Update articol:
Dosarul cesiunilor de la Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda

Clasarea dosarului prin care Bancpost era acuzată de înşelăciune şi spălarea banilor – contestată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

Clasarea dosarului prin care Bancpost era acuzată de înşelăciune şi spălarea banilor în dosarul cesiunilor de la Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda a fost contestată în termenul prevăzut de lege la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit unui document obținut de financialintelligence.ro.


Contestația a fost depusă de către debitorul care a sesizat organele de cercetare penală din cadrul DIICOT Prahova la 27 ianuarie 2017, cu privire la “săvârşirea de către reprezentanţii Bancpost a infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, evaziune fiscală şi spălare de bani”.

În contestația depusă pe 9 aprilie 2019, debitorul formulează plângere împotriva ordonanței de clasare pronunţată de procurorul de caz în data de 27.03.2019 în dosarul 631/P/2017: “Solicităm desfiinţarea ordonanţei respective ca fiind abuzivă şi fără niciun fel de argument sau bază legală. Solicităm trimiterea în judecată a făptuitorilor şi condamnarea lor”. Debitorul mai spune în plângere: “Sunt peste 10 legi penale încălcate de BancPost, toate vizează spălări de bani care în intervalul 2008-2015 însumează circa 2 miliarde euro, bani ce au dispărut din România printr-un SRL”.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a clasat, la 1 aprilie, un dosar în care Bancpost era acuzată de înşelăciune şi spălarea banilor în dosarul cesiunilor de la Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda, potrivit unui document intrat în posesia noastră. https://financialintelligence.ro/control-anaf-cesiunea-de-credite-stre-olanda-bancpost-a-achitat-obligatii-fiscale-suplimentare-peste-30-de-milioane-de-euro/


Procurorii susţin că motivele pentru care au optat pentru clasare sunt că Bancpost a fost deja sancţionată contravenţional cu amendă de către ANPC şi că Bancpost a achitat statului român taxe în plus de peste 30 de milioane de euro. ANAF – Direcţia Generală de Administrare a marilor Contribuabili a verificat, începând cu 1 august 2017, la cererea procurorilor, cesiunea unor credite de către Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda, fiind stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată, în sumă de 86.913.391 lei, reprezentând impozit pe veniturile obţinute de nerezidenţi – persoane juridice, şi accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) în sumă de 53.570.318 lei, potrivit Ordonanţei de clasare.


Procurorii mai spun că Bancpost a cesionat către EFG New Europe Funding II BV credite performante şi neperformante în sumă de 3.055.726.641 lei (aproximativ 27% din totalul creditelor administrate de Bancpost în acea perioadă). Aceştia arată: “Bancpost a omis să notifice clienţii băncii cu privire la cesiunea creditelor către EFG New Europe Funding II BV Olanda (…)· Dobânda a fost dependentă de voinţa cesionarului EFG New Europe Funding II BV Olanda, persoană juridică neautorizată şi care nu are calitatea de instituţie de credit”.


La rândul său, debitorul susţine în contestaţie: “Bancpost S.A. nu a făcut dovada notificării debitorului cedat prin scrisoarea recomandată în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune a unui contract de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 26 din Legea 190/1999. Legea nr. 190/1999 a fost parțial abrogată prin O.U.G. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (…) În contextul în care Banca Naţională a României a emis normele de aplicare a Legii nr. 190/1999, privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 190/1999, conform căruia: «Instituţiile autorizate sunt supuse supravegherii prudenţiale şi controlului instituţiilor abilitate prin lege» şi prevederile art. 2, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, conform căruia B.N.R. are ca atribuţie principală: «autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare» se constată că Banca Naţională a României avea compenţe legale în verificarea modului în care instituţiile de credit respectă prevederile legale privind cesionarea creanţelor ipotecare în conformitate cu prevederile art. 24, alin. (1), şi anume numai către instituţii de credit sau către entităţi autorizate şi reglementate în acest sens prin legi speciale.

În cadrul activităţii de cercetare a petiţiilor consumatorilor, Bancpost S.A. nu a pus la dispoziţie, documente din care să reiasă că EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.). reprezintă o instituţie de credit sau entitate autorizată şi reglementată în acest sens prin legi speciale. Banca Naţională a României, prin adresa nr. XX/1/2969/20.04.2018 a confirmat interdicția expresă a cesionării creditelor ipotecare acordate în baza legii nr. 190/1999, privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare”.

BNR susţine că activitatea EFG New Europe Funding II BV Olanda nu se supune legislaţiei aflate în administrarea BNR, potrivit procurorilor.

În contestaţia de clasare, debitorul spune: “Banca Națională a României nu a răspuns la întrebarea dacă a verificat că EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) este entitate reglementată și dacă aceasta este supusă supravegherii exercitate de autoritatea competentă a unui stat terţ, care este echivalentă cu aceea prevăzută prin prevederile OUG nr. 98/2006”.

Cu privire la activitatea ANPC în această speţă, procurorii arată: „Dat fiind numărul foarte mare de credite, în care Bancpost, în calitate de creditor iniţial, şi EFG New Europe Funding II BV Olanda au procedat la majorarea dobânzilor aferente acestor contracte de credit, s-a dispus restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg portofoliul de credite cesionat de către Bancpost reprezentând dobânzi, dobânzi penalizatoare, penalităţi calculate şi reţinute în perioada 11.07.2008 – 27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II BV Olanda”.

Debitorul arată în contestaţie: “EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) nu a pus la dispoziţia Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor nicio autorizaţie, aşa cum este definită în cadrul art. 7, alin. (1), punctul 3 din OUG nr. 99/2006: «act emis indiferent sub ce formă de către autoritatea competentă, care dă dreptul de a desfăşura activităţi specifice unei instituţii de credit» precum și orice tip de autorizație emis de o autoritate competentă, astfel încât nu avea dreptul de a percepe dobânzi, comisioane de administrare și penalități specifice instituțiilor de credit.
Nu s-a constatat autorizaţia care să permită EFG New Europe Funding II B.V. dreptul de a desfăşura activitatea de «acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare».
EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) în calitate de cesionar avea dreptul de a percepe lunar, doar sume de bani reprezentând principalul creditului, perceperea oricărei alte sume de bani realizându-se fără nicio bază legală, în condițiile constatării lipsei capacității speciale de folosință a cesionarului care nu are calitatea de instituție de credit sau instituție financiară autorizată”.

Debitorul mai spune că EFG New Europe Funding II B.V. nu este o instituţie de credit, iar activitatea principală constă în ”Participare la capitalul social al altor entităţi”, cod CAEN 6420 astfel încât EFG New Europe Funding II B.V. ar reprezenta cel mult o instituţie financiară în accepţiunea O.U.G. nr. 99/2006:

“Privind contractele de credit ce fac obiectul reclamațiilor s-au constatat operaţiuni de restructurare a creditelor după cesionarea creditelor către EFG New Europe Funding II B.V.
Operațiunile de restructurare a creditelor sunt operaţiuni specifice instituţiilor de credit care au scopul de a susține clienții în depășirea unor situații de dificultate financiară temporară apărute pe perioada de derulare a contractelor. Operaţiuni de restructurare pot fi de următoarele tipuri: rescadenţare, reeşalonare, refinanţare. Rescadenţarea modifică data şi/sau suma de plată a ratelor de credit în sold fără a se depăşi durata iniţială de acordare a creditului spre deosebire de reeşalonare care permite modificarea sumei de plată a ratelor de credit în sold cu depăşirea duratei iniţiale de acordare a creditului iar prin refinanţare se acordă un nou credit pentru rambursarea creditului/creditelor în derulare şi care înregistrează sume neachitate la scadenţă.
În practica băncii s-au constatat operaţiuni de restructurare a creditelor de tipul rescadenţării şi reeşalonării.

S-a constatat acordarea unor perioade de graţie de până la 12 luni (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobânda, variante combinate ale acestora) şi capitalizarea restanţelor înregistrate prin includerea sumelor restante în soldul creditului.

Capitalizarea restanţelor înregistrate cât şi acordarea perioadelor de graţie reprezintă o altă formă prin care suma iniţială a creditului se modifică în sensul majorării acesteia, realizându-se astfel majorarea costului total al creditului pentru consumatori şi majorarea dobânzii.

