Update articol:

Raport: BNR a avut anul trecut un profit de 1,79 miliarde de lei, cu 132,6% mai mare decât cel planificat

BNR

Rezultatul financiar realizat de BNR la finalul anului 2019, reprezentând profit în sumă de 1.797.292 mii lei, este cu 1.024.479 mii lei superior celui planificat (+132,6 la sută), în valoare de 772.813 mii lei, în principal ca urmare a depășirii nivelurilor programate ale veniturilor totale, potrivit raportului BNR.

Conform art. 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, principala destinație a profitului BNR a constituit-o cota de 80% din veniturile nete ale băncii datorată bugetului de stat, în valoare de 1.437.506 mii lei. De asemenea, suma de 215.872 mii lei a fost repartizată pentru majorarea rezervelor statutare (reprezentând 60 la sută din profitul rămas după deducerea cotei de 80% din veniturile nete destinate bugetului de stat).

Profitul rămas în sumă de 143.914 mii lei urmează a fi repartizat în anul 2020 conform prevederilor legale, potrivit raportului BNR, în următoarea ordine de
prioritate:
a) sursele proprii de finanțare a investițiilor;
b) fondul de participare a salariaților la profit;
c) rezervele la dispoziția Consiliului de administrație.

Veniturile totale realizate de BNR în anul 2019 au fost în cuantum de 3.069.418 mii lei, valoare ce indică un grad de realizare de 122,6 la sută față de prevederile bugetare. Dinamica veniturilor totale s-a înregistrat pe fondul evoluției favorabile a
realizărilor aferente majorității categoriilor de venituri, un impact pozitiv semnificativ fiind generat de evoluția veniturilor din operațiuni valutare.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2019 au fost în valoare de 1.272.126 mii lei, gradul de realizare a acestora fiind de 73,5 la sută față de prevederile bugetare. În structură, variațiile mai pronunțate înregistrate în ambele sensuri între realizările efective și nivelurile planificate aferente categoriilor de cheltuieli în care se reflectă costurile îndeplinirii obiectivelor băncii centrale sunt determinate, în principal, de evoluțiile factorilor exogeni pe parcursul anului comparativ cu estimările luate în calcul la fundamentarea prevederilor bugetare.

Poziția financiară a Băncii Naționale a României și-a menținut soliditatea, capitalul
propriu al instituției înregistrând la 31 decembrie 2019 un nivel semnificativ pozitiv
(25 562 827 mii lei, respectiv cu +36 la sută față de 31 decembrie 2018).

BVB | Știri BVB