Update articol:
Acționarii au aprobat bugetul

SIF Moldova estimează un profit net de 48,8 milioane lei în acest an

Acționarii SIF Moldova (SIF2) au aprobat, astăzi, în Adunarea Generală, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019, compania estimând un profit net de 48.810.706 lei.

Venituri totale pe 2019 sunt estimate la 103.293.827 lei , iar cheltuieli totale, la 49.087.940 lei.

Totodată, AGA a aprobat repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018, dupa cum urmeaza: ✓ Rezultat net de repartizat 50.159.949 lei ✓ Dividende 30.256.347 lei ✓ Alte rezerve 19.903.602 lei b) Dividendul brut de 0,0304 lei/actiune.

Acționarii SIF2 au mai decis derularea unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acţiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, precum si pentru derularea de programe de tip “stock option plan” pentru distribuirea de actiuni catre angajati, administratori si directorii Societatii. b) Numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 20.300.000 actiuni (2,0036% din capitalul social), din care maxim 15.300.000 acţiuni (1,5101% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 5.000.000 actiuni (0,4935% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”. c) Preţul minim per acţiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei. d) Preţul maxim per acţiune: 2,2 lei.

De asemenea, AGA a decis reducerea capitalului social, de la 101.317.917,60 lei, la 100.217.917,60 lei, respectiv cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 11.000.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 27.04.2018.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (02/06/2020)

Erata la Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020

MedLife S.A. (M) (02/06/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - aprilie 2020

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (02/06/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 25.05-29.05.2020

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/06/2020)

Notificare rascumparare actiuni proprii 25 - 29 mai 2020

CEMACON SA (CEON) (02/06/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014