Update articol:

ANRE a amendat Transelectrica, cu 2,4 milioane de lei, dar compania va plăti numai 70.000 lei

Sursa foto: Facebook

ANRE a amendat Transelectrica (TEL), cu 2,4 milioane de lei, pentru șapte contravenții de nerespectare a obligațiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a transmis: “Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra faptului că în data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare și sancționare nr. 74109 prin care a stabilit sancționarea Companiei, în conformitate cu art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a obligațiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, pentru un număr de șapte contravenții cu amendă în cuantum total de 2.400.000 lei, Compania având posibilitatea să achite în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii totale prevăzute de actul normativ, în cuantum de 70.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Compania va analiza motivația prezentată în cadrul respectivului proces-verbal în vederea exercitării dreptului de a contesta în instanță eventualele neregularități existente în cadrul acestuia.”

Oficialii companiei ne-au transmis: “ANRE a considerat ca au fost incalcate prevederile Regulamentului (CE) 714/2009 cu privire la transmiterea cu intarziere (la nivel de ore) a unor date pe platformele de transparenta, in intervalul 2017-2018. In conformitate cu reglementarile specifice, se va plati in termen de 15 zile jumătate din valoarea minima prevazuta de actul normativ pentru fiecare dintre cele 7 contravenții, adica in total 70.000 de lei. Astfel, amenda platita de Transelectrica va fi de 70.000 de lei, in termen de 15 zile. Transelectrica face demersuri pentru contestarea amenzii. Impactul asupra Companiei este minim.”

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 se refera la Furnizarea de informaţii: (1) Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare mecanisme de coordonare și schimb de informaţii pentru a garanta siguranţa reţelelor în contextul gestionării congestiei reţelelor. (2) Standardele de siguranţă, de exploatare și de planificare utilizate de către operatorii de transport și de sistem trebuie să fie făcute publice. Informaţiile publicate trebuie să includă o schemă generală pentru calculul capacităţii totale de transfer și al marjei de fiabilitate a transportului, pe baza caracteristicilor electrice și fizice ale reţelei. Aceste scheme trebuie să fie supuse aprobării autorităţilor de reglementare. (3) Operatorii de transport și de sistem publică estimări ale capacităţii de transfer disponibile în fiecare zi, indicând orice capacitate de transfer care este deja rezervată. Aceste publicări se fac la intervale specifice, înainte de data transportului, și includ, în toate cazurile, estimări cu o săptămână înainte și cu o lună înainte, precum și indicarea cantitativă a fiabilităţii scontate a capacităţii disponibile. (4) Operatorii de transport și de sistem publică datele pertinente cu privire la cererea prognozată agregată și la cererea reală, la disponibilitatea și utilizarea reală a activelor de producere și de consum, la disponibilitatea și utilizarea reţelei și a interconexiunilor, precum și la energia de echilibrare și la capacitatea de rezervă. În privinţa disponibilităţii și a utilizării reale a unităţilor mici de producere și de sarcină, se pot utiliza date estimative agregate. (5) Participanţii la piaţă implicaţi furnizează operatorilor de transport și de sistem datele pertinente. (6) Întreprinderile de producţie care au în proprietate sau care exploatează active de producere, dintre care cel puţin un activ de producere are o capacitate instalată de minimum 250 MW, păstrează la dispoziţia autorităţii de reglementare naţionale, a autorităţii naţionale în domeniul concurenţei și a Comisiei, timp de cinci ani, datele orare ale tuturor centralelor, necesare în vederea verificării deciziilor operaţionale de dispecerizare, precum și comportamentul pe bursele de energie electrică, în cadrul licitaţiilor pentru capacităţile de interconexiune, pe pieţele de rezerve de energie și pe pieţele extrabursiere. Informaţiile orare pentru fiecare centrală includ, fără a se limita la, datele cu privire la capacitatea de producere disponibilă și la rezervele angajate, inclusiv alocarea acestor rezerve angajate la nivelul fiecărei centrale individuale în momentul tranzacţionării pe bursă sau în momentul producerii.

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (03/07/2020)

Reinnoire mandat Director General Adjunct

MedLife S.A. (M) (03/07/2020)

Erata - Initierea program II de rascumparare de actiuni

ELECTROARGES SA (ELGS) (03/07/2020)

Incetare Perioada Proba/Mandat Director General-Convocator AGOA&E 04.08.2020-EN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (03/07/2020)

Modificare agent plata dividende an financiar 2019