Update articol:

Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea recomandă acţionarilor să-i voteze pe Vivian Nicoli şi Mark Gitenstein

Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea a emis recomandarea sa de vot pentru punctul din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a Fondului convocată pentru dată de 4 septembrie 2019, referitor laNumirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu dată de 29 septembrie 2019″.

Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului următoarele:

– La expirarea mandatului domnului Sorin Mihai Mindrutescu în calitate de membru al Comitetului, Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului să voteze pentru doamna Vivian Nicoli;

– La expirarea mandatului domnului Mark Gitenstein în calitate de membru al Comitetului, Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului să voteze pentru domnul Mark Gitenstein.

Domnul Sorin Mindrutescu și domnul Mark Gitenstein nu au votat atunci când Comitetul a decis să emită recomandarea, potrivit Comitetului Reprezentanților. care spune: “Este de așteptat numirea de către Comitetul Reprezentanților a unui nou președinte și schimbarea componenței comitetelor consultative în urma votului acționarilor din 4 septembrie 2019.

Recomandările de vot ale Comitetului Reprezentanților Fondului descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii și nu ar trebui considerate în niciun fel că fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, actionarii fiind liberi să decidă asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului, împreună cu Comitetul Reprezentanților, vor duce la îndeplinire și se vor conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandările din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor”.

BVB | Știri BVB

CEMACON SA (CEON) (21/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (21/01/2022)

Informare material AGOA din data de 25/28.02.2022

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (21/01/2022)

Incetare contract de munca ofiter de conformitate

BRK Dow Turbo Long 34750 (BKDOWTLD2) (21/01/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 25 Ianuarie 2022

AEROSTAR S.A. (ARS) (21/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014