Update articol:
PLANUL STRATEGIC AL ENEL PENTRU 2020-2022

Enel estimează că investițiile în decarbonizare vor contribui cu 1,4 miliarde de euro la creșterea EBITDA a Grupului

Enel estimează că investițiile în decarbonizare vor contribui cu 1,4 miliarde de euro la creșterea EBITDA a Grupului, potrivit planului strategic pentru 2020-2022 prezentat astăzi.

Compania a transmis: “Decarbonizarea infrastructurii globale de producție de electricitate va reprezenta 50% din totalul investițiilor planificate, cu 14,4 miliarde de euro pentru implementarea accelerată a noilor capacități de energie regenerabilă și substituirii progresive a producției de cărbune. Până în 2022, Grupul urmează să dezvolte noi capacități de generare a energiei regenerabile de 14,1 GW (+22% față de planul anterior) și va reduce capacitatea instalată și producția în centralele pe cărbune cu 61%, respectiv cu 74% față de 2018. Ponderea energiilor regenerabile în capacitatea instalată totală urmează să atingă 60% în trei ani, determinând creșterea profitabilității infrastructurii de generare, precum și creșterea producției fără CO2 până la 68% în 2022”.

Aproximativ 1,2 miliarde de euro din cheltuielile de capital (capex) vor viza electrificarea consumului, dat fiind portofoliul de clienți de retail extins și diversificat al Enel. Se preconizează că investițiile vor genera creșterea EBITDA cu 0,4 miliarde de euro și vor poziționa favorabil Enel pentru a beneficia de oportunitatea creșterii consumului, ca urmare a electrificări, potrivit companiei.

În total, aproximativ 13 miliarde de euro vor reprezenta investiții în proiectele de tranziție energetică, pe baza celor două tendințe principale de decarbonizare și electrificare, care oferă mai multe oportunități de creare de valoare, arata Enel:

-Infrastructuri: 11,8 miliarde de euro vor fi investiți în continuarea digitalizării și automatizării rețelelor, favorizând reziliența și calitatea serviciilor, având ca rezultat final o contribuție de 0,7 miliarde de euro la creșterea EBITDA a Grupului

-Ecosisteme și platforme: 1,1 miliarde de euro vor merge către Enel X pentru continuarea strategiei de implementare a serviciilor și infrastructurii care sprijină decarbonizarea și electrificarea, profitând de modelul său bazat pe platformă, cu scopul de a contribui cu 0,4 miliarde de euro la creșterea EBITDA a Grupului.

  • Cheltuielile de capital (capex) organice totale: 28,7 miliarde de euro, în creștere cu 11% față de planul anterior, ceea ce duce la obținerea EBITDA estimat la 20,1 miliarde de euro în 2022 (+13% față de nivelul de 17,8 miliarde de euro estimat în 2019). Alocarea Capex vizează în mod direct trei Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) principale, care reprezintă aproximativ 95% din investițiile totale ale Grupului: ODD 7 (energie accesibilă și curată), ODD 9 (industrie, inovație și infrastructură) și ODD 11 (orașe și comunități durabile), toate contribuind la realizarea ODD 13 (politici climatice). Enel contribuie la toate celelalte ODD prin promovarea unui model de afaceri durabil și adoptatea unor comportamente durabile.
  • Profitul net din activități curente planificat la 6,1 miliarde de euro în 2022 (+ 27% față de 4,8 miliarde de euro estimat în 2019), obiectivul pentru 2021 fiind majorat cu aproximativ 200 de milioane de euro față de planul anterior.
  • Ponderea surselor sustenabile de finanțare, cum ar fi obligațiunile legate de ODD, din datoria brută a Enel este așteptată să crească până la cca. 43% în 2022 și aproximativ 77% în 2030 de la aprox. 22% în prezent, susținând o reducere accentuată a costului datoriei.
  • Remunerarea acționarilor: Enel va continua să plătească, pe întreaga perioadă a planului, cea mai mare sumă dintre cele două niveluri de referință – 70% din profitul net din activități curente al Grupului și un Dividend Per Acțiune minim garantat (DPS), cu o rată anuală consolidată de creștere de 8,4% pentru DPS implicit și 7,7% pentru DPS minim. DPS minim în creștere cu 1 eurocent / acțiune în 2020 și 2021 față de planul anterior, cu o nouă țintă de 0,40 euro / acțiune în 2022

Francesco Starace, CEO și Director General al Enel, a declarat: „Planul pe care îl prezentăm astăzi subliniază succesul modelului de afaceri sustenabil și integrat pe care l-am urmat începând cu 2015, care vizează oportunitățile din sectorul energetic conectate la tendințele globale de decarbonizare și electrificare. Datorită acestei abordări, Enel este acum o organizație mai sustenabilă, mai eficientă și mai profitabilă, cu un profil de risc considerabil mai redus și cu o capacitate mai mare de adaptare rapidă la schimbare.

Planul Enel pentru perioada 2020-2022 se bazează, de asemenea, pe modelul sustenabil de afaceri pe care l-am creat, aliniat la cele două tendințe globale care modelează sectorul energetic: decarbonizarea și electrificarea. Transformarea digitală a activităților noastre extinse din domeniul rețelelor de distribuție și adoptarea unor modele de platforme pentru activitățile noastre de relații directe cu clienții sunt principalii factori ai acestui plan, stimulând eficiența și introducând servicii suplimentare.

Noul nostru plan prevede investiții globale mai mari în comparație cu planul anterior și abordează în mod direct urmărirea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă (ODD).

2019 a reprezentat un punct de cotitură pentru dinamica transformării în cadrul sistemelor energetice globale și ne așteptăm la o accelerare a tendințelor de decarbonizare și electrificare în anii următori.

Enel va accelera decarbonizarea mixului său de capacități de generare a energiei prin investiții semnificative în creșterea celor din surse regenerabile, reducând în același timp producția de energie termo-electrică. Pe drumul către decarbonizarea completă până în 2050, portofoliul nostru consistent de proiecte în domeniul surselor regenerabile va oferi vizibilitate mult după încheierea perioadei planului.

Pregătim pentru viitor rețelele noastre și activitățile legate de clienți prin investiții în digitalizarea rețelei, precum și prin transformarea progresivă a Enel într-un grup bazat pe modele de tip platformă. Prin această abordare, asigurăm uniformitatea proceselor noastre de gestionare a clienților, precum și a celor referitoare la alocarea resurselor, operarea și întreținerea activelor. Aceste acțiuni sunt esențiale pentru electrificarea consumului, stimularea acțiunilor împotriva schimbărilor climatice, precum și asigurarea furnizării de energie curată, accesibilă.

Sustenabilitatea în viziunea lui Enel devine, de asemenea, un factor cheie pentru strategia noastră financiară. Enel, pe parcursul perioadei de plan și ulterior, va profita din ce în ce mai mult de instrumente de finanțare sustenabilă, cum ar fi obligațiunile legate de ODD, ale căror avantaje în materie de costuri față de instrumentele tradiționale vor sprijini în continuare îmbunătățirea indicatorilor noștri de credit, care sunt deja la un nivel solid.

Robustețea acestui plan strategic asociată cu vizibilitatea semnificativă a câștigurilor ne permit să confirmăm obiectivul de profit net curent al Grupului pentru 2020, să creștem ținta pentru 2021 față de planul precedent, precum și să stabilim noi obiective de creștere a țintelor pentru EBITDA și profit net curent pentru 2022. De asemenea, putem confirma politica noastră de dididend minim pe acțiune pentru următorii 3 ani, revizuind în urcare obiectivele DPS minim pentru 2020 și 2021 față de planul precedent și stabilind un nou DPS minim în creștere la 40 de eurocenți în 2022″.

BVBStiri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (03/07/2020)

Finalizarea programului de rascumparare a actiunilor proprii

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (03/07/2020)

Convocare AGEA pentru data de 21 august 2020

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (03/07/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 29.06-03.07.2020