Update articol:

Acționarii SIF Banat Crișana, convocați pentru aprobarea unui program de răscumpărare 

Acționarii SIF Banat Crișana au fost convocați, al Adunarea Generală, în 11/12 octombrie 2021, pentru aprobarea unui program de răscumpărare, arată un raport transmis Bursei de Valori București.

AGA va decide aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 4”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 4 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,1042 lei; (v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege

De asemenea, acționarii vor discuta aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 4 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Pe ordinea de zi este și numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

BVBStiri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (22/09/2021)

Situatia inregistrarii la RC Bucuresti a hotararilor AGOA si AGEA din 10.09.2021

MECANICA FINA SA (MECE) (22/09/2021)

Completare Raport Anual 2020 - raport consolidat

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (22/09/2021)

Actualizarea componentei comitetelor consultative ale societatii

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) (22/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (22/09/2021)

Completarea ordinii de zi a AGEA din 20/21.10.2021