Update articol:
O implementare completă a viziunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde de euro

Transpunerea 5G Toolbox și elaborarea foii de parcurs, respectiv a calendarului de acordare a licențelor 5G Toolbox- obiective în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică

Transpunerea 5G Toolbox și elaborarea foii de parcurs, respectiv a calendarului de acordare a licențelor 5G Toolbox sunt obiective în domeniul comunicaţiilor în   PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ, prezentat astăzi de Guvern.

Alte obiective sunt:

-Adoptarea în regim de urgență a unui cadru normativ mai suplu pentru construirea de rețele de comunicații electronice în bandă largă – o nouă lege a infrastructurii rețelelor de comunicații electronice – care va dinamiza investițiile în asigurarea conectivității pentru toți cetățenii;

-Flexibilizarea cadrului economic al companiilor din domeniu și alinierea unor tarife/taxe pentru drepturile de utilizare a unor părți din infrastructurile existente, în scopul dezvoltării/amplasării rețelelor de comunicații electronice în bandă largă;

-Elaborarea unor strategii naționale privind dezvoltarea conceptelor de Smart City, Smart Connectivity (Strategia pentru comunicații electronice, Securitate Cibernetică, Interoperabilitate Telecomunicații și Radiocomunicații și a infrastructurii de Cloud Computing), cu elemente de sprijin financiar, astfel încât să poată asigura un pachet complet de conectivitate pentru toate categoriile de populație (e-inclusion). Astfel se permite implementarea e-guvernării, a învățământului on-line, a sistemelor de telemuncă și telemedicină, e-cultură, e-comerț, cercetare- dezvoltare-inovare în domeniul TIC etc. la nivelul tuturor localităților din România;

-Stabilirea politicilor publice care să permită corecta informare a tuturor cetățenilor, prin implementarea radiodifuziunii și a televiziunii digitale, inclusiv demararea programului satelitar al României, care în nota sa de fundamentare integrează și domeniul transporturilor;

-Stabilirea mecanismului de finanțare privind decizia de compensare cost net serviciu universal;

-Constituirea unei comunități în domeniul comunicațiilor electronice prin gestiunea unitară a SNR, Telecomunicații CFR, Teletrans, domeniul de frecvențe radio ale Aviației civile.

O implementare completă a viziunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde de euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% în perioada 2020-2025.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/09/2020)

Aprobare Tribunal - fuziune prin absorbtie a companiilor de servicii energetice

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/09/2020)

Contract de imprumut cu Gocab Software

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/09/2020)

Convocare AGOA - 23 (26) octombrie 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/09/2020)

Comunicat referitor la AGOA din 12.10.2020