Update articol:
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a clasat, la 1 aprilie, un dosar în care Bancpost era acuzată de  înşelăciune şi spălarea banilor în dosarul cesiunilor de credite către EFG New Europe Funding II BV Olanda

Control ANAF privind cesiunea de credite către Olanda: Bancpost – obligaţii fiscale suplimentare peste 30 de milioane de euro

Facsimil din Ordonanta de clasare Facsimil din Ordonanta de clasare
  • Bancpost a cesionat către EFG New Europe Funding II BV credite performante şi neperformante în sumă de 3.055.726.641 lei (aproximativ 27% din totalul creditelor administrate de Bancpost în acea perioadă)
  • Procurorii în ordonanţa de clasare: “Bancpost a omis să notifice  clienţii băncii cu privire la cesiunea creditelor către EFG New Europe Funding II BV Olanda” 
  • La 16.06.2017 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penală din cadrul IGPR – Direcţia de investigare a criminalităţii economice – în legătură cu săvârşirea de către reprezentanţii Bancpost a unor fapte de evaziune fiscală.
  • În perioada 2011-2013, Bancpost a răscumpărat o parte din creditele cesionate, respectiv echivalentul sumei de aproximativ 127.000.000 lei.
  • BNR: Activitatea EFG New Europe Funding II BV Olanda  nu se supune legislaţiei aflate în administrarea BNR
  • “Dobânda a fost dependentă de voinţa cesionarului EFG New Europe Funding II BV Olanda, persoană juridică neautorizată şi care nu are calitatea de instituţie de credit”
  • “Dat fiind numărul foarte mare de credit, în care Bancpost, în calitate de creditor iniţial, şi EFG New Europe Funding II BV Olanda au procedat la majorarea dobânzilor aferente acestor contracte de credit, s-a dispus restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg  portofoliul de credite cesionat de către Bancpost reprezentând dobânzi, dobânzi penalizatoare, penalităţi calculate şi reţinute în perioada 11.07.2008 – 27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II BV Olanda”.

 

ANAF – Direcţia Generală de Administrare  a marilor Contribuabili a verificat, începând cu 1 august 2017, la cererea procurorilor, cesiunea unor credite de către Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda, fiind stabilite obligaţiile fiscal suplimentare de plată, în sumă de 86.913.391 lei, reprezentând impozit pe veniturile obţinute de nerezidenţi – persoane juridice, şi accesorii  (dobânzi şi penalităţi de întârziere) în sumă de 53.570.318 lei, potrivit unei Ordonanţe de clasare a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti intrată în posesia noastră. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a clasat, la 1 aprilie, un dosar în care Bancpost era acuzată de  înşelăciune şi spălarea banilor în dosarul cesiunilor de la Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda, potrivit unui document intrat în posesia noastră . Procurorii transmit că, împotriva ordonanţei de clasare, se poate poate face plângere la Procurorul General  al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în termen de 20 de zile.   

Procurorii susţin că motivele pentru care au optat pentru clasare sunt că Bancpost a fost deja sancţionată contravenţional cu amendă de către ANPC şi că Bancpost a achitat statului român taxe în plus de peste 30 de milioane de euro.         

Potrivit Ordonanţei de clasare, la 27 ianuarie 2017 au fost sesizate organele de cercetare penală din cadrul DIICOT Prahova  cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii Bancpost a infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cuprinsul ordonanţei de clasare, un debitor a contractat la 28.05.2008 un credit de nevoi personale de o anumită sumă, în euro, pe o perioadă de  zece ani:

“În data de 11.07.2008, unitatea bancară a vândut un portofoliu de credite în valoare de 43 milioane de euro către EFG New Europe Funding II BV, societate nebancară, cu un capital social de 90.000 de euro, din care 90% deţinuţi de către Bancpost, dar a omis să notifice această tranzacţie clienţilor băncii. Fără să cunoască împrejurarea vânzării portofoliului de credite (inclusiv creditul … de euro contractat), numitul …. a continuat să-şi plătească ratele lunare ale creditului, până în cursul lunii decembrie 2009, context în care unitatea bancară a iniţiat demersurile necesare pentru recuperarea sumelor restante. În cursul anului 2013, atât Bancpost, cât şi EFG New Europe Funding II BV, au introdus separat, dar pentru acelaşi credit, cereri de executare silită, fiind poprite veniturile de natură salarială obţinute de debitor, împrejurare despre care persoana vătămată a luat cunoştinţă ulterior, în luna noiembrie 2014. Conform celor menţionale în plângerea penală, creditele ar fi fost declarate integral neperformante în momentul cesiunii, realizându-se astfel o vânzare fictivă  către societatea de recuperare EFG New Europe II Bv, controlată în fapt tot de reprezentanţii Bancpost”.

