Update articol:

Fondul Proprietatea anunță încetarea celui de al unsprezecelea program de răscumpărare și demararea celui de-al doisprezecelea

Fondul Proprietatea (FP) anunță încetarea celui de al unsprezecelea program de răscumpărare și demararea celui de al doisprezecelea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de
fond de investiții alternative (”AFIA”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”),
dorește să informeze acționarii și investitorii asupra stadiului programelor de
răscumpărare, se arată în raport:

“1. Încetarea celui de al unsprezecelea program de răscumpărare
Programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea nr. 5 din 15 noiembrie 2019,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 5122 în 9 decembrie
2019 (“Hotărârea AGEA”), se va încheia pe data de 31 decembrie 2020.
Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul
acestui program de răscumpărare va face obiectul aprobării acționarilor în cursul
anului 2021.

2. Demararea celui de al doisprezecelea program de răscumpărare
Potrivit Hotărârii AGEA nr. 5 din 13 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea IV-a, nr. 4233 în 2 decembrie 2020, următorul program de
răscumpărare se referă la achiziționarea unui număr maxim de 800.000.000
acțiuni şi/sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale
Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a celui de-al doisprezecelea program
de răscumpărare este 1 ianuarie – 31 decembrie 2021. Acțiunile achiziționate în
cadrul acestui program de răscumpărare vor fi anulate. Limitele prețului de
tranzacționare în cadrul programului se situează în intervalul 0,2 RON/acțiune – 2
RON/acțiune.
Urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul procesului de selecție a
intermediarilor, Auerbach Grayson și Swiss Capital au fost selectați să presteze
servicii de intermediere pentru cel de-al 12-lea program de răscumpărare.
Fondul poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea
medie zilnică de acțiuni ale Fondului (fie sub forma de acțiuni ordinare ale
Fondului, fie GDR-uri) care sunt tranzacționate pe piața reglementată pe care se
efectuează achiziția, calculat potrivit legislației aplicabile. AFIA va raporta
săptămânal în ceea ce privește derularea acestui program de răscumpărare,
potrivit prevederilor legale în vigoare.”

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014