Update articol:

Guvernul a aprobat repartizarea la bugetul de stat, sub formă de dividend, a unei cote de 50% din profitul contabil al Transgaz

Sursa: www.transgaz.ro

Guvernul a aprobat, miercuri, repartizarea la bugetul de stat pentru exerciţiul financiar al anului trecut sub formă de dividende a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, banii urmând să fie folosiţi pentru susţinerea pachetului de măsuri în domeniul energiei pentru protejarea populaţiei.

“A fost adoptată hotărârea de Guvern privind aprobarea repartizării la bugetul de stat pentru exerciţiul financiar al anului trecut sub formă de dividende a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA rămas după deducerea impozitului pe profit. Fondurile la bugetul de stat din cota de 50% a dividendelor încasate de la Transgaz vor contribui la susţinerea pachetului de măsuri în domeniul energiei pentru a proteja populaţia de efectele creşterii preţurilor. Pe de altă parte, ca şi în cazul Nuclearelectrica şi Romgaz, diferenţa de 50% va fi păstrată de companie pentru a putea susţine proiectele de investiţii necesare pentru a moderniza şi extinde infrastructura pe care o gestionează”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Pe 22 martie, conducerea Transgaz a convocat acționarii pe 28/29 aprilie pentru aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021, și plata dividendelor cuvenite acționarilor, începând cu data de 14 iulie 2022.

Potrivit unui referat transmis atunci BVB, conducerea Transgaz propunea acest dividend, determinat în baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome în condițiile aplicării cotei de 90,04007% la repartizarea profitului sub formă de dividende, în conformitate cu prevederile art.IV al OUG 3/26 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”:

Ø  (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.

Ø  (2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta.

 

Conducerea Transgaz propune acționarilor un dividend brut pe acțiune de 15,61 lei

BVB | Știri BVB

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/01/2023)

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R)

TERAPLAST SA (TRP) (30/01/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23 ianuarie - 27 ianuarie 2023