Update articol:

Comunicat ALRO privind publicarea situațiilor financiare individuale pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021

Nr. 72/13.10.2021

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
            Bursa de Valori București

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13 octombrie 2021
Denumirea entității emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori BucureștiCategoria Premium (simbol de piață: ALR)

Prin prezentul raport curent vă informăm despre un eveniment important de raportat: 

Comunicat privind publicarea situațiilor financiare individuale pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea situațiilor financiare individuale ale companiei ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 (neauditate) întocmite în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Situațiile financiare individuale ale ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 nu sunt auditate și sunt disponibile pe:

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Marian-Daniel NĂSTASE
Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe DOBRA
Director General         

BVBStiri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (20/10/2021)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R)

PROMATERIS S.A. (PPL) (20/10/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 14.10.2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (20/10/2021)

Moody s acorda Companiei ratingul Baa3, perspectiva stabila

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (20/10/2021)

Hotarari AGA O & E - 20 octombrie 2021