Update articol:

ASF: Societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de aproximativ 12,5 miliarde lei, în 2020, în creștere cu 5,4%

În anul 2020, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF și sucursalele care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire (FOE) au subscris prime brute în valoare de aproximativ 12,5 miliarde lei, în creștere cu 5,4% comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2019 (11,88 miliarde lei), potrivit raportul Autorități de Supraveghere Financiară (ASF).

Primele brute subscrise de către societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au fost în valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei în anul 2020, în creștere cu aproximativ 4,6% față de valoarea înregistrată în anul anterior. Volumul primelor brute subscrise aferente asigurărilor generale (AG) se situează la un nivel de circa 9,28 miliarde lei, reprezentând aproximativ 81% din totalul subscrierilor
societăților autorizate de ASF, iar primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de aproximativ 2,22 miliarde lei.

Asigurările de sănătate au înregistat un volum al subscrierilor de peste 451 milioane lei în anul 2020, în creștere cu aproximativ 18% față de anul precedent, majorându-și ponderea în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF la 3,9% de la 3,5% în 2019.

Asigurările de garanții au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 465 milioane lei în anul 2020, în creștere cu 68% față de anul anterior, aducându-și, astfel, aportul la tendința de diversificare a pieței asigurărilor din România.

Conform raportărilor transmise de către societățile de asigurare pentru finalul anului 2020, ratele SCR și MCR calculate la nivel agregat, pentru întreaga piață de asigurări, ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital și valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare.

Evoluțiile macroeconomice și financiare la nivel european și global au fost puternic influențate de nivelul ridicat de incertitudine imprimat de actuala criză sanitară generată de pandemia COVID-19 și de capacitatea măsurilor implementate de guvernele și băncile centrale de a atenua impactul negativ asupra economiei, prin sprijinirea celor mai afectate sectoare economice și asigurarea de lichiditate în piețele financiare, se arată în raportul ASF.

Pe parcursul anului 2020, s-au observat persistența nivelului scăzut al ratelor anuale ale inflației, inversarea tendinței descendente a ratei șomajului și o modificare a comportamentelor consumatorilor în sensul contracției cererii agregate, ca efect al reducerii veniturilor disponibile ale populației și creșterii gradului de economisire. Cadrul macroeconomic deteriorat, persistența impactului global al izbucnirii crizei generate de COVID-19 asupra activităților economice și incertitudinile cu privire la evoluțiile viitoare ale economiilor globale mențin riscurile macroeconomice la un nivel ridicat, cu impact semnificativ asupra pieței europene de asigurări.

BVBStiri BVB

Primaria Alba Iulia (ALB25A) (13/04/2021)

Plata cuponului 29 si rambursare rata principal 29 & calcul rata dobanda pentru cuponul 30

Primaria Alba Iulia (ALB25) (13/04/2021)

Plata cuponului 31 si rambursare rata principal 29 & calcul rata dobanda pentru cuponul 32

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (13/04/2021)

Presedintele Comitetului Reprezentantilor si componenta Comitetelor Consultative

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (13/04/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ELECTROARGES SA (ELGS) (13/04/2021)

Solicitare Completare Ordine de Zi - AGOA 26/27.04.2021 - versiune limba Engleza