Update articol:

SGG a informat Transgaz că statul dorește distribuirea a 90% din profiturile companiilor sale

Secretariarul General al Guvernului (SGG) a informat Transgaz (TGN) că statul dorește distribuirea a 90% din profiturile companiilor sale, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a transmis: “SNTGN Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra faptului că, Secretariatul General al Guvernului în calitate de acționar majoritar al SNTGN Transgaz SA, în numele Statului Român, a transmis Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.”

La AGA din 27 aprilie, actionarii Transgaz au aprobat dividendul brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei/acțiune, aferent anului financiar 2020.

Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2/04.03.2020 este de 50%.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)