Prin capitalizarea restanţelor înregistrate cât şi prin acordarea perioadelor de graţie se realizează o operaţiune specifică instituţiilor de credit, de acordare de credite, fapt cu atât mai evident în cazul reeşalonării când se prelungeşte durata iniţială de acordare a creditului.

De asemenea, s-a mai constatat că, privind încheierea actelor adiţionale la contractele de credit, în conformitate cu prevederile art. 2.2.2 din Contractul de Administrare Active Financiare, EFG New Europe Funding II B.V. a avut întotdeauna decizia cu privire la modificarea activelor prin intermediul actelor adiţionale la contractele de credit.

S-a întâlnit şi oferirea de către EFG New Europe Funding II B.V. a posibilităţii de conversie valutară prin modificarea principalelor elemente ale unui contract de credit: moneda creditului şi dobânda.

S-a constatat că EFG New Europe Funding II B.V. a perceput în mod ilegal dobânzi penalizatoare la întreg soldul creditului în urma declarării scadent anticipate a creditului.

(…) EFG New Europe Funding II B.V. a oferit consumatorilor credite în care s-a modificat durata creditului, dobânda sau moneda creditului, în condiţiile inexistenţei unei autorizării, activităţi specifice unei instituţii de credit supuse reglementării şi supravegherii prudenţiale a unei autorităţi competente. (…) S-a constatat perceperea de către cesionar și a unor sume de bani reprezentând comision de administrare. Acesta a fost perceput de către EFG New Europe Funding II B.V. în condiţiile în care această societate nu a avut niciun salariat pe perioada de derulare a creditului. Conform prevederilor art. 36, alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2010 «comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului».

În primul rând EFG New Europe Funding II B.V. nu are calitatea de «creditor» conform art. 7, punctul 5 din O.U.G. nr. 50/2010 iar în al doilea rând nu a realizat nicio operaţiune din cele menţionate, toate operaţiunile fiind efectuate de către Bancpost S.A. în baza Contractului de Administrare Active Financiare, contra unui comision de administrare. Comisionul de administrare a creditelor s-a constatat că a fost perceput cel puţin 0,1% aplicat la valoarea soldului creditului.

Pentru a căpăta semnificaţia de preţ al unui serviciu prestat de furnizorul de servicii financiare este necesar ca respectivul creditor să furnizeze efectiv «o activitate pentru consumator», ori în cazul nostru noul creditor, societatea EFG New Europe Funding II B.V. nu a prestat niciun serviciu consumatorilor, neavând capacitatea și autorizarea de a presta serviciile de administrare contracte de credit.

Eventualul argument prin care se justifică prestarea serviciilor către consumatori de către EFG New Europe Funding II B.V. prin intermediul Bancpost S.A., intervenind practic o subcontractare, nu poate fi luat în considerare având în vedere că pentru a subcontracta servicii, trebuie să existe autorizarea de a presta serviciile respective, or în cazul nostru cesionarul nu îndeplinește cerințele legale de a administra și derula contracte de credit, activități specifice unei instituții de credit.

Se constată că serviciile de administrare credit prestate de către Bancpost S.A. pentru EFG New Europe Funding II B.V., au avut drept scop inducerea aparenței legalității privind activitatea desfășurată, ambele persoane juridice, atât cedentul cât și cesionarul fiind parte a aceluiași grup financiar, controlat la un nivel superior de către aceeaşi persoană juridică – Eurobank Ergasias Grecia. (…) Din verificările registrelor prezentate pe siteul web www.dnb.nl aparţinând Băncii Naţionale a Olandei, precum şi pe siteul web www.afm.nl aparţinând Autorităţii Olandeze pentru Pieţele Financiare (Dutch Authority for the Financial Markets), nu a reieşit înregistrarea EFG New Europe Funding II B.V. ca persoană juridică autorizată. (…) S-a constatat că EFG New Europe Funding II B.V (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) nu este filială a unei instituţii de credit şi nici nu este înregistrată în niciunul din Registrele Băncii Naţionale a României, fapt confirmat și de către Banca Națională a României”.

Contestaţie:    “Dobânda a fost dependentă de voinţa cesionarului EFG New Europe Funding II B.V.”

