Update articol:
AGA CU CÂNTEC- Acționarii SIF Oltenia discută repetarea AGA de bilanț și revocarea administratorilor

ACTUALIZARE REZULTATE AGA – Acționarii SIF Oltenia au respins aprobarea Situațiilor financiare și repartizarea profitului net, descărcarea de gestiune a administratorilor; Atragerea răspunderii administratorilor nu a întrunit majoritatea pentru a fi adoptată; AGA a aprobat revocarea a patru administratori și încetarea mandatului lui Tudor Ciurezu 

Acționarii SIF Oltenia au respins aprobarea Situațiilor financiare și repartizarea profitului net, descărcarea de gestiune a administratorilor; Atragerea răspunderii administratorilor nu a întrunit majoritatea pentru a fi adoptată; AGA a aprobat revocarea a patru administratori și încetarea mandatului de director general al lui Tudor Ciurezu.

Acționarii SIF Oltenia (SIF5) au discutat, azi, repetarea AGA de bilanț și revocarea administratorilor, la Adunarea Generală. (VEZI ORDINEA DE ZI)

*ACTUALIZARE –  Bogdan Drăgoi, SIF Banat Crișana: “Astăzi s-a făcut dreptate; 70% din acționari, la AGA SIF Oltenia cu cea mai mare prezență, l-au revocat pe Tudor Ciurezu”

Bogdan Drăgoi, SIF Banat Crișana: “Astăzi s-a făcut dreptate; 70% din acționari, la AGA SIF Oltenia cu cea mai mare prezență, l-au revocat pe Tudor Ciurezu”

*ACTUALIZARE – Cristian Bușu: Nu este nicio problemă de conducere la SIF Oltenia

Cristian Bușu: Nu este nicio problemă de conducere la SIF Oltenia

*ACTUALIZARE 18.50 Tudor Ciurezu a precizat ca nu mai exista conducerea superioara a companiei, ramanand o singura persoana: “Societatea din acest moment nu mai are Consiliu de Administratie. Revocarea hotararilor AGA conduse de subsemnatul este rezultatul excusiv al grupului de actonari condus de SIF1, SIF4. Revocarea, la fel. Este opinia mea.” Tudor Ciurezu a multumit actionarilor pentru increderea acordata si salariatilor pentru efortul depus. El a declarat inchide lucrarile AGA.

*ACTUALIZARE 18.17 Dupa aproape trei ore de numarare, rezultatele votului in AGA au sosit.

Marcel Gheorghe a anuntat ca pentru punctele 4-31 au rezutat urmatoarele:

Punctul 4 – aprobat cu 68% – Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societatii din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 5. – aprobat cu 68,9%-  Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 6. – aprobat cu 68,9%-  Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicata la 28.04.2020 în pagina societatii din website-ul Bursei de Valori București. 3

Punctul 7.– aprobat cu 68,9%- Revocarea Hotararii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 8.– aprobat cu 68,9% – Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Punctul 9.– aprobat cu 68,9% – Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 10. – aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 11. – aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 12.- aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 13. – aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societatii, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 14.- aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Punctul 15.- aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 16.- aprobat cu 92,2% –Revocarea Hotărârii nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 17. – aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 10 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 18.- aprobat cu 92,2% – Revocarea Hotărârii nr. 11 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, 4 astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 19. – aprobat cu 92,2% –Revocarea Hotararii nr. 12 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

Punctul 20. – respins cu 69,2% – Prezentarea şi aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi ale Auditorului Financiar.

Punctul 21.- respins cu 88,6% – Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639 % din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/actiune) și 3,91 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune), Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net. Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare. b). Alte rezerve ( surse proprii de finanțare ): 71.917.359,37 lei ( 57,9361 % din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.

Punctul 22. – respins cu 58,2% – Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2019.

Punctul 23. respins cu 69.01% – Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 şi a Strategiei pentru anul 2020.

Punctul 24. – aprobat -Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la ,,venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.

Punctul 25. – aprobat cu 78,1% – Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Punctul 26. – aprobat cu 78,1% – Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.

