Update articol:
Verificarea procedurii de implementare a Planului Național de Investiții (PNI)

Corpul de Control al Prim-ministrului: 25 de investiții din PNI au fost anulate, fără posibilitatea de a mai fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în plan

25 de investiții din Planului Național de Investiții (PNI) au fost anulate, fără posibilitatea de a mai fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în plan, arata Corpul de Control al Prim-ministrului. 

Acțiunea de control de la Ministerul Energiei (ME) a vizat perioada 01.01.2013 – 16.10.2019 și a avut ca obiectiv verificarea procedurii de implementare a Planului Național de Investiții (PNI) de către Comisia pentru monitorizarea și punerea în aplicare a PNI.
Principalele constatări ale actului de control au fost:
1. În PNI au fost prevăzute 29 de investiții, din care: două au fost finalizate, două sunt în curs de implementare și 25 de investiții au fost anulate, fără posibilitatea de a mai fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în plan.
2. PNI se află în curs de implementare, derularea acestui program fiind afectată de modificarea următorilor parametri:
– lipsa posibilităților de finanțare a unor proiecte propuse, pe fondul deteriorării situației financiare a unora dintre beneficiarii PNI (unii beneficiari PNI au intrat în procedura de insolvență, în perioada 2012 – 2018);
– modificarea structurii pieței de energie și cota de piață din ce în ce mai mare, revendicată de producătorii de energie din surse regenerabile, care a condus la renunțarea realizării unora dintre proiecte;
– dispariția unor consumatori importanți, în special din domeniul industriei chimice, ceea ce a determinat renunțarea realizării investițiilor programate (de exemplu: proiecte de cogenerare);
– restructurarea și reorganizarea producătorilor de energie pe bază de cărbune, care a generat prioritizarea investițiilor în derulare și alocarea resurselor existente către cele mai profitabile proiecte.
3. Anumite contracte de finanțare au fost încheiate în anul 2016 cu două societăți comerciale după o perioadă mai mare de 2 ani de la aprobarea de către ministrul energiei a cererilor de finanțare (în anul 2014), în principal, din cauza inexistenței în cadrul normativ, până la data de 30.09.2015, a formei standardizate a contractului de finanțare.
4. În cuprinsul HG nr. 1096/2013 (în vigoare la data de 16.01.2014) și HG nr. 151/2015 privind modificarea și completarea HG nr. 1096/2013 (în vigoare la data de 12.03.2015), nu a fost prevăzut un contract-cadru de finanțare încheiat între minister și beneficiari, fapt ce a generat încheierea, cu întârziere, a contractelor de finanțare cu beneficiarii.
5. Majoritatea beneficiarilor, care nu au început investiția, nu au solicitat finanțarea nerambursabilă, în vederea încheierii unui contract cu ME, în termen de maxim 2 ani de la data de începere a investiției prevăzută în PNI, stabilit la pct. C.2.1 din Aplicația României și la art. 12 alin. (3) din HG nr. 1096/2013, cu modificările și completările ulterioare și, astfel, au pierdut oportunitatea finanțării unor obiective importante de investiții pentru sectorul de producere al energiei electrice.
6. Până la data de 29.10.2019, ME a încheiat patru contracte de finanțare cu beneficiarii investițiilor, în valoare totală de 824.219.082,10 lei. Reprezentanții ME nu au respectat termenul de maximum 90 de zile de la data depunerii cererilor de rambursare, cu privire la informarea beneficiarului în legătură cu sumele aprobate/neaprobate la plată.
7. În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 30/2015, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu ROF al Comisiei PNI, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 006/08.01.2016, membrii comisiei au stabilit că este necesară și oportună angajarea de servicii specifice ale unor experți specializați pe domenii de activitate, tehnic, financiar, precum și de consultanți, necesare în vederea monitorizării și punerii în aplicare a investițiilor din PNI, întrucât la nivelul ME nu exista capacitate administrativă și personal cu expertiză care să desfășoare o astfel de activitate. În perioada 16.11.2016 – 28.03.2017, la nivelul ME au fost întreprinse demersuri în vederea estimării valorii achiziției (prin publicarea a două anunțuri de consultare a pieței în SEAP), care nu au fost finalizate. Ulterior datei de 28.03.2017 nu au mai fost întreprinse demersuri la nivelul ministerului pentru angajarea de consultanți și experți specializați în anumite domenii de activitate. Începând cu data de 09.10.2017, respectiv data emiterii Ordinului ministrului energiei nr. 908, au fost create condițiile evaluării cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii finanțării nerambursabile din PNI, în condițiile în care, la acea dată, erau deja depuse la ME 5 cereri, în valoare totală de 266.295.433,71 lei, aferente unor contracte de finanțare încheiate în anul 2016 cu două societăți comerciale.
8. Până la data de 29.10.2019, din valoarea totală a contractelor încheiate de 824.219.082,10 lei au fost realizate plăți de către minister, în sumă totală de 320.718.953,73 lei, reprezentând un procent de 38,91%, în condițiile în care, beneficiarii investițiilor au solicitat plăți, în sumă totală de 371.788.729,23 lei, reprezentând 45,11% din valoarea totală a contractelor încheiate, iar diferența de 131.711.399,14 lei, reprezentând un procent de 15,98%, urmează a fi solicitată la rambursare în cursul anului 2020, potrivit contractelor de finanțare.
9. Având în vedere faptul că nu mai există posibilitatea de a fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în PNI, la finalul perioadei de implementare a investițiilor din PNI (anul 2020) nu vor fi utilizate toate fondurile acumulate în contul acestui plan, iar obiectivul urmărit, prevăzut în Aplicația României privind modernizarea sectorului energetic, va fi realizat parțial, respectiv un grad de execuție al PNI de 58,17%.
Raportul privind controlul efectuat la Ministerul Energiei a fost finalizat la data de 16.12.2019 și transmis către: Prim-ministru (spre informare), Secretariatul General al Guvernului (spre informare), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (spre informare și valorificare) și Curtea de Conturi a României (spre informare).

BVBStiri BVB

MedLife S.A. (M) (27/03/2020)

Lansare laborator RT PCR; actualizare informare privind caz pozitiv COVID-19

VRANCART SA (VNC) (27/03/2020)

Comunicat - Masuri Covid-19

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/03/2020)

Suspendare temporara procedura de selectie si numire Director Financiar provizor

MECANICA FINA SA (MECE) (27/03/2020)

Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - SEM. 2 2019