Update articol:

Acționarii SIF Muntenia, convocați să revoce programul de răscumpărare aprobat în aprilie 2020

Acționarii SIF Muntenia (SIF4) au fost convocați, pe 15 noiembrie, pentru revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a societății din 23.04.2020 referitoare la derularea de către SIF Muntenia SA a unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni, arată un raport transmis Bursei de Valori București.

Acționarii SIF Muntenia (SIF4) au aprobat, în AGA din aprilie 2020, repartizarea întregului profit net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 111.913.700 lei la ”Alte rezerve”, în scopul demarării unui Program de răscumpărare. Atunci, actionarii au aprobat răscumpărarea unui număr de 20.645.201 acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate, la un pret ntre 0,1 lei si maxim 2,03 lei.

Recent, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a revocat oferta publică de răscumpărare a SIF Muntenia, aferentă programului respectiv, aprobând, în schimb, reluarea ofertei concurente inițiată de Behboud Madadi. ASF a avut în vedere prețul mai mare din oferta lui Madadi.

Behboud Madadi, acționar al SIF Muntenia, intenționează să cumpere 55 milioane de acțiuni (7% din companie).

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (25/10/2021)

Depunere prospect emisiune obligatiuni spre aprobare ASF

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (25/10/2021)

Inregistrarea la Registrul Comertului a reducerii capitalului social

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (25/10/2021)

Raport privind rezultatele operationale cheie preliminare 9 luni 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (25/10/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 18 - 22 octombrie 2021