Punctul 27. – nu a intrunit majoritatea pentru a putea fi adoptat – Voturi “Pentru” -22,5% – ,“impotriva”- 24,29%, “abtineri”- 48,6% – Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian și Cristian Bușu pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., prin contractarea împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Punctul 28.- nu a intrunit majoritatea pentru a putea fi adoptat – Voturi “Pentru” -22,5% – ,“impotriva”- 24,3%, “abtineri”- 48,6% – Aprobarea instrucțiunii către Conducerea Societatii de Investiții Financiare Oltenia S.A. și către angajații acesteia cu responsabilități legate de contabilitatea societății de a calcula toate sumele achitate de către societate către Banca Transilvania SA și către terți ca rezultat al contractării împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania SA care a fost menționat în Raportul curent al societății cu nr. 4432/29.06.2020, inclusiv, dar fără a se limita la sumele achitate de societate pentru negocierea, încheierea și executarea tuturor actelor aferente împrumutului contractat, în vederea calculării prejudiciului cauzat societății prin contractarea împrumutului.

Punctul 29. – nu a intrunit majoritatea pentru a putea fi adoptat – Voturi “Pentru” – 23,1% – ,“impotriva”- 23,9%, “abtineri”- 48,5% – Constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere și a încetării mandatului de director general al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. deținut de administratorul Tudor Ciurezu, cu ridicarea imediată a dreptului acestuia de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a porni acțiunea în răspundere împotriva acestuia.

Punctul 30. – aprobat cu 67,19% –Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

Punctul 31. – aprobat cu 68,08% – Aprobarea încetării mandatului de Director General al SIF Oltenia S.A. deținut de Președintele Consiliului de Administrație – Tudor Ciurezu și ridicării dreptului acestuia și al administratorilor revocați de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte sau operațiuni și de a semna orice fel de înscrisuri, cu aplicare de la data aprobării hotărârii de revocare a acestora din funcția de administrator.

***

*ACTUALIZARE 15.30 – Actionarii au votat. Numararea voturilor incepe curand.

*ACTUALIZARE – Tudor Ciurezu apreciază că nu pot fi revocați administratorii fără propunerea altora: “Nu poate fi lăsată o societate fără conducere superioară și fără conducere administrativă.”

*ACTUALIZARE – Tudor Ciurezu a prezentat conditiile in care SIF Oltenia a luat credit de la Banca Transilvania pentru plata dividendelor, subiect ce a facut obiectul unui comunicat din 17 septembrie.

*ACTUALIZARE – Tudor Ciurezu a prezentat performanțele SIF Oltenia, scoțând în evidență profitabilitatea și dividendele acordate în ultimii ani.

VEZI RAPORTUL Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. asupra Situaţiilor Financiare Consolidate încheiate la 31.12.2019.

Președintele SIF Oltenia a acuzat ASF ca a pus o “presiune continua, puternica si abuziva asupra noastra, pe calea unor amenzi colosale.”

El a prezentat corespondenta cu ASF referitoare la propunerea formulată de acționarii SIF Oltenia privind repartizarea profitului pe 2019 și Nota formulată de conducerea SIF5, despre care ASF a transmis ca încalcă prevederi legale referitoare Ia modalitatea de stabilire a datei de înregistrare. VEZI Comunicatul SIF Oltenia.

*ACTUALIZARE ora 13.02 – Cvorumul ședinței AGA este de 50,12% din totalul drepturilor de vot. In sala, sunt prezenti 28 de actionari (23,32%), iar prin corespondenta au votat 100 de actionari (26,80%). Ședința se poate ține.

*ACTUALIZARE ora 11.30 – Acționari cu 50,127% din numărul total de drepturi de vot au exprimat voturi, la primele trei puncte.

Secretariatul de ședință va fi format din acționarul Marcel Gheorghe.

Marcel Gheorghe va verifica cvorumul de ședință, potrivit lui Tudor Ciurezu.

Comisia de numărare va fi formată din Marcel Gheorghe.

Actionarii au decis numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (Variantă acționari SIF Banat Crisana și SIF Muntenia).

Secretari tehnici au fost desemnați: Păuna Ioan și Țalea Mihaela.

