Update articol:
La finalul anului 2020 în Contul PNI rămâne un excedent al fondurilor aferente finanțării nerambursabile în suma de 792.668.687,77 lei

Din excedentul PNI, Ministerul Economiei vrea să înfiinţeze un fond pentru sprijinirea operatorilor din sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea țintei de reducere a emisiilor

Ministerul Economiei, Energiei şi al Mediului de Afaceri (MEEMA) vrea să constituie un fond în scopul sprijinirii operatorilor din sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea țintei de reducere a emisiilor.

Mâine, în şedinţa de Guvern, se va dezbate MEMORANDUMUL cu tema: Excedentul existent ca urmare a implementării Planului Național de Investiții stabilit în baza Directivei 2003/87/CE-Directiva EU-ETS, cu modificările și completările ulterioare, faza a treia-2013-2020 (Contul PNI).

În perioada 2013-2019, în Contul PNI (Planul Naţional de Investiţii) s-a acumulat suma de 1.616.887.769,87 lei, reprezentând contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate și plătite pentru perioada 2013-2019. Din acest cont se asigură finanțarea investițiilor din PNI în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile a fiecăreia dintre ele. La finalul anului 2020 în Contul PNI rămâne un excedent al fondurilor aferente finanțării nerambursabile în suma de 792.668.687,77 lei.

Potențiale utilizări al excedentului din Contul PNI

Ministerul Economiei a transmis: “Având în vedere faptul că nu se mai pot încheia alte contracte de finanțare până la finalul anului 2020 care să poată fi finanțate din Contul PNI, potrivit prevederilor legale în vigoare, în ceea ce privește potențiala utilizare a acestei sume au fost identificate următoarele variante:

Varianta 1

Poate fi luată în calcul posibilitatea creșterii, cu o numită proporție, aceeași proporție pentru toți beneficiarii, a cotei de 25 % din valoarea cheltuielilor eligibile primită de către beneficiari în baza contractelor de finanțare, așa cum este prezentat în tabelul ce urmează.
Luând în considerare prevederile Cap. C.2., pct. C.2.1. din Aplicația României aprobată de Comisia Europeană, statul român poate creşte cota primită (25 %) de către o investiţie din Contul PNI, în cazul în care analiza efectuată în trimestrul IV al anului 2019 arăta un excedent al fondurilor acumulate în cont. Condiția este ca majorarea cotei de finanțare să fie aceeași pentru toate investițiile și, de asemenea, autoritățile române să notifice Comisia Europene, astfel cum este prevăzut la art. 3 pct. 42 din Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N).
De asemenea, în legislația internă, respectiv H.G. nr. 1096/2013, nu este prevăzută
majorarea cotei de finanțare de 25 % prevăzută la art. 12 alin. (1). În acestase precizează faptul că investițiile incluse în PNI primesc finanțare nerambursabilă în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar în Procedurile PNI, la art. 22 alin. (1) se precizează că în derularea contractului de finanțare valoarea de 25% din cheltuielile eligibile este maximă.

Această variantă este în concordanță cu prevederile Aplicației, așa cum aceasta a fost
avizată de Comisia Europeană, dar este în favoarea investițiilor cu pondere mare în valoarea totală a investițiilor din PNI, cum ar fi: investiția CECC BRAZI și investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz”– Iernut, și mai puțin favorabilă celorlalte două investiții ale CE Oltenia.

Varianta 2.

Transferarea excedentului de fond din contul PNI la finele anului 2020 la bugetul
Administrația Fondului pentru Mediu. În această variantă cresc șansele ca această sumă să fie utilizată în realizarea de investiții în domeniul producerii de energie electrică.

Varianta 3.
Constituirea, la dispoziția MEEMA, a unui fond în scopul sprijinirii operatorilor din
sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea țintei de reducere a emisiilor.
Aspecte principale care ar trebui avute în vedere în cadrul acestei variante, dar fără a se limita la acestea, sunt:
– clarificarea aspectelor legate de ajutor de stat, sens în care ar trebui derulate discuții cu Consiliul Concurenței, Comisia Europeană – DG Clima și DG Competition;
– identificarea potențialelor proiecte, a principiilor și a unui set de criterii privind selecția proiectelor și a modului de finanțare;
– clarificarea aspectelor de natură legislativă privind instituirea de coordonator a unui astfel de fond de către MEEMA.
Având în vedere intenția Comisie Europene referitoare la acest domeniu, respectiv faptul că ”energia şi clima vor constitui o prioritate pentru Comisie”, coroborat cu mixul energetic existent în România, în opinia Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, constituirea unui astfel de fond la dispoziția ministerului este o variantă fezabilă pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului energetic.
În oricare dintre situațiile prezentate la variantele 2-3, este necesară notificarea Comisiei Europene – DG Clima de către autoritățile române, astfel cum este prevăzut la art. 3 pct. 42 din Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N).
Menționăm că, în Decizia Comisiei C(2012)8776 final se precizează la art. 23 că acordarea de certificate cu titlu gratuit beneficiarilor planificați presupune renunțarea la resurse de stat care ar fi revenit statului român în cazul în care certificatele ar fi fost scoase la licitație.

