Update articol:
Culmea GDPR

ASF a început să dea sancțiuni anonimizate, pentru a proteja datele cu caracter personal

*Și mai culmea: Documentul ASF poate fi “desecretizat” prin metoda copy/paste

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a sancționat, în septembrie 2018, pe… cineva, cu 15.000 de lei, pentru că nu a completat convocatorul Adunării Generale, cu propunerile unui acționar îndreptățit să ceară noi puncte pe ordinea de zi.

Deși ASF spune că sancțiunea se publică în Buletinul său, de fapt, Autoritatea a anonimizat toate datele referitoare la cel sancționat, în decizia publicată pe site.

La solicitarea noastră, ASF a transmis că a făcut acesta din cauza Directivei GDPR, cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În fapt, se pare că datele vor fi anonime numai până când se vor soluționa toate contestațiile legate de decizie, pentru că, altfel, sancțiunea nu ar mai avea nici un sens, scopul ei fiind, pe lângă plata unei amenzi, și avetizarea participanților la piață cu privire la comportamentele nepotrivite pe piață.

ASF ne-a transmis: ”Datele cu caracter personal din cuprinsul Deciziei A.S.F. nr. 1160/26.09.2018 au fost anonimizate ca urmare a exercitării de către persoana vizată, a dreptului la restricționarea datelor cu caracter personal și a dreptului la opoziție, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (RGPD).

Măsura, cu caracter temporar, a fost adoptată în conformitate cu prevederile  art.18 alin. 1, lit. d) din RGPD, în acest interval urmând a se realiza toate demersurile de stabilire a prevederilor legale incidente în acest domeniu”.

Însă, surpriză, datele cu caracter personal din cuprinsul Deciziei A.S.F. nr. 1160/26.09.2018 pot fi văzute, cu ușurință, de oricine copiază textul deciziei anonimizate într-un document Word. Ca prin minune, în documentul Word, se dezvăluie tot ceea ce era secret în Decizia ASF.

Astfel, decizia respectivă se referă la compania Electroargeș, unde, pentru AGA din 27/28.04.2018, un acționar semnificativ, cu o deținere mai mare de 10% din capitalul social al emitentului, a solicitat, urmând toți pașii procedurali, în termen legal,  completarea ordinii de zi.

În decizie, ASF arată: “Consiliul de administrație al societății poartă răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește asigurarea exercitării drepturilor recunoscute de lege acționarilor.

Administratorii au obligația de a completa ordinea de zi cu punctele propuse de acționari în drept, iar ignorarea sau cenzurarea acestora reprezintă neîndeplinirea obligației legale de completare a ordinii de zi conform solicitării respectivilor acționari.

Acționarii sunt singurii în drept să decidă în cadrul A.G.A. cu privire la aprobarea sau respingerea rezoluțiilor aflate pe ordinea de zi, atât cele propuse de administratori, cât și cele introduse la cererea acționarilor având deținerea calificată prevăzută de lege.

Atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau, potrivit dispozițiilor art. 1401 alin. (4) din Legea nr.31/1990R, în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societăţii.

În legătură cu funcționarea organului de administrare art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R stipulează că președintele deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi a prezidării ședinței C.A.

În speță, președintele avea obligația convocării consiliului de administrație în vederea adoptării deciziei de completare a ordinii de zi a A.G.A. conform cererii formulate”.

BVBStiri BVB

UAMT S.A. (UAM) (30/10/2020)

Raport semestrial consolidat S1 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (30/10/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN si EFSA

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (30/10/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 27.10.2020

ALRO S.A. (ALR) (30/10/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017