Update articol:

Cristina – Carmen Mahika -Voiconi îl înlocuieşte pe Emilian Bituleanu de la conducerea Libra Bank

Cristina – Carmen Mahika -Voiconi în înlocuieşte pe Emilian Bituleanu de la conducerea Libra Bank, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Libra Bank informează: “În conformitate cu prevederile art. 234, alin. 1), lit. g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Libra Internet Bank S.A. informează cu privire la modificări în componentă Comitetului de Direcție,  ce au făcut obiectul ședinței Consiliului de Administrație din dată de 17.03.2023.

Astfel, “Având în vedere Notă de informare a Consiliului de Administrație nr. 2/21.02.2023, (…) (prin care acesta a luat notă de informarea dlui. Emilian Bituleanu cu privire la încetarea mandatului său de Director general al Băncii la data de 8 aprilie 2023) în vederea bunei funcționări a Comitetului de Direcție, Consiliul de Administrație constată că funcția de Director General este vacantă de la data de 09.04.2023, și hotărăște:

  1. Consiliul de Administrație mulțumește Dl. Bituleanu pentru profesionalismul și dăruirea demonstrate în calitate de Director General și membru al Consiliului de Administrație al Libra Internet Bank SA în cei 20 de ani de activitate.
  2. În temeiul art. 18.1 din Actul Constititiv, se decide numirea în funcția de Director General, membru al Comitetului de Direcție, doamna Cristina – Carmen Mahika -Voiconi, (…).

(…)

Doamna Cristina – Carmen Mahika – Voiconi va prelua funcția de Director General după înregistrarea acestei modificări la Registrul Comerțului, dar nu mai devreme de 09.04.2023, dată la care funcția este vacantă.

Ariile de coordonare ale doamnei Cristina – Carmen Mahika -Voiconi în calitate de Director General vor include activitățile pe care deja le coordonează (Divizia eBusiness, Divizia Corporate Banking, Divizia Fonduri Europene, Divizia Agribusiness, Divizia Professionals Banking, Divizia Retail Banking, Divizia IMM, Divizia Juridică, Divizia Large Corporate, Manager zona, Sucursale (director), precum și Divizia Resurse Umane, Divizia Marketing, DPO (Dată Protection Officer), Divizia Audit Intern (coordonare din punct de vedere administrativ).

În temeiul art. 18.1 din Actul Constititiv, având în vedere că doamna Cristina – Carmen Mahika -Voiconi deține și funcția de administrator al Băncii, durata mandatului sau de Director General va fi egală cu durata mandatului de administrator, care expiră la data de 29.03.2025; următoarea eventuală prelungire a mandatului de administrator va presupune prelungirea concomitentă și pe aceeași durata și a mandatului de Director General, dacă organul competent nu va decide altfel.

  1. În temeiul art. 18.1 din Actul Constititiv, se decide numirea în funcția de Director General Adjunct, membru al Comitetului de Direcție al Băncii, dl. Cosma Adrian – Dumitru, (…).

Având în vedere faptul că dl. Cosma Adrian – Dumitru ocupă în prezent funcția de Director al Diviziei Administrarea Riscurilor, se decide că domnul Cosma Adrian – Dumitru, în calitate de Director General Adjunct să coordoneze următoarele: Divizia Administrarea Riscurilor și Divizia Conformitate. De asemenea, domnul Cosma Adrian – Dumitru va avea calitatea de Ofițer de conformitate desemnat conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Se aprobă că mandatul de Director General Adjunct al domnului Cosma Adrian – Dumitru să fie pe o perioada de 4 ani (…)

  1. Se împuternicesc Divizia Resurse Umane și Diviza Juridică să demareze procesul de evaluare a adecvării la nivel individual a domnului Cosma Adrian Dumitru până la dată de 28.03.2023 și respectiv obținerea aprobărilor necesare pentru punerea în aplicare a prezențelor decizii.
  2. În baza deciziilor de mai sus, Comitetul de Direcție va avea următoarea componentă:
  3. a)Director General– Cristina – Carmen Mahika -Voiconi;
  4. b)Director General Adjunct–  Eugen Goga;
  5. c)Director General Adjunct–  Ionel Umbres;
  6. d)Director General Adjunct– Vacant – Cosma Adrian – Dumitru în proces de aprobare a BNR.

(…)”

Mandatele Directorului General și al Directorului General Adjunct nou aleși vor deveni efective începând cu dată obținerii aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României”.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (07/06/2023)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (07/06/2023)

Incasare suma din diminuare capital social Recyplat Limited

AAGES S.A. (AAG) (07/06/2023)

Hotarari CA din 07.06.2023

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (07/06/2023)

Completare ordine de zi AGA E si AGA O 03/04.07.2023