Procurorii au mai spus în ordonanţa de clasare: “Deşi EFG New Europe Funding II BV Olanda nu a prestat nici un serviciu în beneficiul consumatorilor, neavând capacitatea şi autorizarea de a presta serviciile de administrare contracte de credit, această societate a încheiat, prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi şi al personalului şi infrastructurii Bancpost, acte adiţionale la contractele de credit şi a încasat periodic de la consumatorii stabiliţi în România sume de bani reprezentând dobândă şi penalităţi. Prin modalitatea prin care EFG New Europe Funding II BV Olanda, prin intermediul Bancpost, a procedat  în relaţia cu consumatorii pe perioada cesionării, a indus în mod eronat ideea că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare, reglementare şi supraveghere pentru care aceştia şi-au exprimat acordul de voinţă la încheierea contractelor. De asemenea, au fost constatate abateri de la legislaţia specific protecţiei consumatorilor, cu referire la redactarea clauzelor contractuale, dar şi cu privire la modul de calcul al dobânzii, această abatere fiind întâlnită la toate contractele de credit.

Dobânda a fost dependentă de voinţa cesionarului EFG New Europe Funding II BV Olanda, persoană juridică neautorizată şi care nu are calitatea de instituţie de credit, iar nivelul acesteia a avut în vedere în implementarea actului additional de aliniere la OUG nr 50/2010, încheiat cu încălcarea prevederilor legale”.

Acum debitorul susţine în contestaţie: “Din evoluția dobânzilor la contractele de credit s-a constatat că în perioada când contractele de credit au fost cesionate către EFG New Europe Funding II B.V., dobânzile au rămas constante în contextul în care indicatorii financiari Euribor la 3 luni sau Libor CHF la 3 luni au avut evoluții în continuă scădere. (…) S-a constatat că dobânda a fost dependentă de voinţa cesionarului EFG New Europe Funding II B.V., persoană juridică neautorizată, care nu are calitatea de instituţie de credit şi nici nu este autorizat de o autoritate competentă. (…) S-a constatat încheierea de acte adiționale prin care dobânda a fost majorată, de exemplu prin trecerea de la un nivel al dobânzii de 7,85% la o dobândă formată din Libor CHF la 6 luni + marjă fixă de 8 p.p.. (…) S-a constatat perceperea de dobânzi în contextul în care conform prevederilor contractuale art. 4.1: «Creditul se acordă cu o dobânda de 8,5% pe an valabilă în primele 90 zile de la data acordării creditului. La încetarea acestei perioade, se va aplica dobânda variabilă pentru credite de nevoi personale în Euro în vigoare în acel moment». Or, în cazul nostru, cesionarul creditului nu a avut calitatea de bancă, instituție de credit autorizată astfel încât nu au existat credite de nevoi personale în Euro care să fie luate în calculul dobânzii conform art. 4.1 din contract, pentru tipul de contracte menţionate astfel încât dobânda calculată şi reţinută trebuia să fie zero. (…) S-a constatat că prin perceperea cu încălcarea prevederilor legale, de către EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), de sume de bani reprezentând dobândă, comision de administrare şi penalităţi, a fost creat un prejudiciu consumatorilor stabiliți în România estimat la cel puțin 300 milioane de euro, calculat, prejudiciu estimat doar pentru perioada 2008-2015, perioadă pentru care s-au cercetat rapoartele anuale EFG New Europe Funding II B.V., fără a se avea în vedere perioada 2017-2018, și fără a se lua în calcul prejudiciul creat consumatorilor ca urmare a procedurilor de executare silită. În data de 28.03.2018 s-a constatat cesionarea creditelor aflate în portofoliul EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) către Eurobank Ergasias S.A. Grecia, acționarul principal atât al Bancpost S.A. cât și al ERB New Europe Funding II B.V. (în mod indirect), instituție de credit care a notificat Banca Națională a României privind prestarea serviciilor financiare în mod direct pe teritoriul României. Deși aspectele privind legalitatea cesiunii creditelor performante realizată de către Bancpost S.A. sunt cunoscute în cadrul Autorității de cel puțin 2 ani de zile Autoritatea nu a întreprins demersurile legale, conform atribuțiilor prevăzute de lege, pentru limitarea prejudiciului creat consumatorilor”.

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (01/02/2023)

Raport auditor tranzactii parti afiliate an 2022 - art. 108 Legea 24/2017 (R)