Update articol:

Erste Group se așteaptă la o scădere semnificativă a profitului net în 2020

Erste Group a rezervat o sumă de 1,5 EUR pe acțiune ca potențial dividend pentru anul 2019. La sfârșitul lunii martie 2020, Erste Group a anunțat că a amânat Adunarea Anuală Generală a Acționarilor și decizia finală privind dividendele pentru trimestrul al IV-lea 2020, pentru a lua astfel o decizie mai bine informată, bazată pe fapte, referitoare la consecințele economice ale Coronavirus. Conducerea Erste Group are intenția fermă de a plăti un dividend pentru anul 2019, însă valoarea acestuia va fi determinată în primul rând de realitățile economice existente la momentul respectiv. De asemenea, decizia finală va pune în echilibru cu atenție recomandările în materie de reglementare cu imperativul de a menține încrederea investitorilor în Erste Group, în particular, și în piețele de capital în general, dar va urmări să asigure și un tratament echitabil pentru toate clasele de active.

Suntem cu toții afectați de actuala criză globală – indivizi și familii, țări și regiuni, angajați și companii – confruntându-ne cu provocări pe care niciunul dintre noi nu și le-a imaginat în urmă cu doar câteva săptămâni.
Ce a început ca o criză sanitară s-a transformat într-o criză economică fără precedent, deoarece măsurile necesare de restricționare au dus la prăbușirea cererii și ofertei pe piețele din întreaga lume. Nu există un plan dinainte stabilit despre cum să abordăm o astfel de criză, ci doar simțul realității. Nici o țară, nici o regiune și nici un sector economic nu este ferit de impactul acestei pandemii – suntem cu toții prinși în această situație.
Nu există niciodată un moment potrivit pentru o criză globală așa cum este cea pe care o trăim acum. Totuși, statele din Europa Centrală și de Est (ECE) s-au pregătit bine la nivel macroeconomic în ultimii ani. Drept urmare, regiunea ECE este mult mai bine poziționată pentru a face față declinului economic provocat de criza Coronavirusului, decât era în timpul crizei financiare de acum un deceniu.
Erste Group de asemenea intră în această criză dintr-o poziție solidă. Suntem un grup financiar puternic capitalizat, cu un model de business care și-a dovedit valoarea, cu un portofoliu de credite echilibrat și cu active de foarte bună calitate. Pentru a ne ajuta clienții să facă față acestei crize, ne bazăm pe poziția puternică pe care o au subsidiarele noastre în ceea ce va continua să fie zona de creștere a Europei, pe avantajul competitiv al platformei noastre digitale George și pe nivelul excelent al indicatorilor de lichiditate.
Ne este clar că avem în față un an foarte dificil. Dar la fel de clar este și angajamentul Erste Group de a-și ajuta clienții să treacă prin aceste momente grele. Vom face acest lucru prin procese simplificate de depunere a cererilor de suspendare a plății ratelor la credite și împrumuturi garantate de stat, asigurând consiliere clienților și pe baza unei cooperări eficiente cu guvernele, autoritățile de reglementare și cu toți partenerii noștri. Vom facem acest lucru pentru că avem un angajament puternic față de regiunea ECE și credem în oamenii și afacerile de aici, în potențialul lor pe termen lung și în viitorul lor promițător de după această criză”, a declarat Bernhard Spalt, CEO al Erste Group Bank AG.

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Republica Cehă și Austria, dar și în România – la 1.229,0 mil. EUR (+5,9%; 1.160,9 mil. EUR). Venitul net din taxe și comisioane a crescut la 504,2 mil. EUR (+3,4%; 487,7 mil. EUR), susținut în principal de veniturile mai mari din serviciile de brokeraj pe piața de capital, dar și din administrarea de active și brokeraj de asigurări.

În timp ce venitul net din tranzacționare a scăzut semnificativ la -157,4 mil. EUR (153,3 mil. EUR), indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere a crescut la 37,5 mil. EUR (-77,1 mil. EUR), evoluția celor doi indicatori fiind determinată de efectele de evaluare ca urmare a volatilității ridicate din piețele financiare ca urmare a izbucnirii pandemiei Covid-19.