AGA a luat o nouă pauză pentru verificarea cvorumului.

***

*ACTUALIZARE ora 10.30 – Tudor Ciurezu a propus trei participanți ca să participe la numărarea voturilor – Daniela Budin, Răduț Dumitru, Duță Cătălin, din sală fiind propus și Radu Străuț (de către acționarul Marcel Gheorghe). Propunerea a fost votată, în unanimitate. Comisia din cei patru membri se va ocupa de numărarea voturilor.

*ACTUALIZARE ora 10.00 – Președintele SIF Oltenia Tudor Ciurezu a început ședința AGA, precizând că se derulează, în condiții speciale, în plină pandemie Covid.

Tudor Ciurezu a prezentat acuzațiile formulate anterior (vezi mai jos) că SIF Banat Crișana și SIF Muntenia controlează direct și indirect 31,789% din capitalul social, susținând că acestea trebuie să facă ofertă publică de preluare obligatorie.

AGA se va ține azi, numai cu un cvorum de minim 25%.

Tudor Ciurezu anunță că la AGA participă toți membrii Consiliului de Administrație – domnia sa, Cristian Bușu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian.

Tudor Ciurezu prezintă ordinea de zi a ședinței AGA.

***

Context

SIF Banat Crișana și SIF Muntenia  au cerut reluarea AGA de bilanț SIF5, în contextul în care, în aprilie, o parte din acționari nu au fost primiți la ședința din sediul SIF Oltenia, fiind invocate motive pe fondul situației legate de pandemia coronavirus. Atunci, vicepreședintele SIF5 Cristian Bușu a prezidat o AGA cu acționarii din fața sediului, iar președintele Tudor Ciurezu o AGA cu cei din sediu, rezultând două rapoarte cu decizii contrare. Niciuna dintre decizii nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului, fiind generate mai multe litigii. În cadrul acestora, plata dividendelor – conform deciziei AGA prezidate de Tudor Ciurezu – a fost suspendată de instanță.

Conducerea SIF Oltenia a completat convocatorul AGA din 12 octombrie, cu puncte legate de revocarea administratorilor și a directorului general Tudor Ciurezu, solicitate de SIF Banat Crișana, SIF Muntenia și fonduri Certinvest, după ce, recent, Autoritatea de Supraveghere Financiară a atenționat SIF Oltenia să dea curs solicitărilor  de completare a convocatorului AGA.

SIF Oltenia a dat în judecată SIF Banat Crișana, SIF Muntenia, fonduri Certinvest, Swiss Capital și Broker cerând instanței să constate concertarea acestora, reiese dintr-un raport transmis Bursei de Valori București, de SIF Muntenia.

Conducerea SIF Oltenia (SIF5) susține că SIF Banat Crișana (SIF1) și SIF Muntenia au o deținere directă și indirectă de 31,7% din companie și a cerut Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să constate acțiunea concertată, potrivit unui raport transmis, marti, de SIF Oltenia Bursei de Valori București. Acum, SIF5 vrea ca SIF1 să facă ofertă de preluare obligatorie, la depășirea pragului de 33% din drepturile de vot.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a solicitat conducerii SIF Oltenia (SIF5) să modifice convocatorul AGA din 12 octombrie, întocmai cum a fost solicitat de acționarii SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, considerând că modificarea textului propunerii, așa cum a apărut în convocator, nu a respectat condițiile legale.

Mai exact, conducerea SIF Oltenia a completat convocatorul AGA din 12 octombrie, cu puncte legate de revocarea administratorilor și a directorului general Tudor Ciurezu, solicitate de SIF Banat Crișana, SIF Muntenia și fonduri Certinvest, după ce, recent, Autoritatea de Supraveghere Financiară a atenționat SIF Oltenia să dea curs solicitărilor  de completare a convocatorului AGA. În convocatoul completat, pe lista celor pentru care se cere atragerea răspunderii, se află și vicepreședintele Cristian Bușu, deși el nu era menționat în cererea transmisă de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Solicitarea ASF nu se regăsește pe convocatorul pentru ședința de azi.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021