Update articol:

CONFIRMAREASF oferă detaliile suspendării autorizaţiei de funcţionare a SSIF IEBA Trust, după două săptămâni

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința din data de 18 decembrie 2019, suspendarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., până la îndeplinirea, în cel mult 90 zile, a condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației referitoare la cerința de capital, a transmis ASF, la aproape două săptămâni de la luarea deciziei și de când financialintelligence.ro a relatat cazul.

Financialintelligence.ro a scris, pe 18 decembrie, că Autoritatea de Supraveghere  Financiară (ASF) a suspendat activitatea de tranzacționare a IEBA Trust, al cincilea intermediar în topul brokerilor de la Bursa de Valori București, în acest an, întrucât nivelul fondurilor proprii nu mai era adecvat.

ASF a suspendat activitatea IEBA Trust, numărul 5 în topul brokerilor

Totodată, Consiliul ASF a anuntat, astazi, ca a sancționat IEBA TRUST S.A. cu amendă în sumă de 3.856,48 lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri anuală a societății, pentru faptul că aceasta nu respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în nivelul minim al fondurilor proprii, adică echivalentul în lei a 125.000 euro.

Potrivit ASF, pe toată durata de suspendare a autorizației de funcționare, IEBA TRUST S.A. are următoarele obligații:

  • să întreprindă toate demersurile necesare în vederea implementării planului de măsuri privind restabilirea echilibrului financiar astfel încât să fie îndeplinite cerințele legale referitoare la nivelul minim de capital inițial;
  • să transmită la ASF, cu frecvență săptămânală, o situație a activelor aflate în custodie, însoțită  de extrasele de cont care confirmă valoarea acestora;
  • să informeze corect și complet clienții cu privire la drepturile pe care le au și să ia măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi, respectiv să transfere fonduri și instrumente financiare la cererea acestora.

IEBA TRUST S.A. are dreptul de a contesta decizia Consiliului ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Consiliul ASF a decis și sancționarea domnului Panagiotis Diamantis, în calitate de acționar semnificativ indirect și președinte al consiliului de administrație al IEBA TRUST S.A., cu amendă de 20.000 lei, interzicerea exercitării unor funcții de conducere în firme de investiții pentru o perioadă de 3 ani, precum și retragerea aprobării acordate pentru calitatea de membru al consiliului de administrație al IEBA TRUST S.A.

Consiliul ASF a mai decis și sancționarea Spertheon Holdings Limited cu suspendarea drepturilor de vot aferente deținerilor directe de 93,54% din capitalul social al IEBA TRUST S.A. Consiliul ASF a dispus vânzarea de către Spertheon Holdings Limited a tuturor acțiunilor deținute, respectiv 93,54% din capitalul social al IEBA TRUST S.A., în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei.

Deciziile adoptate de Consiliul ASF, publicate în buletinul ASF, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării lor.

Ieba Trust a intermediat tranzacții de 1,8 miliarde lei, în acest an, având o cotă de piață de 10%.

BVB | Știri BVB

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (28/11/2022)

Completarea Convocatorului AGEA, convocata pentru data de 15/16 decembrie 2022

SOCEP S.A. (SOCP) (28/11/2022)

Plata dividend conform Hotarare AGOA 27.09.2022

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (28/11/2022)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 21-25.11.2022

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (28/11/2022)

Convocare reuniune Consiliu de Administratie 7 decembrie 2022

MedLife S.A. (M) (28/11/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 21 -25 noiembrie 2022