Consiliul Patronatelor Bancare din Romania solicită Parlamentului și Guvernului un proces de consultare judicios al comunității bancare în […]