Update articol:

Proiect al Ministerului Sănătății: Reguli speciale pentru începerea școlii în pandemie (vezi cele trei scenarii ale autorităților)

Ministerul Sănătății a publicat pe site-ul său un  proiect aflat în dezbatere publică, referitor la normele privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19. 

Ministerul Sănătății precizează: “Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. Credem în educație! De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.

DRAFT  Scenariile de funcționare pentru fiecare ciclu de învățământ preuniversitar

DRAFT-Model plan cadru de curățenie și dezinfecție pentru unități de învățământ

DRAFT-DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINȚI

Scopul acestui document este de a oferi recomandări clare și care pot fi implementate, în vederea funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii, depistării din timp și a controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infecției SARS-CoV-2 în unitățile / instituțiile de
învățământ. Va fi acordată atenție deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a elevilor și a personalului care se poate să fi fost expuși la virus”.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro.
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, respectiv 28 august. 

Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preșcolarilor / elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu Sars-Cov-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.

Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați și respectarea tuturor normelor prevăzute în acest document, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecție.

I. Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextului epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor bolnavi și contaminați

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ:
– Igienă riguroasă a mâinilor;
– Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
– Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ;
– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;
– Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în
situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;
– În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
– Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
– Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid și vor adopta norme specifice. 

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție 
și
Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3 Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie
Direcția de Sănătate Publică Județeană / a Municipiului București (DSP) informează până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ / ISMB) Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU / CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.

ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, în concordanță cu:
● situația epidemiologică la data de 7 septembrie
● infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori)

În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament:

 1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.
 2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate
 3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2.
 4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

Actualizarea hotărârilor privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se va realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

 1. Responsabilități
  ● Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății prin departamentele și instituțiile abilitate stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate;
  ● DSP supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori de câte ori există cazuri de infecție în unitatea de învățământ și calculează săptămânal rata incidenței cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în parte și pune rezultatele la dispoziția ISJ/ISMB și CJSU/CMBSU;
  ● ISJ / ISMB diseminează normele și supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă. Realizează cu fiecare unitate de învățământ în parte analiza infrastructurii, resursei umane și pune rezultatele la dispoziția CJSU / CMBSU și propune scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învățământ;
  ● CJSU / CMBSU analizează, la nivelul fiecărei localități, pe baza situației epidemiologice transmise de către DSP, a infrastructurii și resurselor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ și aprobă săptămânal sau ori de câte ori este nevoie scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în parte;
  ● Autoritățile administrației publice locale vor asigura, in confomitate cu legislația în vigoare resursele umane (personal medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinete medicale școlare), conform legii, și resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ în contextul combaterii răspândirii infecției cu noul coronavirus;
  ● Conducerile unităților de învățământ elaborează un plan de măsuri pentru implementarea normelor din prezentul document.

II. Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului educativ;
b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;
c) Stabilirea circuitelor funcționale;
d) Organizarea spațiilor de recreere;
e) Evaluarea necesarului de resurse umane;
f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;
g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal;
h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

III. Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

 1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
 2.  Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;
 3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ;
 4. Organizarea programului școlar;
 5. Măsuri igienico-sanitare la nivel individual;
 6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ;
 7. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
 8. Măsuri pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.

 

 1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene / al municipiului București, ai Direcțiilor de Sănătate Publică, ai Autorităților Publice Locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI.

 1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.

b) Organizarea sălilor de clasă

 • Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi  (realizarea oglinzii clasei);
– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

 • Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
 • Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
 • Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
 • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
 • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
 • Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.
 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.

c) Organizarea grupurilor sanitare
● Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;
● Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
● Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
● Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);
● Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc);
● Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);
● Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

d) Organizarea cancelariei / sălii profesorale:
● Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:
– la intrarea în cancelarie;
– la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
● Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
● Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.

e) Organizarea curții școlii:
● Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze distanțarea fizică;
● Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;
● Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.

