Update articol:

Acționarii Transelectrica au aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere

SGG considera ca cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice, să fie specializat în contabilitate sau audit financiar, cel mult doi membri pot avea statut de demnitar, funcționar public sau personal contractual, cel puțin un membru trebuie să aibă profil tehnic să dețină cunoștințe atestate în domeniul energetic

Acționarii Transelectrica au aprobat, azi, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.

De asemenea, AGA a aprobat aprobă profilul Consiliului de Supraveghere.

Profilul personalizat al Consiliului de Supraveghere este realizat de către expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane în permanentă consultare cu autoritatea publică tutelară, ținând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016):

a) minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru buna îndeplinire a mandatului de membru al CS;

b) responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;

c) capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independență;

d) cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența critică constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru contribuția la activitatea consiliului ca întreg.

În prezent Consiliul de Supraeveghere al COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A. este constituit din 7 membri, din care toți provizorii. 

În prezent, aceste 7 posturi de membru sunt ocupate provizoriu de următoarele persoane:

Pentru cele 7 poziții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, Secretariatul General al Guvernului va selecta persoana care:

• să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație sau supraveghere, fapt ce ar conduce la încălcarea art. 33 din OUG nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 3 consilii de Administrație/Supraveghere să renunțe la cel puțin unul înainte de numirea în calitatea sa de membru al CS; • să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în matricea anexată; • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate conform legii, atestată pe baza unei adeverințe medicale; • să aibă capacitate deplină de exercițiu; • să aibă domiciliul în România; • să cunoască limba română vorbit, scris și citit la nivel minim C1; • să cunoască o limbă de circulație europeană vorbit, scris și citit, cel puțin nivel de utilizator independent; • să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul judiciar; • să nu aibă in cazierul fiscal acele înscrisuri ce le-ar împiedica numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere; • să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în care și-au exercitat mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere pe perioada exercitării mandatului.

Secretariatul General al Guvernului consideră necesar ca din cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere al Transelectrica S.A.: – cel puțin unul trebuie să aibă studii economice, să fie specializat în contabilitate sau audit financiar și să dețină competențele în domeniul auditului financiar; acest membru trebuie să fie independent în sensul prevederilor Legii 31/1990; – cel mult doi membri pot avea statut de demnitar, funcționar public sau personal contractual. – cel puțin un membru trebuie să aibă profil tehnic să dețină cunoștințe atestate în domeniul energetic.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/11/2020)

Comunicat referitor la comentarii media

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (27/11/2020)

Autorizatie ASF - Modificare act constitutiv

ELECTROARGES SA (ELGS) (27/11/2020)

Prelungire mandat reprezentant permanent Benjamins United SRL