Update articol:
”Banking Forum Online by Financial Intelligence”

Eugen Lascu: Lumea disruptivă în care trăim ne obligă să ne cunoaștem vulnerabilitățile; RAISA – soluţie pentru un mediu economic distruptiv (video)

De câteva decenii, lumea în care trăim,  datorită exploziei tehnologice, a intrat într-o nouă epocă, definită ca “disruptivă”, a spus Eugen LASCU, Managing Partner, Thepesia Corporate Advisory, la ”Banking Forum Online by Financial Intelligence”.

În România, mai mult decât în țările mature economic, se impune o schimbare de mentalitate  și mai ales de cultură antreprenorială.

Motorul care a declanșat acest proces se cheamă “disruptive innovation”. Sintagma actuală, tot mai des întâlnită “innovate or die”, a devenit un imperativ. Revoluția inovativă a generat noi industrii, noi dimensiuni economice. Apar cu o rapiditate meteorică “unicorni” (unii dispar la fel de meteoric). Marile companii își dezvoltă strategii anti disruptive. Miturile de altă dată (vezi cazul Kodak), adevărate imperii, dispar lovite de tehnologii noi, unele dezvoltate în garaje.

 

În aceste condiții, devine esențial să îți dezvolți nivelul de reziliență, să-ți evaluezi și să-ți cunoști vulnerabilitățile, să ţi le controlezi, să devii agil, alert.

În cartea sa “Antifragility”, Nasim Taleb arată că epoca în care am intrat ne obligă să ne analizăm. Șanse au cei care sunt rezilienți și chiar antifragili!

Cu o experiență în turnaround acumulată în ultimii 20 de ani, cunoscând prin experiențele trăite mediul antreprenorial românesc, trebuie să afirm că în România, mai mult decât în țările mature economic, se impune o schimbare de mentalitate și mai ales de cultură antreprenorială.

Pornind de la experiența acumulată în diverse situații de criză (din păcate în România, “turnaround” nu se face decât în momentul în care compania este într-o situație dificilă și nu ca un process profilactic), am dezvoltat un sistem de Analiză de Reziliență, testat în analizele financiare și de management, prin care am trecut în ultima decadă.

Acest sistem, sub forma unor aplicații web-based, interfațează necesitatea antreprenorului, lipsit de timp și know-how-ul sau educația financiară necesară, cu un  instrument strategic de auto-evaluare și early-warning, atât de necesar indiferent de dimensiunea business-ului agregat.

Astfel, sistemul de evaluare a rezilienței, a vulnerabilității la factorii materiali adverși de mediu (chiar acum trăim o criză profundă de tip “black swan”- Pandemia Covid- care a generat la rândul sau o puternică criză economică), pornește de la următoarele premise:

Situațiile financiare (de altfel informații post factum) care stau la baza deciziilor multor antreprenori decidenți sunt efectul și nu cauza. Cauzele se regăsesc în amonte, într-o serie de factori calitativi: leadership, capacitatea de a structura o strategie, structura funcțional-operativă, guvernanță IT, etc. Aceștia sunt generatorii rezultatelor financiare și, în ultimă instanță, măsura în care sunt vulnerabili și pot genera crize pe termen lung, uneori ireparabile. Într-un studiu publicat în Harvard Business Review, realizat pe un număr foarte mare de companii, s-a constatat, statistic, că 84% din factorii de risc provin din zona strategică, 9% din zona operativă și numai 4% din zona financiară. Acest studiu nu vine decât să întărească principiile abordării noastre.

Sistemul creat de noi se bazează pe un sistem de rating având în vedere opt factori calitativi esențiali, care, prin algoritmul de lucru creeat, îți dau imaginea nivelului de reziliența/vulnerabilitate.

Cel mai de jos rating este “knock down”, urmând: “critic“, “prudent’, “stabil” și “performant”. Mai mult, fiecare factor este semnalizat printr-un cod al culorilor: Roșu este “critic”, galben semnalează “derapaj”, verde semnalează o “stare bună”.

Folosind sistemul platformei R.A.I.S.A (Remote Automated Interactive Self Assessment), aceasta poate semnala derapajele, astfel încât să asigure o stare de alertă, de agilitate, un know-how îmbunătățit, bazat pe standarde financiare internaționale comun acceptate și satisfacerea nevoii de digitalizare și structurare a informației financiar-contabile, cu accent pe zona de management.

Redăm mai jos modelul de evaluare de reziliență, generat de RAISA, după completarea datelor primare, necesare. Această evaluare, este una reală, rezultată din unul din proiecte (din motive lesne de înțeles nu putem da nume).

Se pot remarca următoarele elemente:

  • Un scoring general al nivelului de vulnerabilitate/reziliența – în cazul nostru – 1,6 “ Prudent” spre critic, ceea ce indică nevoia de măsuri care să ducă la îmbunătățirea stării de reziliență
  • Dar, și mai important, nivelul de vulnerabilitate pe fiecare componentă de analiză: roșu reprezintă o situație critică cu cerință de acțiune imediată pentru remediere, galben o stare care anunță derapaje ce trebuie stopate și remediate, iar verde o situație bună.

Pe baza acestei evaluări, putem recomanda companiilor, elaborarea și implementarea imediată a programelor de îmbunătățire a stării de reziliență (în general acordăm această asistență în cadrul procesului de turnaround).

Totodată, recomandăm reevaluarea la interval de trei luni, pentru a monitoriza progresele făcute și pentru a face corecții pe toate axele de business necesare.

O altă componentă, esențială în asigurarea agilității necesare prevenirii și gestionării crizelor, o reprezintă utilizarea unui sistem de tip “Tabloul de bord/ Dash Board”.

Acest sistem permite companiei, dintr-o singură privire, să-și evalueze starea de sănătate, să prevină derapajele și să-și crească agilitatea. Este un sistem de alertă, tip “early warning signs” care ia în calcul cei mai importanți indicatori de business.

Sistemul R.A.I.S.A utilizează această aplicație în două dimensiuni. Cea de care vorbim aici este cea adresată antreprenorilor, bazată pe un număr de șapte indicatori de sănătate vitali, care trebuie monitorizați continuu, alert.

Așa cum se poate remarca sunt reprezentați asemenea ceasurilor de bord, tocmai pentru a transmite acest sentiment, de conducere a business-ului aidoma unei mașini și pentru a avea o viziune de ansamblu într-un mod analogic, mult mai ușor de reținut și interpretat, comparativ cu cel bazat pe valori abstracte numerice.

Din experiențele de turnaround trăite (și nu puține), au fost situații când datele financiare arătau relativ bine, dar analiza de reziliență indica valori precum “knock down” sau “critic”. După un timp, companiile respective, datorită unor evenimente adverse, au ajuns în insolvență sau chiar în faliment.

Toate aceste experiențe îmi spun că este esențial să conștientizăm riscurile lumii în care trăim, să ne evaluăm și să ne cunoaștem vulnerabilitățile, să încercăm să devenim tot mai rezilienți într-o lume tot mai disruptiva.

Sisteme de evaluare, ca cele oferite de platforma R.A.I.S.A, nu sunt altceva decât instrumente prin care îți evaluezi vulnerabilitățile, le conștientizezi și îți construiești strategii de creștere a capacității de reziliență.

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative