Update articol:

Acționarii SIF Transilvania, convocați pentru atragerea răspunderii a trei administratori, la cererea grupului Frățilă

Acționarii SIF Transilvania (SIF3) au fost convocați, pe 16 februarie, pentru a decide  atragerea răspunderii a trei administratori, la cererea grupului de acționari din jurul lui Constantin Frățilă, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Pe ordinea de zi se află: “Aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva dlui. Andănuţ Crinel-Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care împreună cu dl. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere şi dl. Gheorghe Luţac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei plătită cu titlu de indemnizaţie de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii, dlui. Carapiti Dumitru;

-Aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care împreună cu dl. Andănuţ Crinel-Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi dl. Gheorghe Luţac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei plătită cu titlu de indemnizaţie de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii, dlui. Carapiti Dumitru;

– Aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva dlui. Gheorghe Luţac, Membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care împreună cu dl. Andănuţ Crinel Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi dl. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei plătită cu titlu de indemnizaţie de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii, dlui. Carapiti Dumitru”.

Convocarea s-a efectuat la solicitarea unui grup de acţionari compus din dna. Cociu Maria-Alexandra, dna. Frăţilă Irina-Elena, dna. Frăţilă Mihaela, Societatea Mamaia North Investments S.A., Societatea Alexa Business Investments S.R.L. şi Societatea Consulting& Pagina 2 din 5 Construction Investments S.A., ce deţin împreună 6,074013% din capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al Societăţii.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014