Update articol:

Acţionarii Transelectrica au votat împotriva declanşării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere

  • Acţionarii Transelectrica au aprobat participarea Companiei la înființarea centrului de coordonare regională a securității operaționale
  • Acţionarii au mai aprobat Programul de investiții pe exercițiul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022, dar şi Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021 și 2022

Acţionarii Transelectrica au votat, astăzi, împotriva declanşării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Astfel, acţionarii au votat împotriva declanşării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. De asemenea, au votat împotriva aprobării profilul Consiliului de Supraveghere în formă anexată şi a profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere în formă anexată.

Acţionarii au aprobat anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., dar şi anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilul Consiliului de Supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

De asemenea, acţionarii Transelectrica au aprobat numirea lui Ciprian Constantin DUMITRU, a lui Mircea Cristian STAICU şi a doamnei Mihaela CONSTANTINOVICI, în calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durata a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020. S-a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019, respectiv 13.976 lei brut.

Acţionarii Transelectrica au aprobat astăzi  participarea Companiei la înființarea centrului de coordonare regională a securității operaționale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacităților de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, România) și GRIT (Grecia, Italia), în Grecia la Salonic, prin participarea firmei  la capitalul social al unei entități dedicate care va fi înființată sub formă juridică de societate pe acțiuni.

Acţionarii au mai aprobat Programul de investiții pe exercițiul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022, dar şi Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pe anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021 și 2022.

BVB | Știri BVB

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (04/10/2022)

Renuntare mandat membru al Comitetului de Audit

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

Erste Group Bank AG (EBS) (04/10/2022)

Notificare - detineri < 5%