Update articol:

Evergent Investments – Disponibilitate Raport consolidat al Consiliului de administrație și Situații financiare consolidate la 30 iunie 2022

Evergent Investments

Informăm acționarii și investitorii cu privire la punerea la dispoziție a Raportului consolidat al administratorilor aferent semestrului I 2022 și a Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 2015.

Claudiu Doroș
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (26/09/2022)

Modificarea Calendarului Financiar al Societatii aferent anului 2022

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (26/09/2022)

Program disponibilizare colectiva

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (26/09/2022)

Notificare rascumparare actiuni proprii 19 - 23 septembrie 2022

ALRO S.A. (ALR) (26/09/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)