Update articol:
LA NOUĂ LUNI

SIF Banat Crișana a înregistrat o creștere de 18,4% a profitului, la 65,5 milioane lei

SIF Banat Crișana (SIF1) a raportat că profitul net realizat la data de 30 septembrie 2018, în sumă de 65,5 milioane lei, este în creștere față de rezultatului cumulat al primelor 9 luni din anul 2017, în contextul creșterii semnificative a veniturilor din dividende, creștere care a compensat efectele nefavorabile ale diferențelor de valoare justă aferente anumitor active financiare din portofoliul Societății.

Aprecierea câștigului net este de 18,4% față de perioada similară a anului trecut.

Totalul rezultatului global la 30 septembrie 2018 în sumă de 133,5 milioane lei, este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global, a câștigurilor din vânzarea de acțiuni în 2018 (62,1 milioane lei) și a diferențelor de valoare justă a portofoliului de active financiare, potrivit companiei.

Potrivit SIF1, veniturile din dividende sunt în creștere față de cele înregistrate în primele 9 luni ale anului precedent, susținute în principal de dividendele cuvenite de la participațiile în societățile bancare (Banca Transilvania, BRD) și în cele din domeniul energiei (Romgaz, Conpet).

Compania mai arată că rezultatul net din vânzarea activelor este negativ, fiind aferent dezinvestirii din obligațiunile de stat deținute ca active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global. În cazul instrumentelor de datorie, diferențele favorabile/nefavorabile din evaluarea la valoarea justă sunt transferate, la data derecunoașterii, în cadrul veniturilor/cheltuielilor. Începând cu 01 ianuarie 2018, având în vedere adoptarea IFRS 9 și opțiunea Societății privind reflectarea diferențelor de valoare justă aferente investițiilor în acțiuni (pag.1: Situația poziției financiare – Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) în cadrul altor elemente ale rezultatului global, câștigurile sau pierderile din cedarea plasamentelor în acțiuni din cadrul acestei categorii vor fi recunoscute pe seama rezultatului reportat, fără a mai fi transferate în venituri sau cheltuieli. – Rezultatul net din activele evaluate la valoare justă prin profit și pierdere cuprinde diferența de valoare justă recunoscută la 30 septembrie 2018 aferentă atât activelor financiare reclasificate în această categorie (conform IFRS 9) din cadrul activelor financiare disponibile pentru vânzare (conform IAS 39) cât și a celor reclasificate în conformitate cu IFRS 10, ulterior constatării statutului de entitate de investiții. Aceste active cuprind: investițiile în filialele și entitățile asociate eliminate din perimetrul de consolidare, plasamentele efectuate în unități de fond și investițiile în anumite obligațiuni emise de societăți comerciale. Suma recunoscută la 30 septembrie 2018 în cadrul acestei categorii este în principal influențată de evoluția negativă a investițiilor în unități de fond. Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2018 sunt peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2017, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu comisioanele plătite (în principal a celor achitate ASF, dependente de valoarea activelor administrate) și a altor categorii de cheltuieli operaționale (în principal datorită recunoașterii lunare a cheltuielilor ocazionate stockoption plan-ul aprobat de către acționarii Societății) .

Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana a fost de 2.679,53 milioane lei la 30 septembrie 2018, cu 12,48% peste valoarea de 2.382,19 milioane lei înregistrată la 30 iunie 2018. Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost de 5,1782 lei la 30 septembrie 2018 (30 iunie 2018: 4,6036 lei).

Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat, în trimestrul al treilea, modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 52.000.000 lei la 51.746.072,4 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana SA nr. 1/26.04.2018.

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (01/03/2021)

Semnarea unui acord de investitie international - M&A Servodata

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (01/03/2021)

Venituri nete din alocarea capacitatii de interconexiune transfrontaliera - 2020

PROMATERIS S.A. (PPL) (01/03/2021)

Grupul Promateris incheie anul 2020 cu crestere de 39%

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (01/03/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 22 - 26 februarie 2021

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/03/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 22.02-26.02.2021