Update articol:

Pierdere de 40 milioane lei, pentru SIF Transilvania la jumătatea anului; Deținerea la Wirecard a scăzut de la 6 milioane lei, la final de martie, la 300.000 lei; Impact major din decizia BRD de a nu distribui dividende

Suma dividendelor prognozate a fi încasate în anul 2020 este de aprox. 31 mil. lei, fiind mai mică cu 56,51% decât cea încasată în anul 2019

SIF Transilvania (SIF3) a raportat o pierdere de 40,6 milioane lei, la jumătatea anului, în contextul în care turismul, puternic reprezentat în portofoliul companiei, a suferit în urma pandemiei Covid. Un impact major a avut și decizia acționarilor BRD de a nu distribui dividende, la recomandarea BCE, potrivit companiei.

La 30 iunie, deținerea SIF Transilvania la procesatorul de plăți Wirecard s-a diminuat la 332.956 lei, față de 6 milioane lei, la finalul primului trimestru. Wirecard este subiectul unui scandal de proporții. Acțiunile Wirecard s-au prăbușit după ce compania a dezvăluit că aproximativ 1,9 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari) în numerar au dispărut din contabilitate. Ulterior, compania și-a cerut falimentul, fiind în curs mai multe investigații.

SIF3 notează: “Prin raportare la sectoarele de interes pentru portofoliul administrat de Societate, implicațiile COVID-19 aferente sectorului turism se evidențiază ca importanță.
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică sectorul turism a înrgistrat în primul semestru al anului curent următoarele evoluții semnificative:
 sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada analizată au însumat 2.148,2 mii, în scădere cu 61,8% faţă de perioada similară a anului precedent; din numărul total de sosiri, în perioada analizată, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,1%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 13,9%;
 înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada analizată au însumat 4.280,0 mii, în scădere cu 62,5% faţă de perioada similară a anului precedent; din numărul total de înnoptări, în perioada analizată, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 15,1%;
 durata medie a şederii în perioada analizată a fost de 2,0 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini;
 indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada analizată a fost de 19,4% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 9,0 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent;
 indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada analizată s-au înregistrat la bungalouri (23,7%), hoteluri (23,0%), vile turistice (16,7%), hosteluri (16,2%), pensiuni turistice (15,1%) cabane turistice (13,5%), pensiuni agroturistice (13,0%) şi spații de cazare pe nave (11,9%);
 pe judeţe, în perioada analizată, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Municipiul Bucureşti (324,4 mii), Braşov (277,0 mii), Constanța (133,8 mii), Prahova (115,8 mii), Cluj (102,3 mii), Bihor (89,9 mii), Mureș (88,4 mii), Sibiu (81,3 mii) şi Suceava (79,6 mii) iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (580,0 mii), Braşov (564,7 mii), Constanța (365,7 mii), Prahova (249,2 mii), Bihor (188,6 mii), Cluj (184,7 mii), Vâlcea (180,5 mii), Timiș (172,2 mii), Mureș (169,1 mii) şi Suceava (161,7 mii).
Veniturile societăţilor de turism s-au diminuat considerabil în această perioadă (efect al interzicerii totale sau parţiale a desfăşurării de activităţi specifice), în timp ce cheltuielile nu au putut fi ajustate în mod similar in aceasta perioada. Pentru protecţia şi conservarea personalului cheie, societăţile de
turism au apelat la mecanismele legislative printre care şomajul tehnic si ajutorul financiar oferit de Guvernul României.

Astfel, conform rapoartelor publicate de societăţile de turism, pierderile înregistrate la data de 31.03.2020 şi anticipate a fi consemnate la 30.06.2020, depăşesc substanţial prevederile bugetare, fiind depuse eforturi pentru minimizarea impactului negativ la nivelul exerciţiului financiar al anului 2020.
Impactul financiar asupra societăţilor de turism al pandemiei COVID-19 va fi dimensionat şi în funcţie de evoluţia ratei de răspândire a virusului în România, care va influenţa adoptarea de restricţii de circulaţie inter-state. Limitarea liberei circulaţii între statele europene va influenţa în mod semnificativ circulaţia turistică din România, diminuând activitatea de incoming şi având potenţialul de a amplifica circulaţia turistică domestică.
Previziunile internationale anticipează o revenire anevoioasă a circulaţiei turistice în perioada următoare, fiind de aşteptat ca nivelul acesteia înregistrat în anul 2019 să fie atins abia în anii 2023 sau 2024.
Cel mai important efect al pandemiei COVID-19 asupra execuţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.I.F. Transilvania a fost indus de recomandarea BCE de a restricţiona băncile europene să distribuie dividende până în luna octombrie 2020 (recomandare extinsa recent pana in  ianuarie 2021), ceea ce a determinat ca BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucureşti să nu mai distribuie dividende, după ce iniţial a anunţat un dividend brut de 1,64 lei/acţiune (la acelaşi nivel cu cel din anul precedent), impactul negativ fiind de aprox. 35,7 mil. lei.
De asemenea, în contextul pandemiei COVID-19, şi alţi emitenţi au anunţat reducerea nivelului dividendelor de distribuit către acţionari sau chiar au renunţat la distribuţia de dividend, prin poziţia exprimată de acţionarul majoritar în cadrul adunărilor generale ordinare ale acţionarilor desfăşurate în luna aprilie 2020, când efectele economice ale pandemiei începeau să prindă contur.

Suma dividendelor prognozate a fi încasate în anul 2020 este de aprox. 31 mil. lei, fiind mai mică cu 56,51% decât cea încasată în anul 2019. La definirea BVC/2020, la capitolul venituri din dividende, faţă de estimările iniţiale efectuate pe baza rapoartelor preliminare sau a anunţurilor oficiale privind nivelul dividendelor, s-a aplicat, prudenţial, un factor de corecţie de aprox. -25% asupra sumei totale. Diminuarea de facto a veniturilor din dividende este mult mai amplă, conform estimărilor pe baza datelor disponibile la momentul actual.”

Plasamentele realizate în primele șase luni ale anului 2020 au presupus în principal achiziții, atât la nivelul portofoliului încadrat în categoria FVTPL cât și achiziții la nivelul portofoliului încadrat în categoria FVTOCI, vizând consolidarea unor participații în emitenți cu o politică stabilă de dividend: BRD, Electrica, Fondul Proprietatea, Medlife, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Tranzgaz și Banca Transilvania.

Achizițiile efectuate pe piețele de capital externe s-au limitat la operațiuni speculative pe emitenții: TOTAL, Global Payments și Wirecard AG. În concordanță cu obiectivul de restructurare pe criterii de lichiditate a portofoliului administrat și urmărind îndeplinirea strategiei de plasare în instrumente financiare cu o lichiditate cel puţin comparabilă cu cea a activelor a căror dezinvestire a asigurat resursele financiare, în perioada analizată nu s-au realizat achiziții de instrumente financiare necotate. Dezinvestițiile au vizat valorificarea unor oportunități, fiind efectuate tranzacții cu acțiunile Global Payments, SIF Oltenia si Fondul Proprietatea.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/11/2020)

Comunicat referitor la comentarii media

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (27/11/2020)

Autorizatie ASF - Modificare act constitutiv

ELECTROARGES SA (ELGS) (27/11/2020)

Prelungire mandat reprezentant permanent Benjamins United SRL