Update articol:

Ştefan Jicol s-a constituit în avertizor de integritate, sesizând nereguli în cadrul SGG: ”Directorul general adjunct Laura Dragotă scurtcircuitează în mod voit traseul documentelor, cum ar fi cele de la AGA Transelectrica”

Ştefan Jicol, directorul general al Direcţiei Generale Politici Publice şi Control Intern Managerial şi coordonator al Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru Secretariatul General al Guvernului, s-a constituit, recent, avertizor de integritate, mai precis în 19 aprilie 2021, sesizând la multe nereguli în cadrul instituţiei.

Domnia sa spune că, la data de 12 martie 2021, a fost adusă din Ministerul Finanţelor în SGG o doamnă consilier superior, Laura Dragotă, iar după trei zile, pe cale extraordinară a exercitării temporare a unei funcţii de conducere, aceasta a fost numită în funcţia de director general adjunct al DGPPSCIM.

Potrivit lui Ştefan Jicol, doamna Laura Dragotă, după ce a reuşit să ocupe acest post fără concurs, „a demarat o acţiune de acaparare şi control total al Compartimentului Guvernanţă, compartiment aflat în subordinea DGPPSCIM”.

Acest compartiment din SGG coordonează activitatea celor mai profitabile întreprinderi de importanţă strategică cu acţionariat majoritar de stat – Transelectrica, Transgaz, RAPPS, OPCOM, SMART etc.

Ştefan Jicol susţine că doamna Laura Dragotă a dat ordin Compartimentului Registratură ca toate documentele care privesc activitatea acestor companii să fie direcţionate exclusiv biroului său şi să nu mai ajungă, pe circuitul normal al documentelor, în posesia conducerii, respectiv a lui Ştefan Jicol.

În calitatea de avertizor de integritate, Ştefan Jicol dă ca exemplu documentele privind organizarea şedintelor AGA din Transelectrica, care au avut loc în 27, respectiv 29 aprilie, „documente care au fost comunicate de societate către SGG încă din luna martie, prin adresele 139061/29 martie 2021 şi 138171/29 martie 2021 şi care au fost preluate personal de la registratură de către doamna Dragotă”. Aceste documente nu erau înregistrate la DGPPSCIM şi nici la Compartimentul Guvernanţă până la 19 aprilie când Ştefan Jicol s-a constituit avertizor de integritate, acesta susţinând că nu i-au fost puse la dispoziţie de Laura Dragotă.

Conform avertizării, “una din explicaţiile ascunderii acestor documente ar fi aceea că se urmăreşte neparticiparea reprezentantului SGG la cele două şedinţe AGA ale Transelectrica şi declanşarea unui scandal mediatic care să afecteze imaginea publică a conducătorului SGG, a premierului şi a directoului DGPPSCIM”, respectiv Ştefan Jicol.

„SGG este acţionar majoritar Transelectrica deţinând 58,6% din acţiuni, iar eventuala neparticipare a reprezentantului acestuia la cele două adunări generale ar fi de natură să prejudicieze în mod grav interesele patrimoniale ale statului şi, implicit, să favorizeze interesele acţionarilor privaţi minoritari”, se mai arată în avertizare.

Ştefan Jicol aminteşte în avertizarea de integritate şi de modalitatea de numire a doamnei Dragotă în Consiliul de Administraţie al Transgaz, când aceasta şi Mircea Abrudan, secretar general adjunct al Guvernului, s-au autopropus pentru CA Transgaz ca administratori provizorii, deşi făceau parte din Comisia de Evaluare a Administratorilor Transgaz.

Avertizorul de integritate Ştefan Jicol mai spune în document că doamna Dragotă nu a prezentat până acum vreun raport de activitate, „vrând astfel să îşi demonstreze autoritatea şi independenţa absolută şi lipsa oricărei intenţii de subordonare faţă de ierarhiile organizaţionale ale SGG. De asemenea, doamna director general adjunct duce o activitate subversivă în instituţie şi scurtcircuitează în mod voi traseul documentelor, fapt ce încalcă în mod grav dispoziţiile legale şi care ar putea fi explicat numai prin prisma unor posibile acte de corupţie sau de ilegalitate gravă”.

Ştefan Jicol spune în document că a primit avertismente că nu trebuie să deranjeze şi că directia pe care o conduce oricum va fi desfiinţată „spre a manipula în mod liber Compartimentul Guvernanţă”.

Sursele noastre spun că Ştefan Jicol este vizat de noua conducere pentru a fi îndepărtat din funcția de director general, printr-o reorganizare a SGG făcută special în acest sens.

BVBStiri BVB

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/09/2021)

Convocare AGA O & E 28(29).10.2021

JUDETUL TIMIS (TIM28) (20/09/2021)

Plata cupon 42, rambursare rata principal 42 si calcul rata dobanda pentru cuponul 43

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/09/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021