Venitul operațional a scăzut la 1.633,0 mil. EUR (-6,1%; 1.771,7 mil. EUR). Cheltuielile administrative generale au scăzut ușor până la 1.111,2 mil. EUR (-0,4%; 1.115,6 mil. EUR), în condițiile în care cheltuielile de personal au crescut la 630,0 mil. EUR (+1,3%; 621,9 mil. EUR), iar poziția „alte cheltuieli administrative” a scăzut până la 344,8 mil. EUR (-3,8%; 358,3 mil. EUR). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” include apoape toate contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2020, în valoare de 88,3 mil. EUR (87,5 mil. EUR). Deprecierea și amortizarea au crescut la 136,5 mil. EUR (135,4 mil. EUR). Per ansamblu, profitul operațional a scăzut la 551,7 mil. EUR (-15,9%; 656,0 mil. EUR). Raportul cost/venit a crescut la 66,8% (63,0%).

Datorită alocărilor nete, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -61,7 mil. EUR, sau, la 15 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (eliberări nete de 35,8 mil. EUR, -9 puncte de bază). Alocările de provizioane pentru credite, dar și pentru angajamentele și garanțiile acordate au crescut în principal în Austria și Republica Cehă, iar o contribuție pozitivă a fost înregistrată din recuperarea creditelor deja scoase din bilanț în România. Alocările de provizioane legate de Covid-19 din primul trimestru al 2020 au fost minore și s-au bazat în principal pe estimări făcute de experți, dar nu au inclus încă alocări pentru deteriorarea preconizată a perspectivelor macroeconomice. Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienți s-a îmbunătățit din nou la 2,4% (2,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 80,9% (77,1%).

Poziția „alte rezultate operaționale” s-a situat la -127,6 mil. EUR (-131,1 mil. EUR). Cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție incluse în acest indicator au crescut, în special în Republica Cehă și Slovacia, la 84,0 mil. EUR (78,0 mil. EUR). Creșterea taxelor pe activele și tranzacțiile bancare, până la 49,9 mil. EUR (38,8 mil. EUR), se datorează în principal dublării taxelor bancare în Slovacia, la 16,9 mil. EUR (8,0 mil. EUR), în condițiile în care legea adoptată în 2019 a fost modificată și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020. Taxa pe operațiunile bancare din Ungaria aferentă anului financiar 2020 s-a ridicat la 14,2 mil. EUR (12,5 mil. EUR).

Ca urmare a unor efecte cu caracter excepțional în România, impozitul pe profit a crescut la 103,0 mil. EUR (95,5 mil. EUR). Taxa pe participațiile minoritare a scăzut la 23,0 mil. EUR (89,3 mil. EUR), pe fondul unor rezultate mai slabe ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a fost de 235,3 mil. EUR (-37,6%; 377,0 mil. EUR).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 19,1 mld. EUR (31 decembrie 2019: 19,0 mld. EUR). După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 15,8 mld. EUR (16,3 mld. EUR), fondurile proprii totale (CRR final) s-au situat la 21,3 mld. EUR (22,0 mld. EUR). Deși profitul din primul trimestru nu este inclus, costurile de risc sunt deduse. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, CRR final) au crescut la 120,5 mld. EUR (118,6 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 13,1% (13,7%), iar indicele de capital total la 17,7% (18,5%).

Activele totale au crescut la 262,9 mld. EUR (245,7 mld. EUR). Numerarul și echivalentele de numerar au crescut la 23,0 mld. EUR (10,7 mld. EUR), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 24,3 mld. EUR (23,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut la 161,1 mld. EUR (+0,5%; 160,3 mld. EUR). În privința pasivelor, depozitele de la bănci au crescut la 20,7 mld. EUR (13,1 mld. EUR), iar depozitele de la clienți au continuat să crească – în special în Republica Cehă și Austria – și au ajuns la 182,2 mld. EUR (+4,8%; 173,8 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 88,4% (92,2%).

De la publicarea rezultatelor financiare pe trimestrul al IV-lea 2019 și pe anul 2019 din 28 februarie 2020, perspectivele economice globale s-au deteriorat semnificativ, potrivit Erste, care precizează: 

Întrucât performanța economică reprezintă un element fundamental pentru performanța financiară a Erste Group, estimăm în consecință că această situație va duce la o deteriorare semnificativă, dar care nu poate fi încă cuantificată, a profitabilității băncii în 2020. Declinul economic și profitabilitatea scăzută sunt ambele consecințe directe ale faptului că guvernele din întreaga lume au optat pentru strategii de restricționare a activităților sociale și economice, în diferite grade, pentru a opri răspândirea Coronavirusului. Aceste strategii de izolare au avut ca scop principal să aplatizeze curba estimată de încărcare a sistemului de sănătate, provocând în același timp daune colaterale semnificative și tangibile, cum ar fi activitatea economică scăzută, șomajul în creștere și o scădere semnificativă a piețelor globale de acțiuni.

