Update articol:

Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, revizut în urma recomandărilor Comisiei Europene – în dezbatere publică (vezi documentul)

Sursa foto: Facebook

Recomandările Comisiei: 

  • creșterea semnificativă a nivelului de ambiție privind utilizarea resurselor regenerabile pentru 2030, până la o pondere a acestui tip de energie de cel puțin 34%
  • creșterea substanțială a nivelului de ambiție pentru reducerea consumului de energie primară sau finală până în 2030
  • enumerarea tuturor subvențiilor energetice, în special în ceea ce privește combustibilii fosili, precum și acțiunile întreprinse și planurile avute în vedere pentru eliminarea treptată a acestora
  • realizarea unei mai bune integrări a aspectelor care asigură o tranziție justă și echitabilă la o energie curată în regiunile monoindustriale, precum cele care depind de industria cărbunelui sau de alte sectoare energointensive etc.

 

 

Ministerul Economiei a reluat procesul de consultare publică cu privire la proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, revizut în urma recomandărilor formulate de Comisia Europeană. 

Virgil Popescu, ministrul Economiei, explică: 

“După cum este cunoscut, în urma evaluării planurilor integrate energie și climă ale statelor membre UE, Comisia Europeană (COM) a constatat că:

  • Există o diferență între ținta stabilită la nivelul  UE pentru anul 2030 cu privire la consumul de energie din surse regenerabile (SRE) de 32% și contribuția totală estimată a statelor membre, care se situeză între 30,4% și 31,9%, astfel încât au fost transmise recomandări de creștere a țintei SRE către 17 state;
  • În domeniul eficienței energetice, a rezultat o reducere în materie de consum primar situată între 26,3% și 30,2%, iar în materie de consum final situată între 26.5% și 30.7%, aceste rezultate fiind apreciate de COM ca fiind insuficiente pentru a atinge ținta de 32,5%, context în care COM a transmis recomandări către statele membre în vederea creșterii nivelului de ambiție;
  • În ceea ce privește problematica sărăciei energetice, s-a subliniat necesitatea de a avea în vedere principiul „just transition” în elaborarea planurilor, care vor trebui completate cu aspecte privind o tranziție echitabilă din punct de vedere social, dimensiunea socială trebuind să fie total integrată în planuri”.

La data de 18.06.2019, Comisia Europeană a publicat “Recomandările Comisiei privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030”, document prin intermediul căruia COM a formulat o serie de recomandări pentru România în scopul îmbunătățirii proiectului PNIESC, pentru atingerea țintelor europene stabilite la nivel global, precum:

– creșterea semnificativă a nivelului de ambiție privind utilizarea resurselor regenerabile pentru 2030, până la o pondere a acestui tip de energie de cel puțin 34%, în condițiile în care propunerea de contribuție a României din proiectul de PNIESC la atingerea țintei Uniunii privind sursele regenerabile de energie pentru 2030 este de 27,9%;

– creșterea substanțială a nivelului de ambiție pentru reducerea consumului de energie primară sau finală până în 2030, dat fiind că trebuie intensificate eforturile în vederea atingerii obiectivului de eficiență energetică al Uniunii pentru 2030; sunt necesare propuneri de politici și măsuri mai ambițioase care să ducă la realizarea unor economii de energie suplimentare până în 2030;

– enumerarea tuturor subvențiilor energetice, în special în ceea ce privește combustibilii fosili, precum și acțiunile întreprinse și planurile avute în vedere pentru eliminarea treptată a acestora;

– realizarea unei mai bune integrări a aspectelor care asigură o tranziție justă și echitabilă, mai ales ținând seama de impactul social și de impactul asupra ocupării forței de muncă, prin enumerarea unor măsuri și calendare mai concrete pentru rezolvarea problemei sărăciei energetice și prin discutarea nevoilor și măsurilor legate de schimbările structurale pe care le implică tranziția la o energie curată în regiunile monoindustriale, precum cele care depind de industria cărbunelui sau de alte sectoare energointensive, etc.

Membrii Grupului de lucru implicați în elaborarea PNIESC au analizat posibilitățile de implementare a recomandărilor COM, inclusiv a propunerilor primite în cadrul rundelor anterioare de consultare publică pe tema proiectului PNIESC, fiind efectuată o revizuire a proiectului PNIESC, in baza informațiilor, strategiilor și studiilor disponibile la acest moment.

Având în vedere complexitatea unui astfel de plan național, necesitatea de a stabili un pachet echilibrat de politici, strategii și măsuri care să asigure trecerea către decarbonare cu asigurarea, în același timp, a securității în aprovizionarea cu energie la prețuri competitive și accesibile, precum și interesul manifestat la nivelul operatorilor economici/societății civile pentru acest document, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri supune consultării publice proiectul PNIESC revizuit, în scopul colectării, de la părțile interesate, de propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest document de importanță strategică.

Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, revizut în urma recomandărilor formulate de Comisia Europeană

PNIESC revizuit_31 01 2020

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative