Update articol:

ASF l-a amendat pe Alexander Adamescu, în calitate de Președinte Intercontinental, pentru că nu a convocat AGA, la cererea KPMG, lichidator judiciar al Astra

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) l-a sancționat cu amendă în cuantum de 13.000 lei, pe Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania, pe motiv că nu a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea KPMG, lichidator judiciar al Astra Asigurări.

Potrivit ASF,  prin adresa înregistrată cu nr. RG/27821/19.09.2019, transmisă de către Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, în calitate de acționar semnificativ al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA (având o deținere de 16,3236% din capitalul social), a fost adus în atenția autorității faptul că la data de 02.08.2019 a depus la sediul societății, o cerere de convocare a AGOA cu următoarea ordine de zi: – alegerea secretarilor ședinței adunării generale a acționarilor, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor și pentru întocmirea procesului verbal al ședinței adunării generale a acționarilor;

– aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente;

– numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar; – stabilirea datei de înregistrare și a datei ex-date.

Față de această cerere, Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, a precizat faptul că societatea nu a luat măsuri de convocare a adunării și nici nu a informat piața cu privire la această solicitare.

“Având în vedere că cererea de convocare a adunării generale a fost depusă la sediul societății la data de 02.08.2019, ultima zi în care convocatorul trebuia să fie publicat în Monitorul Oficial pentru încadrarea în termenele legale mai sus menționate, era 02.09.2019, iar AGA trebuia să se întrunească până la data de 02.10.2019.

Se reține faptul că societatea avea obligația și posibilitatea practică de a efectua toate demersurile necesare în vederea respectării dreptului acționarului îndreptățit de a solicita și de a obține convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu ordinea de zi propusă, inclusiv analiza îndeplinirii condițiilor legale, în interiorul termenului prevăzut de lege”, mai arata ASF.

Potrivit Autoritatii, prin conduita sa, respectiv prin lipsa efectuării demersurilor necesare derulării ședinței CA care să adopte decizia de convocare a adunării generale a acționarilor în conformitate cu solicitarea formulată de un acționar îndreptățit, dl. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte CA al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., a lipsit de efect dreptul acționarului exercitat în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.

ASF a constatat folosirea în mod abuziv de către președintele CA a calității de administrator, prin recurgerea la fapte neloiale (omisiuni) constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarului cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea în termenul legal a AGA cu ordinea de zi propusă de acesta.

In decizia ASF se mai mentioneaza ca, din analiza informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată (www.portal.just.ro), s-a constatat faptul că societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA este parte, în calitate de pârât, în litigiul care face obiectul dosarului nr.33442/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect „autorizare convocare AGA”, societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., având calitatea de reclamant. Din analiza informațiilor publicate pe site-ul BVB în secțiunea dedicată emitentului nu a fost identificat un raport cu privire la litigiul care face obiectul dosarului nr. 33442/3/2019, scrie ASF.

Bogdan Alexander Adamescu a transmis obiecțiuni cu privire la contravențiile constatate. Din analiza argumentelor prezentate de dl. Bogdan Alexander Adamescu a rezultat că acestea nu sunt de natură să înlăture constatările reținute, noteaza ASF.

ASF mai arata ca Adamescu a fost cooperant: “Referitor la conduita actuală a domnului Bogdan Alexander Adamescu în relația cu A.S.F., respectiv măsura în care acesta a colaborat cu autoritatea, inclusiv prin asumarea unor angajamente privind conformarea pe viitor la exigențele legale, precum și justificările prezentate, aceste aspecte reprezintă circumstanțe favorabile luate în calcul la stabilirea nivelului sancțiunii ce urmează a fi aplicată.”

Compania Hotelieră Intercontinental este controlată de The Nova Group Investments (a familiei Adamescu), cu o deţinere de 15,7%, Astra, cu 16,32%, Lido SA, cu 10%, Mountbay Limited, cu 32,9%, SIF Banat Crișana, cu 13,52%.

Alexander Adamescu este fiul lui Dan Adamescu, fostul patron al Astra Asigurari, decedat in 2017. In octombrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea prin care Alexander Adamescu voia să scape de mandatul internațional de arestare De asemenea, lui Adamescu i s-a respins și cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Adamescu este vizat de un mandat european de arestare, emis la cererea autorităţilor din România, în legătură cu mai multe presupuse fapte de corupţie, inclusiv dare de mită şi delapidare.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (06/12/2022)

Contestare Decizie Consiliul Concurentei

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (06/12/2022)

Disponibilitate vot electronic AGEA 12.12.2022

ANTIBIOTICE S.A. (ATB) (06/12/2022)

Ziua Investitorului - 14.12.2022

AEROSTAR S.A. (ARS) (06/12/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014