Pentru a diminua daunele colaterale, guvernele, băncile centrale și autoritățile de reglementare au implementat o serie de măsuri, precum: moratorii privind plata creditelor bancare, garanții pentru credite, plăți directe către industriile și consumatorii afectați, întreruperi sau amânări de la plata contribuțiilor fiscale și a asigurărilor sociale, măsuri de sprijinire a pieței muncii, cum ar fi scheme de muncă pe termen scurt, injecții de lichiditate, relaxarea cerințelor privind garanțiile, reduceri ale dobânzilor, programe de relaxare cantitativă prin achiziții de obligațiuni guvernamentale și corporative, relaxarea cerințelor de capital; și tratarea cu pragmatism a înregistrării pierderilor din depreciere în baza standardelor IFRS9 ca urmare a moratoriilor privind plata creditelor și a garanțiilor pentru credite.

În ciuda acestor măsuri și a primelor tentative de a ieși treptat din izolarea generalizată făcute de țări precum Republica Cehă și Austria, în 2020, PIB-ul real la nivel global este estimat să raporteze cea mai abruptă scădere de după al Doilea Război Mondial. Pentru Austria și Europa Centrală și de Est, estimarea actuală este de o scădere cuprinsă între 4,2% și 7,5% a PIB-ului real în 2020, cu toate efectele negative corespunzătoare asupra contului de profit și pierdere, calității activelor și capitalului. În termeni concreți, estimăm ca venitul net din dobânzi va scădea în 2020, ca efect combinat dintre reducerile semnificative ale dobânzilor în Republica Cehă, România și Serbia, schimbarea mixului de activități în contextul în care segmentul garanțiilor de stat are marje mai reduse, și efectele negative ale riscului valutar. Se preconizează că venitul din taxe și comisioane va fi afectat în primul rând de reducerea activității economice, reflectându-se în încasări mai mici din comisioanele pentru transfer și plăți, și semnificativ mai mici din activitatea de brokeraj pe piața de capital.
O scădere a rezultatului net de tranzacționare și din evaluarea activelor la valoarea justă era deja estimată chiar înainte de apariția Coronavirusului, în condițiile în care în 2019 au fost raportate câștiguri semnificative din evaluare.
Per ansamblu, venitul operațional ar urma să scadă în 2020. Cheltuielile de exploatare, care la începutul anului erau estimate să crească în 2020, ar urma să scadă, în contextul unor cheltuieli mai mici cu deplasările, economii de eficientizare și efecte pozitive ale cursului de schimb. Cu toate acestea, rezultatul operațional este estimat să se contracteze în 2020, comparativ cu nivelurile din 2019; raportul cost/venit se va deteriora.
Pentru anul 2020 și nu numai, costurile de risc sunt ca un „wild card”. În principiu, managementul Erste Group va viza să înregistreze anticipat costuri de risc în măsura în care acestea sunt justificate de datele macroeconomice și de prognoze, evoluția ratingurilor companiei, precum și de evaluarea portofoliului de retail în 2020. În consecință, estimăm o creștere semnificativă a costurilor de risc în 2020. Luând în calcul scenariul actual cel mai probabil ce prevede șase luni de revenire economică în formă de V, costurile de risc pentru 2020 sunt estimate la circa 50-80 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți.
Excluzând deprecierea fondului comercial, indicatorul „alte rezultate operaționale” este estimat să crească în 2020, în condițiile în care în 2019 a fost afectat de efecte cu caracter excepțional. Rata impozitelor va crește aproape sigur, deoarece ne așteptăm ca profitabilitatea să scadă în țările cu cote reduse de impozitare. Taxa pe participațiile minoritare va scădea, având în vedere că profitabilitatea
băncilor de economii ar urma să scadă. Per ansamblu, ne așteptăm la o scădere semnificativă a profitului net în 2020″.

 

 

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014