Update articol:
Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România a scăzut în luna noiembrie 2021

CFA Romania: Anticipații de majorare a ratei de dobândă de politică monetară de cel puțin încă trei ori în următoarele 12 luni; Valoarea medie a cursului anticipat este 5,1145 lei pentru un euro

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România a scăzut în luna noiembrie 2021, potrivit unui comunicat de presă.

Adrian Codirlaşu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România, spune: “În contextul creșterii substanțiale a ratei inflației, anticipațiile inflaționiste pentru un orizont de 12 luni au continuat să crească. În concordanță cu aceste evoluții, au crescut și anticipațiile de majorare a ratelor de dobândă de piață monetară, acestea indicând anticipații de majorare a ratei de dobândă de politică monetară de cel puțin încă trei ori în următoarele 12 luni.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut, la valoarea de 56,6 puncte (față de aceeași luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 12,1 puncte). Această situație s-a datorat evoluției divergente a celor două componente ale indicatorului. Rată anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a continuat să crească, ajungând la o valoare medie de 5,8%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 91% dintre participanții la sondaj prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Nu a fost înregistrată nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0517, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,1145 lei pentru un euro. De asemenea, cea mai mică valoare estimată a cursului EUR/RON pentru un orizont de 12 luni este 4,9600.

În cadrul sondajului au fost adăugate întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naționale (durata impactului economic al coronavirusului, evoluția PIB și a deficitului bugetar), iar rezultatele pentru luna noiembrie 2021 relevă:

  • Cea mai mare parte a participanților la sondaj, 75%, anticipează că impactul economic al coronavirusului va dura cel puțin până în trimestrul IV al anului 2022;
  • Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipațiilor este 7,3%, iar pentru anul 2022 este 6%;
  • Evoluția, în termeni reali a PIB în anul 2021: valoarea medie a anticipațiilor este +6,6%, iar pentru anul 2022 de 3,9%;
  • Datoria publică că procent din PIB va ajunge, într-un orizont de 12 luni, la aproximativ 54,1%;

În contextul atenției sporite a autorităților europene cu privire la protecția mediului înconjurător, atenție concretizată în reglementări cu privire la luarea în considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali și de guvernanță) de către instituțiile financiare, au fost introduse în sondaj întrebări cu privire la conștientizarea de către instituțiile financiare a acestor reglementări, pregătirea instituțiilor financare pentru asigurarea respectării noilor reglementări, precum și suportul oferit clienților pentru asigurarea respectării lor.

Conform răspunsurilor participanților, principalele impedimente în implementarea factorilor ESG sunt insuficienţa informațiilor și lipsa expertizei în acest domeniu.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 10 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipatiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile ÎI și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la:

  • Condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii;
  • Anticipatiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rată inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Titlul CFA® este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregătește și testează candidații în domeniul eticii și standardelor profesionale, analizei situațiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei și evaluării diverselor instrumente financiare și de investiții. Astăzi, în lume există peste 170.000 de dețînători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliați la cele 159 organizații membre ale CFA Institute. Candidații pentru titlul CFA® trebuie să promoveze o serie de trei examene cu frecvența anuală. Fiecare examen presupune cca. 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experiență profesională relevanță în domeniul financiar, precum și aderarea la un cod de standarde etice și profesionale stricte.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, dețînători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (UȘA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute, și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.

În prezent, Asociația CFA România are peste 240 de membri, dețînători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Comunitatea CFA mai cuprinde și aproximativ 150 de candidați la unul din nivelurile de examinare. Profesioniștii care sunt membri ai Asociației CFA România lucrează pentru instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022