 1. Organizarea accesului în unitatea de învățământ
  ● Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;
  ● Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);
  ● Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc);
  ● Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
  ● Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
  ● Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
  ● Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
  ● După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
  ● Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.
 2. Organizarea programului școlar

a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.

b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:
Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;
● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
● Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
● Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
● Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;
● Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței dintre elevi;
● Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

c) Organizarea activităților sportive:
Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;
● Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;
● Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
● La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;
● Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.

d) Organizarea activităților practice în învățământul tehnic / tehnologic / profesional

 • Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru agenții economici;
 • Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru;
 • Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;
 • Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale;
 • Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;
 • Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, va fi realizată curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;
 • Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
 • La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi.

e) Monitorizarea prezenței:

 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Autoritățile sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

5. Măsuri de protecție la nivel individual:

Mesaje importante:
● Spălați-vă des pe mâini!
● Tușiți sau strămutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
● Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
● Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
● Nu vă strângeți în brațe!
● Păstrați distanțarea fizică, evitati aglomeratiile!
● Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!

a. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.

b. Purtarea măștii de protecție
● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
● Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ
Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de învățământ are obligația de a adopta și implementa normele din prezentul document, cu sprijinul Autorităților publice locale. 

Acolo unde procesul de învățare se desfășoară în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră între schimburi, pentru realizarea curățeniei, dezinfecției și aerisirii spațiilor.

ELABORAREA PLANULUI DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de sport etc), precum și de aerisire a sălilor de clasă, trebuie să conțină :
• operațiunile și ordinea în care se vor efectua (ex. Colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc);
• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (ex: produse de curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc);
• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune ;
• frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:
– în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;
– în cancelarie imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;
– pentru grupurile sanitare după fiecare pauză, la finalul zilei, și ori de câte ori este necesar.
• cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării (ex. tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat);
• frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi (ex. după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;
• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat la loc vizibil graficul de curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, secvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.
Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața. Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:

 • clanțe, încuietori, butoane și mânere ale uşilor;
 • treptele scărilor;
 • băncile, catedrele și scaunele din clasă;
 • separatoarele montate pe bănci;
 • mesele și scaunele din sălile de cantină;
 • blaturi;
 • balustrade;
 • întrerupătoare de lumină;
 • mânerele echipamentelor și aparatelor (precum, cele sportive);
 • butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare;
 • obiecte didactice comune;
 • calculator tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de ex, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).

Se au vedere în vedere resursele și echipamentele necesare.
Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție şi a echipamentelor de protecție personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora. Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși, iar după îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile.

APLICAREA PLANULUI DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE
Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție.
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă).
Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.

Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația, data și ora preparării. Detergenții şi dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au acces elevii. În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măștii și a mănușilor și asigurarea ventilației adecvate. Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.

7. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

a. Personalul medical sau, în absența acestuia, personalul desemnat de unitatea de învățământ, va efectua instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS_CoV2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.

Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

b. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS_CoV2:

Tipuri de mesaje:
● Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;
● Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
● Poartă corect masca de protecție

AȘA DA:
· Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască
· Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri
· Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare
· Pune masca cu partea colorată spre exterior
· Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
· Acoperă nasul, gura și bărbia
· Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele
· Evită să atingi masca
· Scoate masca apucând-o de barete
· Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți
· După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac
· Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini după ce arunci masca

AȘA NU:
· Nu folosi o mască ruptă sau umedă
· Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
· Nu purta o mască prea largă
· Nu atinge partea din față a măștii
· Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce
necesită reatingerea măștii
· Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor personae
· Nu refolosi masca
· Nu schimba masca cu altă persoană

 • Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
 • Acoperiti-va gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strămutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.
 • Curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind servețele / lavete /produce biocide virucide).
 • Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau
  dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
 • Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.

În unitățile de învățământ (în clase, pe coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în locuri vizibile, postere cu informații în acest sens.

c. Comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți:
Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinții:
– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;
– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;
– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de cate ori este necesar;
– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acestei;
– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc) De exemplu, nu oferiti nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii;
– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc);
– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după caz și nu duceți copilul la școală;
– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după caz.
Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

Părinții / aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din  timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:
● Elevul prezintă simptome specifice;
● Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;
● Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 și se află
în carantină.

8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și / sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:

 • Personalul cu risc (ex. vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;
 • Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.
 • Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;
 • Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;
 • Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță;
 • Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

IV. Protocoale

1. Protocol pentru cantine
● În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului va fi realizată astfel încât să se evite cozile și întâlnirile între grupe de elevi pe culoare;
● Respectarea măsurilor de distanțare fizica de 1,5 m se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc;
● Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință;
● Înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;
● Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă;
● În cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după fiecare contact;
● Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;
● Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție.

