Update articol:

Virgil Popescu: “Mă bucur enorm că licitaţia pentru proiectarea drumului de mare viteză Craiova – Lugoj a fost publicată pe SICAP

Virgil Popescu: “Am depus un amendament de alocare a circa 25 de milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al acestui proiect (Calafat-Craiova-Lugoj), în şedinţa de guvern în care a fost aprobată legea bugetului”

Licitaţia pentru proiectarea drumului de mare viteză Craiova – Lugoj a fost publicată marţi pe SICAP, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook. “Câteva date: licitaţia are la bază noul caiet de sarcini cu termene şi plăţi mult mai clare, care să nu mai rezulte în sincope la derulare; profilul drumului, autostradă sau drum expres, va rezulta din analiza cost-beneficiu, el putând să varieze pe sectoare, în funcţie de costuri şi dificultatea terenului; din contract va reieşi un studiu de fezabilitate cu grad foarte mare de detaliu, aşa-numitul ‘preliminary design’ (proiect tehnic ‘preliminar’), astfel încât o licitaţie design&build ulterioară să aibă majoritatea riscurilor (de ex. geotehnice) eliminate, dar să permită inovaţie şi adaptare la tehnologia constructorului”, a notat Drulă.

Virgil Popescu, ministrul enegiei, ne-a declarat: “Mă bucur enorm că  licitaţia pentru proiectarea drumului de mare viteză Craiova – Lugoj a fost publicată pe SICAP. Personal, am depus un amendament de alocare a circa 25 de milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al acestui proiect (Calafat-Craiova-Lugoj), în şedinţa de guvern în care a fost aprobată legea bugetului, după ce împreună cu toţi parlamentarii liberali din zona Olteniei am anunţat, printr-o scrisoare adresată premierului, susţinerea acestei investiţii”.

Lungimea estimată a drumului de mare viteză Craiova – Lugoj este de aproximativ 250 de kilometri.

Potrivit anunţului publicat pe SICAP, obiectul contractului de servicii este elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru “Drum de mare viteză Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj”.

Valoarea totală a contractului este estimată între 107,465 şi 127,002 milioane de lei. Durata contractului este de 43 de luni.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 12 iulie 2021, ora 15:00, după care va avea loc deschiderea acestora.

“Având în vedere faptul că proiectul este finanţabil din fonduri europene nerambursabile, fără însă a fi încheiat un contract de finanţare la acest moment, încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenta legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractanta estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în trimestrul IV al anului 2021. Termenele specificate în contract cu privire la plăţi sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructură rutieră (proiecte de interes major), precum şi de circuitul financiar al fondurilor care implică mai multe instituţii ale statului. Durata contractului este de 43 luni de la data de începere a contractului (din care 36 de luni – studiul de fezabilitate)”, se spune în anunţul publicat pe SICAP.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni