Update articol:

Patria Bank vrea să listeze obligațiuni de maxim 5 milioane de euro

Acționarii Patria Bank (PKB) au fost convocați, pe 13 august, să decidă aprobarea emiterii unui număr de maxim 10.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile și subordonate și denominate în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligatiune și cu o valoare nominală totală de maxim 5.000.000 EUR, în formă dematerializată, cu o scadență de 8 ani („Obligațiunile”), cu o rată a dobânzii (rată cuponului) de cel mult 6,5% pe an, plătibilă semestrial, ce vor fi plasate fără întocmirea unui prospect de oferta printr-un plasament privat, conform unui convocator transmis Bursei de Valori București.

De asemenea, acționarii vor mai decide aprobarea admiterii la tranzacționare a Obligațiunilor pe piață reglementată administrată de Bursă de Valori București S.A., ulterior încheierii cu succes a Ofertei, și a întreprinderii de către Banca a tuturor acțiunilor și formalităților necesare în acest scop, inclusiv pregătirea prospectului de admitere la tranzacționare a Obligațiunilor.

EEAF Financial Services BV deţine un procent de 76,2% din bancă. 

EEAF Financial Services BV este un fond de capital privat administrat de Axxess Capital, ai cărui principali investitori sunt instituţii precum BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii) şi alte instituţii importante la nivel european.

Actuala Patria Bank a rezultat în urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comercială Carpatica şi fosta Patria Bank.