2. Protocol pentru cămine (internate școlare)
● Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curățenia și dezinfecția aprofundată a tuturor spațiilor comune și de cazare;
● Va fi organizată zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective;
● Măsuri de protecție:
o Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului în funcție de numărul de elevi cazați;
o Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de elevi, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi.
o Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;
o Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate elevilor soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente;
o Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările;
o Portul măștii este obligatoriu în spațiile comune;
o Elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală;
o Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat;
o Se va evita utilizarea de covoare / mochete;
o Elevilor care sunt cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aeriseasca în mod regulat camerele;
o Va fi organizat accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte și după fiecare utilizare;
o Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie;
o Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă;
o În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-Cov2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța Direcția de Sănătate Publică sau se va apela serviciul de urgență 112.

3. Protocol pentru transport
Pe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special:
asigurarea distanței fizice de minimum 1m, purtarea măștii. Șoferul autobuzului școlar și personalul de însoțire vor respecta măsurile generale de protecție. Autobuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după fiecare cursă.

4. Protocol de triaj
a) Triajul epidemiologic al preșcolarilor și elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare:
1. În prima zi de școală, preșcolarii, elevii și personalul didactic / didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declarație pe proprie răspundere, conform Anexei 3. Unitatea de învățământ va informa părinții elevilor în legătură cu obligativitatea prezentării declarației pe proprie răspundere la revenirea în școli. Declarațiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima oră de curs, iar aceștia le vor preda cabinetului medical școlar/persoanei desemnate.
2. Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului comun 1668/5298/2011 și OMS 653/2001) va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție / vizieră, mască chirurgicală, mănuși de unică folosință.
b) Triajul zilnic:
Este important ca:
– părinții/ reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală;
– întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.
1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:
· cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;
· cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
· cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
· când nu se regăsesc în nici una din situațiile de mai sus;
· dacă unul din membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat Covid-19;
· cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători / prurit);
2. Triajul zilnic în grădinițe se efectuează conform normelor în vigoare;
3. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;
4. În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
5. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;
6. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.

5. Protocol de izolare a copiilor bolnavi
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs, a prezenței în internate / cămine febră și /s au simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

 • Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei /clasei / colegilor de cameră și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;
 • Vor fi anunțați imediat aparținătorii și, după caz, personalul cabinetului medical școlar;
 •  Dacă pe perioada izolării, elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;
 • Nu se va transporta elevul până la sosirea apartinatorului la medicul de familie, farmacie, servicul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;
 •  Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
 • Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;
 • Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant /medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

6. Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19
● Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să informeze unitatea de învățământ și cabinetul medical școlar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți;
● În cazul aparitiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de invatamant situația va fi analizata de DSPJ împreună cu directorul unității de invatamant;
● Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, de către CJSU /CMBSU la propunerea Direcției de Sanatate Publica judeteana și respectiv a municipiului București, în următoarele circumstanțe:

a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din
unitatea de invatamant, se suspenda cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația în care într-o sală de clasa își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face curățenie, dezinfectie și aerisire, urmand ca elevii din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;
b. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;
c. În cazul aparitiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în randul cadrelordidactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de invatamant împreună cu directorul unității, astfel:
▪ Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singura clasa (ex. invatator / profesor care a avut o singura ora) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;
▪ Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singura clasa (ex. invatator / profesor care a avut o singura ora) și a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact
▪ Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala (ex profesor de sport) sau numarul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintrunul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
▪ Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit in contact cu multe cadre didactice din scoala (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de invatamant.
● Personalul care efectuează curățenia în scoala și cel care este responsabil de paza scolii, in conditiile in care nu au intrat în contact cazul confirmat cu COVID 19, își vor desfășura activitatea în continuare;
● Pe perioada de suspendare a clasei / unității de învățământ, directorul instituției de invatamant va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:
* curățenia și aerisirea claselor;
* dezinfecția curentă și terminala a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete) în colaborare cu DSP județeană / a municipiului București;
* pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți ai cazurilor confirmate vor fi izolați la domiciliu;
● Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa / unitatea de învățământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP județean, respectiv a municipiului București, cu avizul prealabil al CJSU / CMBSU
● În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județean poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase / unități de învățământ;
● La redeschiderea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, medicul școlar sau medicul de familie care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/06/2022)

Act aditional Contract de imprumut cf. art. 234 lit. i Reg. 5 din 2018

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/06/2022)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. privind abuzul de piata

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.06.2022 - 27.06.2022