Update articol:

Electrica Furnizare: Compensarea, plafonarea prețurilor și alte facilități acordate pentru plata facturilor la energie, pe înțelesul tuturor

În contextul noilor măsuri adoptate de autorități pentru a veni în sprijinul consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, Electrica Furnizare explică pe înțelesul tuturor mecanismele în vigoare: compensarea, plafonarea și alte facilități acordate pentru plata facturilor la energie.

”Scopul compensării consumului de energie, plafonării prețurilor, scutirii de la plata unor taxe și al altor facilități acordate pentru plata facturilor este acela de a proteja consumatorii de efectele creșterii prețurilor la energia electrică și gazele naturale, cauzată în principal de majorarea costului cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale ca marfă de pe piețele angro de tranzacționare.”

Totodată, compania își asigură clienții că facilitățile vor putea fi identificate în cadrul următoarei facturi emise, în ipoteza în care va fi imposibilă evidențierea imediată a acestora din cauza optimizărilor de sistem informatic necesare: “Având în vedere noile reglementări din domeniul energiei care vin în sprijinul consumatorilor, am demarat o serie de optimizări ale sistemului informatic care să permită evidențierea în cadrul facturilor de energie electrică sau gaze naturale a compensării, plafonării și, după caz, exceptării de la plată. Prin urmare, în situația în care nu veți identifica imediat aceste facilități în cadrul facturii dumneavoastră, vă asigurăm că ele vor fi evidențiate în următoarea factură și că aplicarea acestora va fi efectuată, conform legii, pentru consumul realizat în intervalul 1 noiembrie 2021-31 martie 2022”.

Compensarea consumului de energie electrică și gaze naturale

Pentru a spijini consumatorii de energie, statul român le acordă lunar o compensație, ce reprezintă o cotă parte din valoarea consumului de energie electrică și gaze naturale, după cum urmează: cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar.

Prin aplicarea compensațiilor, prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință, respectiv de 0.68 lei/kWh pentru energie electrică (cu TVA și toate tarifele reglementate incluse) și 125 lei/MWh pentru gaze naturale (fără TVA și tarife reglementate incluse).

Compensarea energiei electrice și a gazelor naturale se aplică consumului realizat în intervalul 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

 • Condițiile pentru a beneficia de compensare în calitate de client casnic

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrică trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • consumul realizat nu trebuie să depășească consumul lunar maxim prevăzut și nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării;
 • consumul de energie electrică din perioada de facturare să nu fie mai mic de 1 kWh pe zi.

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • consumul realizat nu trebuie să depășească consumul lunar maxim prevăzut și nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării;
 • consumul de gaze naturale din perioada de facturare să nu fie mai mic de 7 kWh pe zi.

Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea, aferentă întregului interval noiembrie 2021-martie 2022, este de:

 • 1500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare;
 • echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3, alocat în tranșe lunare.

Compensația este evidențiată cu semnul „minus” în fiecare factură/anexă a facturii de energie electrică sau gaze naturale emisă pentru perioada de consum noiembrie 2021-martie 2022.

* Consumatorii noncasnici beneficiază de compensarea consumului de energie electrică și gaze naturale?

IMM-urile, cabinetele medicale individuale și alte profesii liberale, microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale beneficiază de următoarele măsuri de sprijin:

 • exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi accizei;
 • exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

Pentru a putea beneficia de aceste facilități, consumatorii noncasnici trebuie să depună o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale. În momentul depunerii, este recomandat să fie transmisă și dovada calității de reprezentant sau împuternicit al societății/organizației/firmei/instituției.

Documentele necesare pot fi depuse de către clienții noncasnici Electrica Furnizare aici.

* Sunt consumator casnic vulnerabil și beneficiez de ajutor financiar conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Voi beneficia și de compensarea consumului de energie electrică și gaze naturale?

Clienții casnici de energie electrică și gaze naturale beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021, vor beneficia de compensare doar în situația în care compensarea este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili. Aceasta va fi calculată ca diferență dintre compensarea de cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural și nivelul ajutorului acordat în calitate de consumator vulnerabil.

Plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale

Plafonarea, măsură dedicată protejării consumatorilor, vizează prețul final la energie electrică și gaze naturale facturat clienților casnici de furnizorii de energie, care nu poate depăși următoarele valori:

 • Pentru energie electrică: 1 leu kWh, care include componenta de preț a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, servicii de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, TVA ;
 • Pentru gaze naturale: 0,37 lei/kWh, care include prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, acciza tariful de distribuție, TVA.

Plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale se aplică pentru intervalul noiembrie 2021-martie 2022.

* Ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să beneficiez de plafonarea prețului energiei

Prețurile energiei electrice, respectiv cel al gazelor naturale, vor fi plafonate pentru clienții casnici, precum și pentru spitale publice și private, unităţi de învăţământ publice și private şi creșe, organizaţii neguvernamentale, unitățile de cult, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale.

Pentru a putea beneficia de aceste facilități, consumatorii noncasnici de mai sus trebuie să depună o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.
Documentele necesare pot fi depuse de către clienții noncasnici Electrica Furnizare aici.

Facilitățile acordate consumatorilor vulnerabili

Facilitățile acordate consumatorilor vulnerabili reprezintă măsuri de protecție socială, după cum urmează:

A. Măsuri financiare:

a) ajutor pentru încălzirea locuinței;

b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;

c) ajutor pentru achiziționarea, în cadrul unei locuințe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

d) ajutor pentru achiziționarea de produse și servicii în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

B. Măsuri nonfinanciare: facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili conform legii, precum și consilierea și informarea transparentă și accesibilă a populației cu privire la sursele de energie, costuri și proceduri de acces la acestea.

Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit – familia sau persoana singură al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se încadrează în 1.386 lei/persoană în cazul familiei și 2.053 lei în cazul persoanei singure.

b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă – persoanele vulnerabile din motive de venit care au împlinit vârsta standard de pensionare.

c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate -persoanele care, fie necesită aparate electrice pentru menținerea în viață sau pentru menținerea stării de sănătate, fie prezintă probleme de sănătate care împiedică sau restricționează mobilitatea și/sau deplasarea acestora ori necesită modalități de informare și comunicare adaptate nevoilor specifice.

d) consumatori vulnerabili izolați – familiile și persoanele singure ale căror locuințe se află în zone izolate sau în așezări informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • Cum pot obține ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul de energie în calitate de consumator vulnerabil conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă consumatorilor vulnerabili pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat, care trebuie depusă la primăria în raza căreia au locuința.

BVB | Știri BVB

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (07/12/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 5-6 decembrie si finalizare etapa 1

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (07/12/2022)

Notificare Estinvest - rezultate oferta publica de cumparare de actiuni emise de CHIMCOMPLEX

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (07/12/2022)

Politica acordare dividende si Procedura selectie auditor financiar

PREBET SA AIUD (PREB) (07/12/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (07/12/2022)

Hotarari AGOA si AGEA 07.12.2022