Update articol:

Legea privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative, adoptată de Camera Deputaților; legea elimină pragul de deținere la SIF-uri

Proiectul de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, (legea FIA), care prevede inclusiv eliminarea pragului limită de deținere de 5% la SIF-uri, a fost adoptat de Camera Deputaților, forul decizional.

În Cameră, 219 deputați au votat “pentru”, 0 – contra, abtineri -0, nu au votat -0.

Recent, legea a  primit raport favorabil, în Comisia de Buget a Camerei Deputaților.

Deputații din Comisia de Buget au adus 547 de amendamente proiectului, care a fost adoptat de Senat, prima cameră sesizată, în luna septembrie.

Legea reglementează înfiinţarea şi funcţionarea în România a fondurilor de investiții alternative, organisme de plasament colectiv altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță de urgență a Guvernului nr.32/2012.

Proiectul de lege conține abrogarea prevederilor aplicabile A.O.P.C. (alte organisme de plasament colectiv, respectiv SIF-uri) din legislaţia în vigoare (Legea nr. 297/2004 și OUG 32/2012). Articolul 81 din proiect prevede explicit abrogarea articolelor 286, 2861 și 286din Legea nr. 297/2004, referitoare la pragul de deținere la SIF-uri.

Deputații din Comisia de Buget au stabilit că eliminarea pragului la SIF-uri va fi valabilă la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, și nu la 18 luni cât era prevăzut anterior, în varianta ieșită din Senat.

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative