.05.2024-17.05.2024