Dintre variantele prezentate, respectiv:
– Varianta 1, respectiv majorarea procentului de rambursare a cheltuielilor eligibile este în concordanță cu prevederile prevederile Aplicației, așa cum aceasta a fost avizată de Comisia Europeană, dar este în favoarea investițiilor cu valoare și pondere mare în valoarea totală a investițiilor, cum ar fi: investiția CECC BRAZI și investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz”– Iernut, și mai puțin favorabilă celorlalte două investiții;
– Varianta 2 – Transferarea excedentului de fond din contul PNI la finele anului 2020 la bugetul Administrația Fondului pentru Mediu. În această variantă cresc șansele ca această sumă să fie utilizată în realizarea de investiții în domeniul producerii de energie electrică.
– Varianta 3 – Constituirea, la dispoziția MEEMA, a unui fond în scopul sprijinirii
operatorilor din sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea țintei de reducere a emisiilor,
în opinia Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Varianta 3, respectiv, constituirea unui astfel de fond la dispoziția ministerului este o variantă fezabilă pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului energetic.
 Se impune notificarea Comisiei Europene – DG Clima de către autoritățile române astfel cum este prevăzut la art. 3 pct. 42 din Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N), cu precizarea faptului că în cazul Variantei 3 s-ar putea să nu se obțină acordul Comisiei Europene. 

Având în vedere cele prezentate, supunem analizei și aprobării Guvernului României derularea de către M.E.E.M.A. împreună cu M.A.E. și Consiliul Concurenței, de consultări cu Comisia Europeană în vederea implementării Variantei 3 – Constituirea, la dispoziția MEEMA, a unui fond în scopul sprijinirii operatorilor din sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea țintei de reducere a emisiilor”. 

PNI cuprinde 29 de investiții și este prevăzut în Aplicația României (Anexa IX-C.1/rev 3), aprobată de Comisia Europeană, în Anexa la Decizia C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat și în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1096/2013.
Prin Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1096/2013 s-au stabilit operatorii și instalațiile care primesc alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor GES în perioada 2013 – 2020 și plătesc contravaloarea acestor certificate într-un cont deschis în acest scop, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București – A.T.C.P.M.B, cont de disponibil privind venituri din vânzarea certificatelor GES (,,Cont PNI”).

Valoarea finanţării nerambursabile acordată beneficiarilor a fost stabilită, în limita fondurilor disponibile, astfel încât toate investițiile pentru care se încheie contracte de finanțare să primească același procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției.

Până în prezent, au fost încheiate 4 contracte de finanțare pentru 4 investiții din cele 29 cuprinse în PNI și anume:
1. Contractul de finanțare nr. 1/29.08.2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și
modernizarea blocului energetic nr. 7 pe lignit – SE Ișalnița, încheiat cu beneficiarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 33.556.675 lei;
2. Contractul de finanțare nr. 2/29.08.2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și
modernizarea Blocului energetic nr. 4, pe lignit, de 330 MW – SE Rovinari, încheiat cu beneficiarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 61.325.000 lei;
3. Contractul de finanțare nr. 3/14.09.2016 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbină pe gaz”– CECC BRAZI, încheiat cu beneficiarul Societatea OMV Petrom SA. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 408.425.048,10 lei;
4. Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz”– Iernut, încheiat cu beneficiarul SNGN ROMGAZ SA. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 320.912.359 lei,

Valoarea maximă totală a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată în prezent din contul PNI în baza acestor 4 contracte încheiate este de 824.219.082,10 lei.
Trebuie menționat faptul că pentru nicio investiție prevăzută în Anexa nr. 3 la H.G. 1096/2013, respectiv inclusă în Planul Național de Investiții, în afara celor patru investiții menționate mai sus, nu se mai pot încheia contracte de finanțare datorită neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate precizate de legislație.

 

 

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (02/02/2023)

Solicitare convocare AGEA

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (02/02/2023)

Rezultatul operatiunilor de rascumparare de unitati de fond din 31 ianuarie 2023

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (02/02/2023)

Notificare cu privire la numarul si tipul investitorilor

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (02/02/2023)

Webcast audio/teleconf cu investitorii si analistii - rezultate preliminare 2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/02/2023)

Aprobarea ofertei publice de cumparare