Prioritățile în domeniul energetic se vor axa pe noi investiții care să asigure creșterea ponderii energiei curate în mixul energetic, […]