Update articol:
În februarie,

Activele nete ale fondurilor de investiții au urcat cu 2,4%, la 8,8 miliarde euro

Activele nete ale celor 203 fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna februarie cu 2,4%, pă̂nă la nivelul de 42 miliarde RON (8,8 miliarde euro), înregistrând o creș̦tere de 0,1% de la începutul anului, potrivit raportului lunar al Asociației Administratorilor de Fonduri, care arată că ieșirile nete ale lunii au totalizat 207 milioane RON (43,7 milioane euro).

Activele nete ale celor 80 de fonduri deschise locale s-au situat în luna februarie la un nivel similar celui din luna ianuarie, respectiv de 21,4 miliarde RON (4,5 miliarde eurp), în vreme ce scăderea în anul curent a fost de 0,8%.

Fondurile deschise locale au înregistrat în luna februarie ieșiri nete de 191,2 milioane RON (40,3 milioane €), fiind vizate fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix (-88,6 mil RON), cele reunite sub categoria “alte fonduri” (-48,7 mil RON), cele diversificate (- 19,3 mil RON), cele cu capital garantat (-12,5 mil RON), cele de acțiuni(-12,2 mil RON) și cele de randament absolut (-9,8 mil RON).

Activele nete exprimate în lei ale celor 93 de fonduri deschise străine distribuite în România au scăzut în luna februarie cu 0,3% comparativ cu luna precedentă, până la circa 0,77 miliarde RON (0,16 miliarde euro).

Fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 3,5% în totalul activelor fondurilor deschise de investițîi, au înregistrat în luna februarie ieșiri nete de 17,1 milioane RON (3,6 milioane euro ).

Activele nete ale celor 30 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri și FP) au crescut cu 5,1% în luna raportată, până la 19,8 miliarde RON (4,2 miliarde €); fondurile închise locale au avut intrări nete în luna raportată de 0,9 milioane RON (0,2 milioane euro).