Ordonanţa de clasare susţine că, referitor la indiciile de spălarea banilor şi evaziune fiscală, cel care a făcut plângerea a precizat că acuzaţiile au fost făcute în baza unor aprecieri personale, bazate pe deducţii, luând în considerare aspectele publice pe care le cunoaşte şi a bilanţului Bancpost făcut public în anul 2008.       

În 6 februarie 2017, DIICOT a dispus declinarea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în vederea continuării cercetărilor.

La 27 martie 2017, s-a dispus începerea urmăririi penale în rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, spălarea banilor şi evaziune fiscală. La 16.06.2017 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penală din Cadrul IGPR – Direcţia de investigare a criminalităţii economice – în legătură cu săvârşirea de către reprezentanţii Bancpost a unor fapte de evaziune fiscală.

Ordonanţa de clasare menţionează: “În fapt, sesizarea a avut ca bază indiciile conform cărora, în perioada 2008-2015, reprezentanţii Bancpost (…) , apelând la o serie de «inginerii financiare» ar fi încheiat  contracte de cesiune/administrare active, ce au avut ca efect reducerea masei impozabile şi  implicit nivelul obligaţiilor  fiscale datorate bugetului de stat. S-a reţinut că, în cursul anului 2008, între Bancpost SA Bucureşti şi EFG New Europe Funding II BV, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Olanda, ar fi fost încheiate un contract cadru de cesiune, precum şi un contract de administrare active financiare, în baza cărora Bancpost SA Bucureşti, (în calitate de vânzător) ar fi cesionat către EFG New Europe Funding II BV creanţe, reprezentând credite performante şi neperformante în sumă de 3.055.726.641 lei  (aproximativ 27% din totalul creditelor administrate de Bancpost în acea perioadă). În urma tranzacţiilor respective, toate veniturile pe care Bancpost le-ar fi putut realiza prin derularea contractelor de credit, estimate la circa 1.665.353.617 lei (dobândă şi comisioane), ar fi fost transferate către EFG New Europe Funding II BV, deşi activităţile şi veniturile erau obţinute pe teritoriul României. 

(…) Prin urmare ]n perioada 2008-2015, Bancpost ar fi încasat de la foştii clienţi şi ar fi virat (în baza contractului de administrare active financiare  încheiat) către EFG New Europe Funding II BV echivalentul a 3.377.383.992 lei, reprezentând rata de credit + dobânzi, veniturile din comisioanele percepute (încasate de Bancpost) fiind de 52.042.497 lei.

S-a apreciat că rezultă astfel indicii de săvârşire a infracţiunilor de evaziune fiscală (…), constând în aceea că Bancpost Bucureşti, în perioada 2008-2015, a omis să calculeze, să declare şi să plătească la bugetul de stat obligaţiile fiscale aferente veniturilor din dobânzile încasate pe portofoliul creditelor performante şi neperformante cesionate către EFG New Europe Funding II BV (echivalentul a 3.377.383.992 lei). Fiind întrunite condiţiile legale, prin ordonanţa organului de poliţie din 19.06.2017, s-a dispus începerea umăririi penale în rem cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.         

 * Cesiunea unor credite de către Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda, controlate de ANAF   

La data de 1 august 2017 s-a solicitat ANAF – Direcţia Generală de Administrare  a marilor Contribuabili efectuarea de inspecţii fiscale referitoare la cesiunea unor credite de către Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda, inspecţie care să reliefeze impactul operaţiunii din punct de vedere fiscal asupra bugetului de stat, mai precizează Ordonanţa de clasare.

Documentul menţionează: “În şedinţa din data de 27.07.2011, Consiliul de Administraţie a aprobat răscumpărarea de către Bancpost a unui portofoliu de credite ipotecare performante (nerestructurate şi fără întârzieri la plată) de la EFG new Europe Funding II BV Olanda. Din cuprinsul notelor explicative date de reprezentanţii Bancpost, rezultă că motivul principal al cesionării a 27% din portofoliul de credite îl reprezintă îmbunătăţirea indicatorilor de solvabilitate ai băncii, în timp ce situaţia clienţilor nu a fost afectată, aceştia neavând nici un fel de interacţiune cu cumpărătorul creditelor.  

Echipa de inspecţie fiscală a concluzionat că, în decizia de cesionare a creditelor, Bancpost nu a avut în vedere un scop economic, respectiv realizarea de profit în România, ci mai degrabă unul juridic, respectiv încadrarea în indicatorii de solvabilitate, aspect ce putea fi realizat şi printr-o finanţare , ceea ce a şi reprezentat, în fapt, această cesiune formală de credite.

Ca argument suplimentar în susţinerea  acestei concluzii, în perioada 2011-2013, Bancpost a răscumpărat o parte din creditele cesionate, respectiv echivalentul sumei de aproximativ 127.000.000 lei.

În cadrul dosarului preţurilor de transfer, echipa de inspecţie fiscală a analizat împrumuturile subordonate primite de către Bancpost, rezultând, pentru fiecare în parte, că marja plătită de instituţia de credit entităţii afiliate se situează în intervalul determinat de marjele aplicate la ratele de bază EURIBOR, practicate de entităţile independente.

Urmare a recalculării dobânzii interbancare datorată de Bancpost pentru finanţarea de la afiliatul sub forma contravalorii creditelor cesionate, s-a stabilit că echivalentul în lei a dobânzii plătite excede preţului de piaţă, pentru perioada 2011-2015, cu suma totală de 606.766.947 lei, aceasta fiind în fapt venit impozabil al Bancpost. Având în vedere că în perioada 2011-2015 Bancpost a înregistrat ca venituri suma de 33.149.001 lei, sub forma de comision de administrare a creditelor cesionate, aceasta a fost scăzută din suma de 606.766.947 lei, veniturile impozabile ale băncii fiind majorate cu suma de 573.617.946 lei.

În final au fost stabilite obligaţiile fiscal suplimentare de plată, în sumă de 86.913.391 lei, reprezentând impozit pe veniturile obţinute de nerezidenţi – persoane juridice, şi accesorii  (dobânzi şi penalităţi de întârziere) în sumă de 53.570.318 lei”.

  • BNR:  “BNR nu are competenţe în ceea ce priveşte EFG New Europe Funding II BV”

 Conform ordonanţei de clasare, BNR a declarat că nu are competenţe în ceea ce priveşte EFG New Europe Funding II BV, transmiţând printr-o adresă în 19.09.2017 că aceasta este o instituţie  specializată în colectarea de creanţe, care aparţine grupului din care face parte şi Bancpost, activitatea acestei nesupunându-se legislaţiei aflate în administrarea BNR.    

Ordonanţa de clasare susţine: Banca centrală, în calitatea sa de autoritate de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit, nu este abilitată să intervină în relaţiile contractuale dintre instituţiile  de credit şi clienţii acestora, precum şi faptul că operaţiunea juridică a cesiunii de creanţe  este un raport comercial care nu a făcut obiecutl unei reglementări emise de către BNR, nefiind astfel nevoie de o autorizare preralabilă.

Se constată că, prin decizia de cesionare a creditelor, reprezentanţii Bancpost nu au intenţionat să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale, prin omisiunea înregistrării în evidenţele contabile, în tot sau în parte, a veniturilor realizate, ci să îmbunătăţească indicatorii de solvabilitate ai băncii, nefiind realizate elemente de tipicitate obiectivă ale infracţiunii prevăzute de art 9, alin 1, lib b din Legea nr 241/2005.

Pe de altă parte, în cauză nu poate fi reţinută nici infracţiunea prevăzută de art 9, alin 1, lit c din legea 241/2005, întrucât cesiunea portofoliului de credite către persoana juridică nerezidentă, afiliată instituţiei  bancare, chiar dacă încalcă legislaţia fiscală, nu poate fi asimilată unei operaţiuni fictive sau nereale înregistrate în contabilitate în scopu diminuării bazei impozabile.

Prin urmare, încheierea contractului de cesiune încheiat între Bancpost şi EFG New Europe Funding II BV Olanda nu are conscinţe în planul răspunderii penale, sancţiunea specific fiind de natură fiscală, respectiv reconsiderarea acestei tranzacţii, în conformitate cu principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, în baza căruia autorităţile fiscale au dreptul să analizeze orice operaţiune (tranzacţie) nu numai din punct de vedere juridic, ci şi din punct de vedere al scopului economic urmărit de contribuabil.

Echipa de inspecţia fiscală a constatat că operaţiunea de cesiune creanţe a reprezentat în realitate acordarea de către EFG New Europe Funding II Bv a unei finanţări purtătoare de dobândă, în vederea desfăsşurării activităţii bancare”.

Astfel procurorii au clasat cauza cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor de  către reprezentanţii Bancpost în contexul cesionarii portofoliului de credite către EFG New Europe Funding II BV Olanda.

  • Amenzi de la ANPC 

Procurorii mai spun că ANPC a derulat un control în această speţă.

Documentul precizează: “Organele de control au constatat cesionarea în perioada 2008-2009 a unor contracte de credit performante, fără întârzieri la plata ratelor, clasificate în categoria credite standard, conform regulamentelor BNR în vigoare la data cesionării, calitatea de imprumutat fiin deţinută de consumatori persoane fizice.

EFG New Europe Funding II BV Olanda  nu a pus la dispoziţia ANPC nici o autorizaţie, aşa cum este definită în cadrul art 7 alin 1, pct 3 din OUG nr 99/2006 privind  instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,  care să confere dreptul de a desfăşura activitatea de acordare credite, inclusiv printre altele credite de consum, credite ipotecare.

EFG New Europe Funding II BV Olanda a oferit consumatorilor credite în care s-a modificat durata creditului, dobânda sau moneda creditului, în condiţiile inexistenţei unei autorizări, activităţi specific unei instituţii de credit supuse reglementării şi supravegherii prudenţiale a unei autorităţi competente.

Deşi EFG New Europe Funding II BV Olanda nu a prestat nici un serviciu în beneficiul consumatorilor, neavând capacitatea şi autorizarea de a presta serviciile de administrare contracte de credit, această societate a încheiat, prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi şi al personalului şi infrastructurii Bancpost, acte adiţionale la contractele de credit şi a încasat periodic de la consumatorii stabiliţi în România sume de bani reprezentând dobândă şi penalităţi. Prin modalitatea prin care EFG New Europe Funding II BV Olanda, prin intermediul Bancpost, a procedat  în relaţia cu consumatorii pe perioada cesionării, a indus în mod eronat ideea că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare, reglementare şi supraveghere pentru care aceştia şi-au exprimat acordul de voinţă la încheierea contractelor. De asemenea, au fost constatate abateri de la legislaţia specific protecţiei consumatorilor, cu referire la redactarea clauzelor contractuale, dar şi cu privire la modul de calcul al dobânzii, această abatere fiind întâlnită la toate contractele de credit.

Dobânda a fost dependentă de voinţa cesionarului EFG New Europe Funding II BV Olanda, persoană juridică neautorizată şi care nu are calitatea de instituţie de credit, iar nivelul acesteia a avut în vedere în implementarea actului additional de aliniere la OUG nr 50/2010, încheiat cu încălcarea prevederilor legale.

Organele de control ale  ANPC au constatat calcularea şi reţinerea cu încălcarea prevederilor legale a sumelor de bani reprezentând dobândă, comisioane de administrare şi de credit, dobânzi penalizatoare de către EFG New Europe Funding II BV Olanda, persoană juridică neautorizată din afara României, cu afectarea intereselor economice ale consumatorilor (…) fiind aplicată o amendă în cunatum de 30.000 de lei.

De asemenea, s-a mai aplicat şi o amendă de 20.000 de lei pentru nerespectarea clauzelor prevăzute în contracte.

În raport de practicile comerciale incorecte, s-a constatat încălcarea art 15 alin 1 lit b din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, fiind aplicată amenda în cuantum de 100.000 de lei. Dat fiind numărul foarte mare de credit, în care Bancpost, în calitate de creditor iniţial, şi EFG New Europe Funding II BV Olanda au procedat la majorarea dobânzilor aferente acestor contracte de credit, s-a dispus restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg  portofoliul de credite cesionat de către Bancpost reprezentând dobânzi, dobânzi penalizatoare, penalităţi calculate şi reţinute în perioada 11.07.2008 – 27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II BV Olanda.

Având în vedere severitatea sancţiunilor contravenţionale aplicate de ANPC, dublate de obligarea restituirii sumelor de bani percepute nejustificat cu titlu de dobânzi, dobânzi penalizatoare penalităţi, se constată că acestea îmbracă un caracter penal în sensul art 50 din Carta drepturilor fundamentale ale UE şi Protocolului nr 7 (art 4) la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. (…) În cauza de faţă, iniţierea sau  continuarea unei procedure penale după aplicarea unei sancţiuni administrative de natură penală depăşeşte ceea ce este strict necesar în vederea realizării obiectivului de protejare a intereselor consumatorilor   de practicile comerciale incorecte ale instituţiilor de credit”.

 

                                                    

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (27/03/2023)

Notificare rascumparare actiuni proprii 20 - 24 martie 2023

MedLife S.A. (M) (27/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20 - 24 martie 2023

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (27/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.03.-24.03.2023