Update articol:
REZULTATE IANUARIE-SEPTEMBRIE ŞI TRIMESTRUL TREI 2018

OMV Petrom: Profitul net atribuibil acţionarilor este de 1.379 milioane de lei, faţă de 639 milioane de lei, în trimestrul trei 2017

Principalele incertitudini care pot influența rezultatele societății rămân cele legate de riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscurile operaționale, precum și riscul politic și de reglementare.

OMV Petrom nu vede probabilă luarea unei decizii finale de investiție pentru Neptun Deep în T4/18

Flux de trezorerie din activități de exploatare de 2,4 mld lei, cu 62% mai mare comparativ cu T3/17
Profit pe acțiune CCA excluzând elementele speciale în creștere cu 78% comparativ cu T3/17

În primele nouă luni ale anului 2018, OMV Petrom a beneficiat de îmbunătăţirea prețurilor mărfurilor tranzacționabile și de creșterea cererii de energie electrică, potrivit datelor transmise de companie către BVB. Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a ajuns la 3,4 mld lei în primele nouă luni din 2018, cu 25% mai mare comparativ cu valoarea din perioada similară a anului trecut, segmentul Upstream având cea mai mare contribuție. Rezultatul din exploatare CCA (Costul curent de achiziţionare) excluzând elementele speciale al segmentului Downstream a fost de 1,2 mld lei, performanța operațională compensând parțial efectele reviziei generale planificate a rafinăriei din T2/18 și ale unui mediu al marjelor de rafinare mai scăzute față de 2017.

OMV Petrom scrie în raport: “Fluxul de trezorerie din activități de exploatare a crescut la 5,6 mld lei în 1-9/18, reflectând tendința de creștere a rezultatului din exploatare CCA excluzând elementele speciale. Așa cum am anticipat, ne-am intensificat activitatea investițională față de 1-9/17, prin dublarea numărului de sonde și sidetrack-uri în Upstream, finalizarea reviziei rafinăriei și avansul înregistrat în alte proiecte de investiții din segmentul Downstream Oil.
Toate acestea s-au reflectat în ieșiri de numerar pentru activități de investiții de aproximativ 3,1 mld lei. Fluxul de trezorerie extins, după plata de dividende, a fost de 1,3 mld lei în 1-9/18. În septembrie 2018, am semnat transferul către Mazarine Energy a nouă zăcăminte marginale, continuând inițiativele de optimizare a portofoliului în Upstream. Legea privind activitățile offshore a fost aprobată în parlament. Suntem în proces de analiză a acesteia pentru a înțelege modul în care va impacta activitățile noastre offshore. Având în vedere momentul din an în care ne
aflăm, nu vedem probabilă luarea unei decizii finale de investiție pentru Neptun Deep în T4/18”.

Trimestrul al treilea 2018 (T3/18) comparativ cu trimestrul al treilea 2017 (T3/17)

Valoarea vânzărilor consolidate a crescut cu 24% comparativ cu T3/17, susținută de prețurile mai mari ale produselor petroliere și gazelor naturale, precum și de volumele mai mari ale vânzărilor de electricitate, elemente care au fost parțial contrabalansate de volumele mai mici ale vânzărilor de gaze naturale și produse petroliere.

Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 81% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din Downstream Gas au reprezentat 17%, iar cele din Upstream 2% (vânzările din Upstream fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terți). Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale în suma de 1.685 mil lei a fost cu 62% mai mare comparativ cu T3/17 și reflectă condițiile de piață mai favorabile.

Revizia generală planificată a rafinăriei Petrobrazi din T2/18 a generat niveluri mai ridicate ale stocurilor de țiței și profituri nerealizate de aproximativ (260) mil lei, eliminate în linia Consolidare în T2/18; rata de utilizare mai mare a rafinăriei după efectuarea reviziei generale a condus la stocuri de țiței mai mici la sfârșitul T3/18, ceea ce a generat un efect pozitiv care a contribuit la rezultatul total în suma de 98 mil lei aferent liniei de Consolidare. Rata efectivă a impozitului pe profit la nivel de Grup excluzând elementele speciale a fost de 16% (T3/17: 16%).

Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acționarilor OMV Petrom a fost de 1.382 mil lei (T3/17: 778 mil lei). Elementele speciale au reflectat cheltuieli nete în valoare de (63) mil lei, în principal legate de pierderi nerealizate din evaluarea contractelor forward de electricitate, în timp ce câștigurile din deținerea stocurilor au fost în suma de 59 mil lei în T3/18. În T3/17, s-au înregistrat cheltuieli speciale nete în valoare de (173) mil lei și câștiguri din deținerea stocurilor în suma de 5 mil lei.

Rezultatul din exploatare al Grupului în T3/18 în sumă de 1.681 mil lei aproape s-a dublat comparativ cu T3/17, fiind de asemenea influențat pozitiv de disponibilitatea deplină a centralei electrice Brazi și a rafinăriei Petrobrazi în urma finalizării reviziei generale planificate în T2/18. Rezultatul financiar net s-a îmbunătățit de la o pierdere de (111) mil lei în T3/17 la o pierdere de (30) mil lei în T3/18, reflectând în principal cheltuieli mai mici cu dobânzile în legătură cu actualizarea creanțelor și venituri mai mari din dobânzi la depozitele bancare. Prin urmare, profitul înainte de impozitare în T3/18 a fost în suma de 1.650 mil lei, mai mult decât dublu comparativ cu valoarea de 762 mil lei din T3/17. Impozitul pe profit a fost în suma de (271) mil lei, în timp ce rată efectivă a impozitului pe profit a fost de 16% în T3/18 (T3/17:16%).

Profitul net atribuibil acționarilor OMV Petrom S.A. a fost de 1.379 mil lei (T3/17: 639 mil lei). Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a fost în suma de 2.376 mil lei, mai mare comparativ cu 1.470 mil lei în T3/17, în principal datorită rezultatului mai mare din exploatare. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în intrări de numerar de 1.217 mil lei (T3/17: 959 mil lei). Investiţiile au însumat 998 milioane lei în T3/18, mai mari față de 811 mil lei în T3/17. Investițiile din Upstream în T3/18 au fost în valoare de 796 mil lei, comparativ cu 675 mil lei în T3/17. Investițiile din Downstream au fost în valoare de 201 mil lei (T3/17: 135 mil lei). Datorită soldului semnificativ de numerar la 30 septembrie 2018, Grupul OMV Petrom a menținut o poziție de numerar net în valoare de 4.205 mil lei (31 decembrie 2017: 2.897 mil lei).

În T3/18, intrările de numerar provenite din profitul înainte de impozitare, ajustate cu elemente nemonetare cum ar fi amortizarea și ajustările de depreciere, mișcarea netă a provizioanelor și alte ajustări nemonetare, precum și cu dobânzile nete și impozitul pe profit plătit, au fost în valoare de 2.244 mil lei (T3/17: 1.651 mil lei). Modificările capitalului circulant net au generat intrări de numerar de 133 mil lei (T3/17: ieșiri de 181 mil lei). Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a crescut cu 906 mil lei comparativ cu T3/17, ajungând la 2.376 mil lei. În T3/18, fluxul de trezorerie din activitățile de investiții s-a concretizat în ieșiri de numerar de 1.159 mil lei (T3/17: 511 mil lei) în principal aferente plăților pentru investiții în imobilizari corporale și necorporale, în mare parte în segmentele Upstream și Downstream Oil. Fluxul de trezorerie aferent activităților de finanțare a reflectat ieșiri de numerar de 64 mil lei (T3/17: 55 mil lei) în principal că urmare a rambursării ratelor scadente aferente împrumutului acordat de către Banca Europeană pentru Investiții. Fluxul de trezorerie extins (definit că fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare mai puțîn fluxul de trezorerie folosit in activitățile de investiții) reflectă intrări de numerar de 1.218 mil lei (T3/17: 959 mil lei). Fluxul de trezorerie extins după plata dividendelor reflectă intrări de numerar de 1.217 mil lei (T3/17: 959 mil lei).

Gestionarea riscurilor

Sfera de activitate a OMV Petrom, atât cea existentă, cât și cea planificată, precum și piețele pe care operează, expun Societatea, în mod inerent, la riscuri semnificative cum ar fi riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscul valutar, riscul operațional și alte riscuri, potrivit companiei.

Conform ultimului exercițiu de evaluare a riscurilor desfășurat de către Grupul OMV Petrom în septembrie 2018, principalele incertitudini care pot influența rezultatele societății rămân cele legate de riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscurile operaționale, precum și riscul politic și de reglementare. Prin natură activității de extracție, procesare, transport și vânzare de hidrocarburi, OMV Petrom este expus în mod inerent riscurilor de siguranță și de mediu. Prin intermediul programelor sale de HSSE și de gestionare a riscurilor, OMV Petrom își menține angajamentul de a rămâne aliniată standardelor din industrie. În privința riscului de reglementare, Societatea se află în dialog cu autoritățile române pe subiecte relevante pentru industrie: “În ultimele luni am observat o serie de inițiative fiscale și de reglementare discutate și/sau implementate. Acest lucru sporește volatilitatea legislativă și influențează întreg mediul de afaceri”.

 

Perspective pentru întregul an 2018

Mediul de piață

  1. Pentru anul 2018, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de 74 USD/bbl (revizuit în creștere față de estimarea anterioară de 70 USD/bbl). Compania anticipează o creștere a diferențialului dintre țițeiurile Brent și Ural comparativ cu anul 2017;

2. Marjele de rafinare sunt estimate a se situa sub 7 USD/bbl;

3. Cererea pentru produsele petroliere, gaze naturale și electricitate se estimează că va fi relativ similară comparativ cu 2017.

Mediul fiscal și de reglementare

Un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și favorabil investițiilor reprezintă o cerință esențială pentru dezvoltarea investițiilor noastre viitoare, atât onshore, cât și offshore, potrivit OMV Petrom .

  1.  În T2/18 au fost introduse amendamente la Legea 123/2012, inclusiv majorarea cotelor procentuale minime privind volumele de gaze naturale ce trebuie tranzacționate pe piețele centralizate din România. Legislația secundară clarificatoare este încă așteptată;
  2. Proiectul de lege privind activitățile offshore a fost aprobat de Camera Deputaților și este în curs de promulgare de către Președinte. Suntem în curs de evaluare a impactului asupra activităților noastre offshore și deciziilor de investiții.

OMV Petrom Grup

Compania se aşteaptă la un flux de trezorerie extins după plata dividendelor pozitiv, susținut de prețuri favorabile ale mărfurilor;

Valoarea investițiilor (inclusiv lucrările de explorare și evaluare capitalizate) este în prezent estimată la aproximativ 3,7 mld lei, din care circa 75% dedicată proiectelor din Upstream;

OMV Petrom nu vede probabilă luarea unei decizii finale de investiție pentru Neptun Deep în T4/18;

Compania îşi propune o bază de costuri sustenabilă, susținută de programele de eficientă în curs de desfășurare.

Upstream

-Producția: gestionarea declinului în jur de 4% față de anul anterior, fără a include inițiativele de optimizare a portofoliului;

-Optimizarea portofoliului: concentrarea continuă pe barilii cei mai profitabili; acordul de transfer a nouă licențe a fost semnat cu Mazarine Energy în septembrie 2018; procesul de vânzare a altor zăcăminte continuă;

-Investiții: mai mult de 100 de sonde noi și sidetrack-uri și aproximativ 1.000 de reparații capitale;

-Explorare: investițiile de explorare sunt estimate la circa 0,5 mld lei;

Downstream

-Rata de utilizare a rafinăriei este estimată în jurul valorii de 85%; aceasta include impactul celor șase săptămâni de revizie generală din T2/18;

-Volum mai mic al vânzărilor de gaze naturale, ca efect al producției în scădere, și producție netă de electricitate mai mare față de 2017.

 

 

 

 

 

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (29/11/2023)

Suspendare provizorie sentinta faliment actionar majoritar

SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) (29/11/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 21/22.12.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (29/11/2023)

Electrica a atras o noua finantare de 17,4 mil. euro prin Fondul de Modernizare

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (29/11/2023)

Depunere Oferta publica de cumparare actiuni EVER